Lähetys ja kansainvälinen diakonia, 8 op

21003000 Kurssimaksu: 135,00 €, opiskelija 95,00 €

Aika: 01.06.2021 - 31.08.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajankohta: Tulossa kesällä 2021!

Tavoitteet:
Opiskelija
- tuntee lähetyksen ja kansainvälisen diakonian perusteet ja keskeiset ajankohtaiset kysymykset
- osaa jäsentää lähetyksen ja kansainvälisen diakonian seurakunnan toiminnan kokonaisuuteen ja luoda seurakuntalaisille mahdollisuuksia sitoutua kansainväliseen vastuuseen
- hahmottaa lähetyksen ja kansainvälisen diakonian koti- ja ulkomaisten verkostojen perusrakenteet
- osaa koordinoida ja kehittää seurakunnan kansainvälistä toimintaa muiden työntekijöiden ja yhteistyöverkostojen kanssa

Sisältö:
- missiologian ja kansainvälisen diakonian perusteet
- lähetyssihteerin ammatillinen työ

Korvaavuus: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Muiden oppilaitosten opiskelijoiden tulee varmistaa korvaavuus ja opintosuoritusten rekisteröintimenettely omasta oppilaitoksestaan.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot