bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Aineopintojen kirjallisuus, 5 op

Uutta 2018!

14502500 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 10.12.2018 - 31.07.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: alustavan tiedon mukaan verkkotentit joulukuussa 2019 ja maaliskuussa 2020

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osoittaa tuntevansa energia-aineenvaihdunnan keskeiset tapahtumat ja merkityksen sekä verenkierron, sisäerityksen, hengityksen, hermoston ja lihaksiston vasteet niin akuuttiin kuin pitkäkestoiseen liikuntaan. Opiskelija osaa perustella fyysisen suorituskyvyn kehittymisen harjoittelun seurauksena sekä omaa ajantasaisia tietoja liikuntaravitsemuksesta, kehon koostumuksesta, laihdutuksesta ja painonhallinnasta sekä liikuntafysiologian erityiskysymyksistä kuten sukupuolen merkityksestä ja ikääntymisestä.

Suoritustapa: Verkkotentti Moodlessa, tenttiaika on neljä tuntia tentin aloittamisesta. Kirjallisuus ja tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

  • McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology. Nutrition, energy, and human performance. 7., uudist.painos. Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 1038 s.

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Terveyspsykologian perusteet, 5 op

Uutta 2018!

14502600 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 02.09.2019 - 04.11.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 2.9.–4.11.2019

Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee terveyspsykologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja sisältöalueet.  Opiskelija osaa soveltaa terveyspsykologian tarjoamia työkaluja yksilöllisessä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Lisätiedot: Suositellaan suoritettavaksi aineopintojen loppuvaiheessa.

Arviointi: 0–5

Materiaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali.
Oheismateriaalina:
1. Sarafino: Health psychology: biopsychosocial interactions. John Wiley & Sons, 2012.
2. Heiskanen, Huttunen, Tuulari (toim.): Masennus. Duodecim 2012.
3. Vedhara & Irwin: Human psychoneuroimmunology. Oxford University Press, 2005.

Kurssimaksu 110 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Terveyden edistämisen lähtökohdat, 3 op

Uutta 2018!

14502700 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 02.01.2020 - 27.02.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 2.1.–27.2.2020 (alustava tieto)

Tavoite ja sisältö: Terveyden edistämisen historia ja lähtökohdat, peruskäsitteet ja toimijat. Terveyskäsitykset ja terveyden edistämisen lähtökohdat. Terveyden edistämisen hankkeet kunnissa. Opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen laajan toimintakentän; osaa kriittisesti tarkastella eri terveyskäsityksiä ja terveyden edistämisen lähtökohtia.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä..

Arviointi: 0–5

Materiaali: Verkossa oleva materiaali

Kurssimaksu 90 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa, 3 op

Uutta 2018!

14502800 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 12.08.2019 - 23.09.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 12.8.–23.9.2019 ja vaihtoehtoisesti kevät 2020, jonka ajankohta tarkentuu myöhemmin

Tavoite ja sisältö: Suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin tutustuminen. Sosiaalisessa mediassa olevan tiedon kriittinen arviointi. Opiskelija osaa  kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajia tieteellisesti tuotettuun tietoon.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arviointi: 0–5

Materiaali: Verkossa oleva materiaali

Kurssimaksu 90 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Liikunta, aivot ja oppiminen, 4 op

Uutta 2018!

14502900 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 30.03.2020 - 31.05.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.03.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 30.3.–31.5.2020

Tavoite ja sisältö: Liikunnan vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan, kognitioon ja oppimiseen lapsuudessa ja nuoruudessa. Liikunnan neurobiologiset mekanismit. Liikunnan merkitys muistisairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ikääntyneillä. Opiskelija osaa kuvata, miten liikunta vaikuttaa kognitioon ja oppimiseen lapsuudessa ja nuoruudessa. Näiden lisäksi opiskelija osaa kuvata liikunnan neurobiologisia mekanismeja oppimiseen. Opiskelija osaa kuvata muistisairauksien keskeisen patofysiologian ja liikunnan merkityksen muistisairauksien ehkäisyssä sekä liikuntaharjoittelun mahdollisuudet tukea kognitiivista toimintakykyä muistisairauksissa.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1.    Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nature Reviews Neuroscience 2008; 9:58–65.
2.    Donnelly JE, Hillman CH, Castelli D, ym. Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. Medicine & Science in Sports & Exercise 2016; 48:1197–1222.
3.    Khan N, Hillman CH. The relation of childhood physical ac-tivity and aerobic fitness to brain function and cognition: a review. Pediatric Exercise Science 2014; 26:138–146.
4.    Kramer AF, Erickson KI, Colcombe SJ. Exercise, cognition, and the aging brain. Journal of Applied Physiology 2006; 101:1237–1242.
5.    Groot C, Hooghiemstra AM, Raijmakers PGHM, ym.  The effect of physical activity on cognitive function in patients with dementia: A meta-analysis of randomized control tri-als. Ageing Research Reviews 2016; 25:13–23.
6.    Vivar C, Potter MC, van Praag H. All About Running: Synaptic Plasticity, Growth Factors and Adult Hippocampal Neurogenesis. Current Topics in Behavioral Neurosciences 2013; 15:189–210.
7.    Cotman CW, Berchtold NC, Christie L-A. Exercise builds brain health: key roles of growth factors cascades and in-flammation. Trends in Neurosciences 2007; 30:464–472.
8.    Kempermann G, Fabel K, Ehninger D, ym. Why and how physical activity promotes experience-induced brain plasticity. Frontiers in Neuroscience 2010; 4:189.
Sisältöjä tukeva kirjallisuus: Ludyga S, Gerber M, Brand S, Solsboer-Trachsler E, Puhse U. Acute effects of moderate aerobic exercise on specific aspects of executive function in different age and fitness groups: A meta-analysis. Psychophysiology 2016; 53:1611–1626.

Kurssimaksu 100 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 40 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot