bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612030

Aika: 18.03.2019 - 12.05.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: kliininen tutkija Tarja Välimäki

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö/ Content and objectives:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa hoitotieteen nykytilan ja tutkimuksen painopiste-alueet kotimaisessa hoitotieteen tutkimuksessa ja ymmärtää hoitotieteen roolin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

After completing the course the student is able to identify current status and the main areas of nursing science nationally, is familiarized with research priorities in nursing science and understands the role of nursing science in decision-making in the society

Suoritustapa/modes of study: Verkko-opinnot/web-based learning
Oppimateriaalit/study materials: Ajankohtaiset artikkelit/topical articles

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arvot ja etiikka hoitotieteessä, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612040

Aika: 01.04.2019 - 12.05.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TtM, tohtoriopiskelija Tanja Moilanen

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö:
Opiskelija tuntee hoitotieteen etiikan tutkimuksen, osaa arvioida hoitotieteen etiikan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, osaa hyödyntää tutkimustietoa terveydenhuollon toimintoihin liittyvien eettisten kysymysten tunnistamisessa ja analysoinnissa, tunnistaa eettisten valintojen merkityksen asiantuntijatehtävissään.

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Oppimateriaalit:  Johnstone M-J (ed.) 2015. Nursing Ethics, SAGE publica-tions. Beauchamp TL & Childress JF (2009) Principles of Bio-medical Ethics, Oxford University Press, valitun harjoitustyön perusteella määrittyvät ajankohtaiset artikkelit.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot