bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Johdatus toipumisorientaatioon

86501702 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 31.10.2018 - 14.11.2018

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: PsT Esa Nordling

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 05.06.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.10.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 31.10. ke ja 14.11. ke klo 9.00–16.00

Paikka: 31.10. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 ja 14.11. Markkinointi-instituutti, Töölöntullinkatu 6

Tavoite ja sisältö: Nyt on mahdollisuus perehtyä Suomessa uuteen mielenterveys- ja päihdetyön viitekehykseen. Toipumisorientaatiossa toipuminen nähdään syvästi henkilökohtaisena ja ainutlaatuisena asenteiden, arvojen, tunteiden, päämäärien, taitojen ja roolien muutosprosessina. Se on mahdollisuus elää tyydytystä tuovaa ja toivorikasta elämää sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Henkilökohtaista toipumista on kuvattu metaforan avulla henkilökohtaisena matkana, jossa painottuvat yksilön elämän tarkoituksellisuus ja toiveikkuus sekä terapeuttinen optimismi. Tämä edellyttää siirtymistä perinteisestä holhoavasta lääketieteellisestä otteesta aitoon kumppanuuteen, jossa sosiaalisilla tekijöillä on merkittävä osuus. Ammattihenkilöstö toimii toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa silloin, kun se tukee ja edistää asiakkaan toiveikkuutta, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä. Lähtökohtana ja tärkeimpänä tavoitteena on asiakkaan auttaminen kohti oman elämän hallintaa niin, että päätäntävalta on hänen hallussaan prosessin joka vaiheessa. Koulutus toteutetaan kahtena päivänä. Ensimmäinen koulutuspäivä sisältää alustuksia toipumisorientaation käsitteestä ja prosesseista sekä vallankäytön eri muodoista mielenterveterveys- ja päihdetyössä. Ohjelmassa on myös kokemusasiantuntijapaneeli sekä esimerkki toipumisorientaation soveltamisesta käytännön työhön. Ensimmäisen koulutuspäivän päätteeksi osallistujat saavat omaan työhönsä liittyvän välitehtävän, mitä käsitellään, työstetään ja koostetaan pienryhmissä toisena koulutuspäivinä. Koulutus antaa hyvät valmiudet toipumisorientaation soveltamiseen omassa työssä sekä mahdollistaa osallistujien verkostoitumisen niin, että oppimisprosessi voi jatkua vertaiskokemusten jakamisen avulla koulutuksen jälkeenkin.

Koulutus toteutetaan ja järjestetään Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton aloitteesta sekä heidän panostuksestaan toipumisorientaation edistämiseen Suomessa.

Kohderyhmä: Sopii erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä toimiville henkilöille.

Kouluttaja: PsT Esa Nordling ja vierailevia asiantuntijoita

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Positive Psychology Practitioner, verkkokoulutus

86508101L Kurssimaksu: 2500,00 €

Aika: 05.11.2018 - 29.05.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 84

Ilmoittautuminen alkaa: 14.09.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.11.2018–29.5.2019

Sisältö ja tavoite: Mahtavia uutisia sinulle, joka haluat opiskella positiivista psykologiaa suomen kielellä! Kyseessä on Suomen laajin positiivisen psykologian koulutusohjelma (20 op). Koulutus pohjautuu positiivisen psykologian tieteeseen ja sen rinnalla kulkee oma prosessisi, eli pääset testaamaan koulutuksesta saamiasi työkaluja ja oppeja ensin itse. Opiskelijoiden mukaan tämä yhdistelmä on ollut yksi koulutuksen vahvuuksista. Verkkoversio sopii erityisesti sinulle, joka haluat esimerkiksi elämäntilanteesi vuoksi käydä koulutuksen omaan tahtiin, paikasta riippumatta.

Ilolla toivotamme sinut tervetulleeksi Positive Psychology Practitioner -koulutukseen! Koulutusohjelman sisältö perustuu kukoistuksen kehykseen, jonka olemme kehittäneet Martin Seligmanin tunnetun PERMA-mallin pohjalta. Kukoistuksen kehyksen osa-alueet ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Perehdymme koulutuksessa positiivisen psykologian teoriaan ja tieteeseen, tutustumme useisiin tutkittuihin mittareihin sekä tieteellisesti todennettuihin harjoituksiin.

Saat koulutuksesta vankan tieteellisen taustan ja valmiudet positiivisen psykologian soveltamiseen yksityiselämässäsi ja työssäsi. Tämä osaaminen on tutkitusti merkittävä tuki elämään sisältyvässä jatkuvassa muutoksessa sekä isommissa muutosvaiheissa. Koulutus tähtää positiivisen psykologian tavoin kukoistukseen ja hyvään elämään. Tarjoamme sinulle harjoitukset ja työkalut, joita voit käyttää valmennustyökaluina, opetuksessa ja henkilöstön kehittämisessä sekä tietysti oman hyvinvointisi edistämisessä ja ylläpitämisessä. Lisäksi olennainen tavoite on, että koulutus on jo sinällään hyvinvointia tuottava miellyttävä ja innostava kokemus.

Koulutus toteutetaan itsenäisenä opiskeluna verkossa. Kukin kuudesta osa-alueesta koostuu muun muassa videoiduista luennoista, positiivisen psykologian harjoituksista, luentomateriaaleista, harjoituskirjasta, kirjallisuuteen tutustumisesta, pienryhmätyöskentelystä, verkkotapaamisista ja lopputyöstä. Koulutuksen opiskelukieli on suomi. Koulutus vastaa laajuudeltaan 20 opintopisteen työmäärää.

 • Syyskuu - Johdanto positiiviseen psykologiaan.
 • Syyskuu - Myönteisyys: Tässä osiossa perehdymme siihen, miten myönteiset tunteet vaikuttavat hyvinvointiin. Käymme myös läpi epämukavien tunteiden merkitystä ja käsittelyä. Aiheina muun muassa tunnetaidot, onnellisuus, kiitollisuus ja optimismi.
 • Lokakuu - Uppoutuminen: Tässä osiossa perehdymme siihen, millaiset ovat ideaalit olosuhteet uppoutumiselle. Käymme myös läpi uppoutumisen vaikutuksia hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa flow-tila, työn imu, mindfulness ja vahvuuksien hyödyt, tunnistaminen ja kehittäminen.
 • Marraskuu - Ihmissuhteet: Tässä osiossa käymme läpi hyvien ja merkityksellisten ihmissuhteiden rakentamista ja ylläpitoa. Perehdymme myös ihmissuhteiden vaikutuksiin hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa sosiaaliset tunteet, altruismi ja ystävällisyys, rakkaus ja kommunikaatio.
 • Tammikuu - Merkitys: Tässä osiossa perehdymme merkityksen kokemukseen ja tähän vaikuttaviin tekijöihin. Aiheina muun muassa tarkoitus, merkityksellinen työ ja elämä, haltioituminen ja transsendenssi sekä arvo ja intohimo.
 • Helmikuu - Aikaansaaminen: Tässä osiossa käymme läpi erilaisia aikaansaamiseen liittyviä teemoja. Käsittelemme esimerkiksi sitä, miten saavuttaa omat tavoitteet ja samalla olla itselleen armollinen. Aiheina tavoitteiden lisäksi muun muassa motivaatio, mindsetit, itsemyötätunto ja sinnikkyys.
 • Maaliskuu - Elinvoimaisuus: Tässä osiossa käsittelemme kehon ja mielen yhteyttä kukoistuksen kehyksen eri osa-alueisiin liittyen. Aiheina muun muassa liikunta, ravinto, uni ja stressi.
 • Maaliskuu - Yhteenveto ja lopputöiden esittely.

Tapaamme kahdesti kuussa verkossa. Verkkotapaamiset ovat suosittu tapa vaihtaa ajatuksia ja työskennellä yhdessä. Verkkotapaamiset sisältävät myös pienryhmätyöskentelyä. Mikäli et pääse tapaamiseen, saat myöhemmin tallenteen. Tapaamiset pidetään klo 18.00–20.00 seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Ti 6.11.2018
 • To 8.11.2018 klo 18 – 19 vapaaehtoinen tekniikkaan tutustuminen
 • Ke 28.11.2018
 • Joulukuu lomakuukausi
 • Ti 14.1.2019
 • Ke 30.1.2019
 • Ti 12.2.2019
 • Ke 27.2.2019
 • Ti 12.3.2019
 • Ke 27.3.2019
 • Ti 9.4.2019
 • Ke 24.2.2019
 • Ti 14.5.2019
 • Ke 29.5.2019

Lisätietoa: Koulutus järjestetään yhteistyössä Joyllan kanssa. Oy Joylla Ab on Suomen johtava positiivisen psykologian koulutuspalveluiden tuottaja.

Tässä muutama palaute edellisestä Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutuksesta:

”Koulutus on ylittänyt odotukseni. Se energisoi! Saan pienten lasten kotiäidin arkeeni pohdintaa, ja olen nähnyt ajattelussani muutosta. Koulutuksen vaikuttavuus on tullut selväksi ja se on minulle tärkeää myös työelämässä. Ihmettelen kouluttajien vahvaa ammattitaitoa, miten hyvin ovat asiassa sisällä. Heitä on mukava kuunnella. Omakohtaiset tarinat teorian ohessa tekevät sen, että asioita on helppo omaksua ja ymmärtää. Verkkotapaamiset muiden koulutuksessa olevien kanssa ovat minulle tärkeitä. Koulutus on keskihintainen ja koska olen tyytyväinen, en pidä sitä kalliina. Maksan mielelläni laadusta.” - Mari, kotiäiti, sosionomi, kuntoutusohjaaja, alkava yrittäjä

”Koulutuksen myönteinen aihepiiri antaa itselle, ja kun näitä oppeja ymmärtää paremmin omassa elämässä, uskon pystyväni hyödyntämään niitä opetustyössäni.  Kouluttajat ovat mukavia ja miellyttäviä kuunnella. Tykkään siitä, että heillä on into hankkia ja jakaa tutkimustietoa. Materiaalit ja videot ovat selkeitä, mukavia ja helppoja. Kun ne ovat lisäksi lyhyitä ja ytimekkäitä, säilyy mielenkiinto. Halusin opiskella lähiopetuksessa, mutta verkko sopi tähän elämäntilanteeseen. Opetan itsekin jatkossa verkon kautta, joten tämä on hyvää treeniä. Tulevaisuutta.” - Heidi, yrittäjä

”Olen todella tyytyväinen päätökseeni lähteä Positive Psychology Practitioner -koulutukseen. Halusin syventää tietämystäni positiivisen psykologian alueelta ja olenkin saanut koulutuksesta käyttööni uusia työkaluja, joita olen hyödyntänyt business coach -valmennuksissa sekä päivätyössäni rahoitusalalla toimivana esimiehenä. Koulutuksen materiaali on vaihtelevaa ja antaa mahdollisuudet paneutua omien aikataulujen ja resurssien mukaisesti todella syvällekin tieteelliseen pohjaan. Tieteellinen pohja tuo koulutukseen ja sen hyödynnettävyyteen lisää luotettavuutta ja uskottavuutta. Olen kokenut koulutukseen liittyvät harjoituskirjat aihealueita avaaviksi, ja niiden avulla on ollut oivalluttavaa työstää omia ajatusmalleja. Kouluttajat Netta ja Paulina ovat valoisia ja energisiä. He todella laittavat itsensä likoon kertomalla myös omia tarinoitaan. Mietin alkuun, miten koulutus toimii verkossa, mutta aihe on itselle niin tärkeä, että oikein hyvin on kaikki sujunut. Koulutuksessa on huomioitu kiitettävästi myös opiskelijoiden toiveita ja palautteita. Etäopinnot vaativat opiskelijalta omatoimisuutta sekä oman ajankäytön suunnittelua, mutta investointi omaan itseensä kannattaa aina.”  - Mari, oikeustieteiden maisteri, lifecoach ja business coach -valmentaja

Kohderyhmä: Esimiehet, HR-ammattilaiset, valmentajat, opettajat, psykologit, muut terveys-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä.

Kouluttajat: Netta Lehtonen, Master of Applied Positive Psychology (UEL), valmentaja, KTK, toiminut avustavana luennoitsijana (Applied Positive Psychology, University of East London), (netta(at)joylla.com tai 050 345 1045) ja Paulina Piippo, Master of Applied Positive Psychology (UEL), valmentaja, DI (paulina(at)joylla.com tai 040 506 8762)

Kurssimaksu: 2500 €, kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Psykoterapian perusvalmiudet – psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Uutta 2018!

86508200 Kurssimaksu: 2700,00 €

Aika: 29.01.2019 - 10.12.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 126

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.01.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:

 • Koulutuksen avaus 1,5op
  29.1.2019 ti klo 9.00–16.00 Raul Soisalo
  30.1.2019 ke klo 9.00–16.00 Marja Vihervaara
   
 • Yksilön psyykkinen kasvu ja kehitys 2,5op
  27.–28.2.2019 ke–to klo 9.00–16.00 Raul Soisalo, Jussi Sutinen
   
 • Psykoterapian vaikuttavuus ja menetelmät 2op
  3.-4.4.2019 ke–to klo 9.00–16.00 Sanna Aavaluoma / Raul Soisalo
   
 • Mielenterveys ja psykiatrinen diagnostiikka 3op
  7.5.2019 ti klo 9.00–16.00 Marja Vihervaara
  8.5.2019 ke klo 9.00–16.00 Jussi Sutinen
   
 • Elämänkaari, traumat, kriisit 2op
  4.–5.6.2019 ti–ke klo 9.00–16.00 Jussi Sutinen
   
 • Yksilö- ja ryhmänohjauksen metodologian perusteet 2op
  27.–28.8.2020 ti–ke klo 9.00–16.00 Raul Soisalo / Jussi Sutinen
   
 • Psykiatrinen hoito- ja kuntoutusjärjestelmä, psykoterapeuttina toimiminen 2op
  16.–17.9.2020 ma–ti klo 9.00–16.00 Marja Vihervaara, Jonna Lehtinen
   
 • Pari- ja perheterapia psykoterapiana 2op
  21.10.2020 ma klo 9.00–16.00 Jussi Sutinen
  22.10.2019 ti klo 9.00–16.00 Raul Soisalo
   
 • Kliininen seminaari psykoterapiasuuntauksista 3op
  12.11.2020 ti klo 9.00–16.00 Marja Vihervaara
  13.11.2020 ke klo 9.00–16.00 Raul Soisalo
   
 • Päätösseminaari 10op
  9.–10.12.2020 ma–ti klo 9.00–16.00 Jussi Sutinen / Raul Soisalo

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä. Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjaus- seminaarit (yhteensä 20 seminaaripäivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö. Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopisteen työmäärää.

Tavoite:

 • Antaa yleisnäkemys psykoterapiaan
 • Lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • Antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä

Sisältö:

 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoito ja kuntoutuksen menetelmät
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
 • Opinnäytetyö

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistyksen kanssa ja se täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Kohderyhmä: Lisäopinnot mahdollistavat hakemisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli pohjakoulutus ja työkokemus täyttävät vaadittavat hakukriteerit. Sopii myös erilliseksi täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Kouluttajat: Vastuukouluttaja: Raul Soisalo, Kouluttajapsykoterapeutti VET (raul.soisalo@psyk.fi, 044 580 8288).
Muut kouluttajat: Piia Nurhonen, psykoterapeutti, kriisityön asiantuntija, kliininen pari- ja perheterapeutti, FM psykologian aineenopettaja, Jussi Sutinen, Psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, perheterapeutti, Marja Vihervaara, Psykiatrian erikoislääkäri, Sanna Aavaluoma, Paripsykoterapeutti VET, Perhepsykoterapeutti VET, Psykoterapiakouluttaja, muistiasiantuntija.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Urapuu® – intensiivikurssi muutosta työelämään kaipaaville

Talvi 2019

86509001 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 08.01.2019 - 15.01.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 23.05.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 8.1.2019 ti, 10.1.2019 to ja 15.1.2019 ti klo 17.00–20.15

Tavoite ja sisältö: Rohkaista osallistujia suurissa valinnoissa ja työelämän muutostilanteissa. Kurssilta saat tukea päätöksentekoon ja ohjausta omien vaihtoehtojen itsearviointiin. Itseluottamus, itsetuntemus ja rohkeus tehdä päätöksiä vahvistuvat. Kurssin jälkeen oma haastava elämäntilanne näyttäytyy positiivisemmassa valossa ja saat konkreettisia keinoja lähteä toteuttamaan uutta elämänvaihetta. Kurssi perustuu kognitiivisen ja positiivisen psykologian menetelmiin. Kurssille aiemmin osallistuneet ovat arvioineet kurssin erittäin hyödylliseksi.

Kohderyhmä: Alanvaihtoa harkitsevat tai yleisesti työelämäänsä muutosta kaipaavat sekä henkilöt, jotka kokevat elämäntilanteensa ahdistavaksi/pelottavaksi.

Kouluttaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula. Kouluttajalla on useiden vuosien työkokemus uraohjauksesta sekä opetustyöstä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

The Power of Relational Approach in Professional Work – Basics of Gestalt Therapy

Ei ilmoittautumista netin kautta. Under planning for the year 2019–2020

88004501 Kurssimaksu: 1700,00 €

Aika: 01.08.2019 - 31.03.2020

Paikka: TBA

Opettaja: Michela Gecele and Beatrix Wimmer

Kurssin tiedot

Under planning for the year 2019–2020.
The more precise schedule and course fee will be announced later. If you would like to be informed about the confirmed schedule and course fee, please leave your contact information.

Dates and Times: 2019–2020, will be announced later

Content and objectives: This education is designed to give participants basic knowledge and experience of Gestalt Therapy. Gestalt Therapy is a relational, holistic, and experiential form of psychotherapy. It emphasises dialogue as a direct contact between therapist and client, body awareness as a healing process, and relationality. The theoretical framework include field theory, phenomenology and  subject-to-subject -dialogue. In practice, gestalt therapy approaches the world from here-and-now -perspective: the world is experienced, not just learned in a conceptual manner. Gestalt Therapy can be seen as a way to deepen one’s relation to her professional field, self and the world. The basic principles of it can be readily taken to use in any client work once they are experienced and assimilated. The aim of the education is to learn to be an instrument to work with your clients. This may include deepening and sharpening your contact with you clients, and your environment in general by finding ways to

 • experience the reality in a more direct manner,
 • get deeper, more satisfying contacts in professional situations,
 • sharpen and deepen your body awareness in relation with your client.

The seminars are based on experiential learning, mixing theory and practice. The practical part can be carried out in different sizes of practicing groups during the seminars as well as in meetings of peer groups between the seminars. The preliminary structure of the course will be as follows (however, the structure is not a rigid one and, as we work in a circular way, considering different topics together and going deeper and deeper in them as the course unfolds). Estimated extend of the course is 20 credits.

Seminar 1:  The basic experiential therapy: In this seminar we will practice the basics of experiential psychotherapy, and learn some of the central theoretical concepts of Gestalt Therapy. We will be focusing on the phenomena and problems we are facing in our everyday practice, and the ways the Gestalt methodology can be used to meet them. The theory will be learned in both conceptual and experiential manner. The aim is to start to experience (during and after the seminar) a more aware and effective modality to stay with the client.

Seminar 2: Self and body as processes: In this seminar we will continue the basic relational theory, understood as a holistic process, and the process of being in the world. We will experiment our ways of contacting the world, the power of presence, and our power to modify our life and our context. We will consider the basic human ways to creatively adapt with our environment, according to the theory of Gestalt Therapy - how to recognise the diseases of our time, and how to relate with them in client work.

Seminar 3: Relationality as a therapeutic tool: In this seminar we learn to take a wider look into the therapy situation - how we relate to our clients, how they relate to their world of experience, and how this forms a field that functions as a base for any client work. Also, we aim to address the social context within therapy work and learn ways to offer the clients ways to find a wider and more accurate view of their own situation.

Seminar 4: Equal dialogue and experiencing as therapeutic tools, ending the education: In this seminar, we learn in more detail about experiential method and subject-to-subject -dialogue in the relevant context, and how to use this in client work. We will also look into the problems typical for our contemporary environment. The seminar will deepen and augment the theoretical and practical knowledge attained during the earlier seminars.

The training is organized in co-operation with Suomen hahmoterapia ry.

Target group: Health care, mental health and social work professionals, who do client work. Earlier experience of Gestalt Therapy is not required.

Motivation letter: Participants are asked to fill in a motivation letter when registrating for the course.

Teachers: Leading experts on Gestalt Psychology: Michela Gecele, psychiatrist and psychotherapist (Torino, Italy) and Beatrix Wimmer, psychologist and Gestalt therapist (Wien, Austria)

Course fee: around 1700 €

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot