bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus

Aikataulu muuttunut kevään painetusta ohjelmasta

88003000 Kurssimaksu: 2650,00 €

Aika: 19.09.2019 - 02.04.2020

Paikka: Gate8, Business Park, Äyritie 12 C, 01510 Vantaa (käynti Presto-rakennuksen ovesta)

Opettaja: YTM Taina Laane

Oppitunteja: 96

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 19.–20.9. to–pe, 30.–31.10. ke–to, 2.–3.12. ma–ti, 14.–15.1.2020 ti–ke, 11.–12.2.2020 ti–ke ja 1.–2.4.2020 ke–to klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Neuropsykiatrisen valmentaja toimii valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Sitä voidaan käyttää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Valmennuksen tavoitteena on tukea arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat laatukriteerit. Keskeiset sisältöalueet:

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan ja positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Syventävä tietous autismikirjon häiriöistä
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Lähiopiskelujaksojen lisäksi on itsenäistä opiskelua etäjaksoilla, jotka sisältävät käytäntöön soveltamista, välitehtäviä, perehtymistä alan kirjallisuuteen, reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä ja harjoittelua.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 op:n työmäärää.

Kohderyhmä: Erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskentelevät tai ne, joilla on työkokemusta alalta.

Esitietovaatimukset: Vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa todiste (kopio) pohjatietovaatimuksista joko sähköpostitse: info@kesayliopistohki.fi tai postitse: Helsingin seudun kesäyliopisto, Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki.

Kouluttajat:
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola.
Pääkouluttajana Senior Advisor, YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja, kirjailija Taina Laane.
Vierailevat asiantuntijat Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria) tai vastaava psykiatrian erikoislääkäri, kokemusasiantuntija, ADD - aikuinen Aleksi Lehtinen + avustaja, muita eri alojen asiantuntijavieraita esim. autismikirjon (Asperger) asiantuntija ja lastensuojelun- ja päihdekuntoutuksen asiantuntija.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot