Logoterapian perusopinnot LTI®

Huom. Täytä hakulomake ilmoittautumisen yhteydessä!

82406295 Kurssimaksu: 2450,00 €

Aika: 09.01.2020 - 07.11.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 210

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.12.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
9.–11.1.2020 Mitä logoterapia on?
6.–8.2.2020 Logoterapian ihmiskäsitys
5.–7.3.2020 Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
2.–4.4.2020 Elämän tarkoitus ja arvot
7.–9.5.2020 Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin
4.–6.6.2020 Logofilosofia. Logoterapian filosofinen perusta
13.–15.8.2020 Lapsen ja nuoren kasvun logoterapeuttinen tukeminen
10.–12.9.2020 Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
8.–10.10.2020 Erilliskysymyksiä
5.–7.11.2020 Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi
Huom. Oikeus osioiden keskinäisen järjestyksen vaihtamiseen pidätetään.
to klo 15.00–19.00, pe–la klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: 2000-luvulla tarkoituksen, merkityksen tai mielekkyyden teemat ovat nousseet keskeisiksi puheenaiheiksi ja tavoittelun kohteiksi työelämässä, yhteiskunnassa ja hyvän elämän etsinnässä. Yhä useampi kysyy, millä on merkitystä, millä on oikeasti väliä. Merkityksellisyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Logoterapiaan perustuvien elämäntaitojen oppiminen mahdollistaa elämän tarkoitukselliseksi kokemisen. Logos viittaa tarkoitukseen ja terapia parantumiseen. Sananmukaisesti käännettynä logoterapia merkitsee tarkoituksen avulla parantumista. Logoterapiaa voidaan soveltaa kaikilla elämänalueilla, kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä. Se tarjoaa mahdollisuuden ja keinoja pohtia elämän arvoja ja tarkoitusta, oppia kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä löytää toivoa ja myönteisyyttä elämään. Sen keskeinen teesi on, että jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus ja se on mahdollista löytää. Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian ja psykiatrian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905–1997). Siitä käytetään myös nimityksiä tarkoituskeskeinen ajattelu ja eksistenssianalyysi. Logoterapian juuret ovat filosofiassa, antropologiassa ja psykologiassa. Logoterapian suurin anti on, että se tukee ihmisenä olemista ja ongelmien, haasteiden tai vaikeuksien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa. Perusopinnoissa perehdytään logoterapian perusteisiin ja hankitaan valmiudet sen soveltamiseen omassa elämässä ja/tai työssä. Koulutus antaa uusia näkökulmia ja eväitä myös ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen. Perusopinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® -opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. Logoterapian perusopinnot voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatti, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä hyödynnetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta. Koulutus vastaan laajuudeltaan 25 opintopisteen työmäärää ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa. LTI® -merkki toimii laadun takeena vahvistaen koulutuksen noudattavan yhteismitallista ja alkuperäistä eurooppalaista koulutusjärjestelmää (FLP-EU).

Hakeminen: Täytä ilmoittautumisen yhteydessä vapaamuotoinen hakemus verkossa 13.12. mennessä. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja hyväksyttyjen hakemusten saapumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot.

Lisätietoa: www.logoterapia.fi

Kohderyhmä: Kaikki, joita kiinnostaa tarkoituksellinen elämä ja ihmisenä kasvaminen esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja kasvatustyön, liiketoiminnan, henkilöstöhallinnon, terapia-alan, asiantuntijatehtävien tai valmentamisen ammattilaiset. Myös mahdollisuus suunnan tarkistamiseen tai uuden löytymiseen esim. työelämässä toimiville tai eläkkeelle siirtyville. Logoterapian opiskelu tarjoaa toivoa, tarkoituksellisia näkökulmia ja rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

Kouluttajat: Pääkouluttaja Suomen Logoterapiainstituutin kouluttaja Mia Salo, KTM, logoterapeutti LTI®/LIF®. Filosofiajaksolla kouluttajana Maarit Huhti, KM, logoterapeutti LTI®/LIF® ja kasvatusjaksolla Liisa Kosonen-Sundberg KM, logoterapeutti LTI®/LIF®. Kouluttajat ovat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymiä, korkeakoulututkinnon suorittaneita logoterapeutteja, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot