Hoitotieteen teoria 1, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612040

Aika: 17.02.2021 - 25.03.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin tiedot

Verkkokurssi keväällä 2021: 17.2. - 25.3.2021

Kurssin voi suorittaa myös seuraavana keväänä (verkossa; vuoden 2020 opintomaksut eivät kata mahdollista v. 2021-22 lähiopetusta). Opinto-oikeusaika Itä-Suomen yliopistoon on koko 34 op kokonaisuuteen ilmoittautuneilla 4 lukukautta.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata hoitotieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia
  • tunnistaa hoitotieteen teorioden kehittämistavat
  • käyttää teorioita hoitotieteen tutkimuksessa

Sisältö: Hoitotieteen tieteenfilosofiset lähtökohdat, hoitotieteen teorioiden kehittäminen, hoitotieteen teorioiden kuvaus ja käyttö

Suoritustapa: tarkentuu myöhemmin

Opintojakso voi sisältää aikataulutettuja tehtäviä ja läsnäoloa tiettyyn aikaan vaativaa seminaarityöskentelyä (todennäköisesti verkossa). Suoritustapa tarkentuu elokuun 2020 aikana.

Kirjallisuus:

  • Meleis, A. 2018. Theoretical nursing: development and progress (soveltuvin osin)
  • Tieteenfilosofiasta opintojaksolla osoitettava materiaali
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot