Aivo-qigong®

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2019!

82400200 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 05.10.2019 - 06.10.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Fil.tri, kiinalaisen terveydenhoidon terapeutti Helena Hallenberg

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.10.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 5.–6.10. la–su klo 10.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Fil.tri Helena Hallenbergin kehittämä Aivo Qigong – Brain Qigong® perustuu 30 vuoden kokemukseen kiinalaisista qigong (chi kung)-terveysharjoituksista. Sarja sisältää qigongin liike- ja hengitysharjoituksia, akupisteiden käsittelyä sekä mielikuva- ja keskittymisharjoituksia. Harjoituksilla verenkierto kaikilla aivoalueilla vilkastuu, hapensaanti paranee ja aivot saavat uutta virtaa. Harjoitukset parantavat myös koordinaatiota ja tasapainoa. Aivoja stimuloiva hieronta ja mielikuvaharjoitukset kirkastavat ja rauhoittavat mieltä. Sisältää:

  • Aivojen eri alueita aktivoivia helppoja liike- ja hengitysharjoituksia
  • Aivoja stimuloivien akupisteiden käsittelyä
  • Meditaatioharjoituksia eli hiljaisuudessa tehtäviä mielikuva- ja keskittymisharjoituksia
  • Pieniä tietoiskuja aivoista

Lisätietoa: Helena Hallenberg, 0405917895, huomen@kolumbus.fi, www.huomen.net

Kohderyhmä: Kaikki, joita kiinnostaa oppia pitämään huolta aivoterveydestään. Ei edellytä ennakkotietoja tai huippukuntoa, vaan kehon normaalia toimintakykyä. Aloitamme tasolta 1. Mahdollisista vaivoista on hyvä kertoa kouluttajalle etukäteen. Huom. Aivo Qigong® ei ole kuntoutusta eikä kurssilla hoideta sairauksia tai niiden jälkitiloja.

Kouluttaja: Fil.tri, kiinalaisen terveydenhoidon terapeutti ja tietokirjailija Helena Hallenberg, joka on opiskellut kiinalaisia terveydenhoitomenetelmiä vuodesta 1990 ja kirjoittanut kirjat Elinvoimaa kiinalaisittain, opas terveyden ylläpitoon (2002), Apteekki keittiössä, ruokavalio kiinalaisessa terveydenhoidossa (2004), Elämän portti, qigong-terveysharjoitukset (2009), Kiinalainen itsehieronta (2014) ja Parempaa kohti. Voi hyvin sairaudesta huolimatta (2018).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kosmetiikan kemikaalit

Tämä kurssi on päättynyt

82406201 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 24.05.2019 - 24.05.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Estenomi Maria Varon

Oppitunteja: 8

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Kestävä kehitys".

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Logoterapian perusopinnot LTI®

Tämä kurssi on peruutettu

82406295 Kurssimaksu: 2450,00 €

Aika: 09.01.2020 - 07.11.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 210

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
9.–11.1.2020 Mitä logoterapia on?
6.–8.2.2020 Logoterapian ihmiskäsitys
5.–7.3.2020 Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
2.–4.4.2020 Elämän tarkoitus ja arvot
7.–9.5.2020 Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin
4.–6.6.2020 Logofilosofia. Logoterapian filosofinen perusta
13.–15.8.2020 Lapsen ja nuoren kasvun logoterapeuttinen tukeminen
10.–12.9.2020 Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
8.–10.10.2020 Erilliskysymyksiä
5.–7.11.2020 Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi
Huom. Oikeus osioiden keskinäisen järjestyksen vaihtamiseen pidätetään.
to klo 15.00–19.00, pe–la klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: 2000-luvulla tarkoituksen, merkityksen tai mielekkyyden teemat ovat nousseet keskeisiksi puheenaiheiksi ja tavoittelun kohteiksi työelämässä, yhteiskunnassa ja hyvän elämän etsinnässä. Yhä useampi kysyy, millä on merkitystä, millä on oikeasti väliä. Merkityksellisyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Logoterapiaan perustuvien elämäntaitojen oppiminen mahdollistaa elämän tarkoitukselliseksi kokemisen. Logos viittaa tarkoitukseen ja terapia parantumiseen. Sananmukaisesti käännettynä logoterapia merkitsee tarkoituksen avulla parantumista. Logoterapiaa voidaan soveltaa kaikilla elämänalueilla, kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä. Se tarjoaa mahdollisuuden ja keinoja pohtia elämän arvoja ja tarkoitusta, oppia kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä löytää toivoa ja myönteisyyttä elämään. Sen keskeinen teesi on, että jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus ja se on mahdollista löytää. Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian ja psykiatrian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905–1997). Siitä käytetään myös nimityksiä tarkoituskeskeinen ajattelu ja eksistenssianalyysi. Logoterapian juuret ovat filosofiassa, antropologiassa ja psykologiassa. Logoterapian suurin anti on, että se tukee ihmisenä olemista ja ongelmien, haasteiden tai vaikeuksien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa. Perusopinnoissa perehdytään logoterapian perusteisiin ja hankitaan valmiudet sen soveltamiseen omassa elämässä ja/tai työssä. Koulutus antaa uusia näkökulmia ja eväitä myös ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen. Perusopinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® -opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. Logoterapian perusopinnot voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatti, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä hyödynnetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta. Koulutus vastaan laajuudeltaan 25 opintopisteen työmäärää ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa. LTI® -merkki toimii laadun takeena vahvistaen koulutuksen noudattavan yhteismitallista ja alkuperäistä eurooppalaista koulutusjärjestelmää (FLP-EU).

Hakeminen: Täytä ilmoittautumisen yhteydessä vapaamuotoinen hakemus verkossa 13.12. mennessä. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja hyväksyttyjen hakemusten saapumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot.

Lisätietoa: www.logoterapia.fi

Kohderyhmä: Kaikki, joita kiinnostaa tarkoituksellinen elämä ja ihmisenä kasvaminen esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja kasvatustyön, liiketoiminnan, henkilöstöhallinnon, terapia-alan, asiantuntijatehtävien tai valmentamisen ammattilaiset. Myös mahdollisuus suunnan tarkistamiseen tai uuden löytymiseen esim. työelämässä toimiville tai eläkkeelle siirtyville. Logoterapian opiskelu tarjoaa toivoa, tarkoituksellisia näkökulmia ja rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

Kouluttajat: Pääkouluttaja Suomen Logoterapiainstituutin kouluttaja Mia Salo, KTM, logoterapeutti LTI®/LIF®. Filosofiajaksolla kouluttajana Maarit Huhti, KM, logoterapeutti LTI®/LIF® ja kasvatusjaksolla Liisa Kosonen-Sundberg KM, logoterapeutti LTI®/LIF®. Kouluttajat ovat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymiä, korkeakoulututkinnon suorittaneita logoterapeutteja, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Luovan muistelun menetelmät

Tämä kurssi on peruutettu

82406320 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 07.11.2019 - 17.11.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: KM, luovuusvalmentaja Marika Sarha

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.10.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Info ja luento aiheesta: 7.11. to klo 17.00–18.30
Muistorasia, luovia tehtäviä: 16.–17.11 la–su klo 10.00–14.15

Tavoite ja sisältö: Ota kokemukset ja muistot luovasti talteen! Luova muistelu on oman identiteetin rakentamista ja vahvistamista luovien menetelmien avulla. Eletyn elämän tarkastelu auttaa ymmärtämään omia kokemuksia. Sen kautta voi jäsentää omaa elämäänsä paremmin, tuntea itsearvostusta, ainutlaatuisuutta ja hyväksyntää. Muistelu vahvistaa minuuden tunnetta. Se antaa voimaa myös tulevaisuuteen. Kurssilla käydään läpi erilaisia luovan muistelun menetelmiä ja tehdään käytännönläheisiä muistelutehtäviä. Päätyönä rakennetaan itse omiin elämänkokemuksiin liittyvä muistorasia. Muistorasia on visuaalinen teos, pienoisnäyttämö, jonka pääosissa on yksilön omat kokemukset ja muistot.

Kohderyhmä: Kaikki luovasta muistelusta kiinnostuneet, mutta erityisesti sosiaalialan ammattilaiset, ohjaajat ja kouluttajat. Kurssilla käytetään osallistujien omia materiaaleja ja kuvia tai niiden kopioita muistorasian valmistamiseen. Ensimmäisellä kerralla saat luennon yhteydessä lisätietoa materiaaleista.

Kouluttaja: Marika Sarha KM, luovuusvalmentaja, lisätietoa: www.marikasarha.com

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

TRE-stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi

Tämä kurssi on peruutettu

82408501 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 02.10.2019 - 02.10.2019

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: Certified TRE® Provider Satu Pusa

Ilmoittautuminen alkaa: 07.06.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.09.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 2.10. ke klo 12.15–15.45

Tavoite ja sisältö: TRE® (Tension Releasing Exercises) on yksinkertainen, kehon liikkeistä koostuva stressin itsepurkumenetelmä, jonka on kehittänyt yhdysvaltalainen stressin- ja traumanhoidon asiantuntija, Ph.D. David Berceli. Pohjautuu autonomisen hermoston stressireaktioon ja nisäkkäille luontaiseen kykyyn purkaa stressihormonia vapinarefleksin kautta. Tarkoituksena on oppia TRE®-liikkeet itselleen soveltuvasti (ei menetelmän ohjaamiseksi muille), sekä saada valmiuksia käsitellä mm. työstressiään tai jännittyneisyyttään voimia ja vireyttä palauttavalla tavalla. Kurssin sisältöä:

  • Stressireaktion synty ja purkaminen/palautuminen
  • Kurssin jälkeisen itsenäisen harjoittelun etätukimahdollisuus

Katso aiheeseen liittyvä video: https://areena.yle.fi/1-4232554

Kohderyhmä: Soveltuu työhyvinvointikurssiksi sekä kaikille ammattiryhmille, joiden työ on henkisesti tai fyysisesti kuormittavaa. Tervetulleita ovat myös hyvät jännittäjät ja stressaajat, paljon liikkuvat / urheilijat ja kaikki omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneet. Kurssi on erityisen suosittu terveys-, sosiaali- ja kasvatusalojen toimijoiden keskuudessa.

Kouluttaja: Satu Pusa rentoutusohjaaja, TRE-ohjaaja, psyykkinen valmentaja

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ympäristöahdistus

Tämä kurssi on päättynyt

82409031 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 12.11.2019 - 03.12.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula

Kurssin tiedot

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot kohdassa "Kestävä kehitys".

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot