Sosiaalialan lääkehoito, 5 op

23501550 Kurssimaksu: 125,00 €, opiskelija 95,00 €

Aika: 01.06.2021 - 31.08.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Diakonia-ammattikorkeakoulun opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 15.04.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajankohta: Tulossa kesällä 2021!

Tavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää vastuunsa lääkehoidossa oikeudet, velvollisuudet, oman ammattitaidon kehittäminen
- pystyy toteuttamaan, tarkkailemaan, ohjaamaan ja raportoimaan lääkehoidon toteutumista työtehtäviensä osalta sekä tunnistaa lääkkeiden vaikutukseen liittyvät haitta- ja sivuvaikutukset
- ymmärtää lääkematematiikan perusteet ja hallitsee työtehtäviensä edellyttämät lääkelaskut

Sisältö:
- Lääkehoidon perusteet
- Vanhusten lääkehoito
- Mielenterveys ja päihde lääkehoito
- Vammaisten lääkehoito
- Lääkelaskenta

HUOM. Tämä opintojakso yksinään ei tuota lääkkeenanto-oikeutta.

Korvaavuus: Kurssin hyväksytty suoritus korvaa yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun opintojaksot Lääkehoidon perusteet sosiaalialalla, SAL01 (2 op), Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoito, SAL02 (1 op), Ikääntyminen ja lääkehoito, SAL03 (1 op) ja Vammaisuus ja lääkehoito, SAl04 (1 op).

Muiden oppilaitosten opiskelijoiden tulee varmistaa korvaavuus ja opintopisteiden tutkintoon kirjaaminen omasta oppilaitoksestaan.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kuva ja asiakastyö – kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä

88001300 Kurssimaksu: 625,00 €

Aika: 29.10.2021 - 03.12.2021

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: FM Johanna Wahlbeck

Oppitunteja: 81

Ilmoittautuminen alkaa: 08.10.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.10.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
Lähiopetus 29.10.2021 pe klo 10.00–17.00
Etäseminaari 12.11.2021 pe klo 13.00–17.00
Lähiopetus 18.11.2021 to klo 10.00–17.00
Etäseminaari 25.11.2021 to klo 13.00–17.00
Lähipäivä ja lopetus 3.12.2021 pe klo 10.00–17.00
Lähiopetuksen ja etäseminaarien välissä itsenäistä työskentelyä Moodlessa ja kehittämistehtäviä

Sisältö ja tavoite: Koulutus tarjoaa teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä koulutuksen jälkeenkin omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa. Koska koulutus sisältää omaan työhön liittyviä välitehtäviä, ja kuvamenetelmällistä luottamuksellista työnohjausta, käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana, opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.

Tavoitteena on oppia kuvataiteellisia tekniikoita sen verran kuin menetelmien soveltamisen kannalta on tarkoituksenmukaista. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Menetelminä käytetään sekä piirtämistä ja maalaamista että valokuvausta ja muotoilua, lisäksi käytetään valmiita kuvia. Kuvan ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, jotka eivät ole aiemmin piirtäneet ajatellen sekä asiakastyötä tekevää että asiakasta. Koulutuksen tavoitteena on rohkaista viestimään asiakkaiden kanssa myös kuvien kautta, joko niin että asiakas tekee kuvia, tai teette yhdessä, kunnioittaen yksilöllistä ilmaisutapaa ilman suorituspaineita. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehitykseen liittyen.

Opetus jakaantuu kolmeen teemakokonaisuuteen, joista soveltamisen opetusta on eniten: teoria, käytännön taiteelliset tekniikat ja soveltaminen. Teorian opetus: toiminnallisten menetelmien käyttö asiakastyössä, luovien menetelmien käyttö asiakastyössä, kuvamenetelmien käyttö asiakastyössä, kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä, teoriaa ja historiaa. Käytännön taiteellisten tekniikoiden opetus: piirustusta, maalausta, muotoilua, käsitetaiteellista työskentelyä. Tekniikoiden opettelua myös etänä lähiopetuspäivien ulkopuolella, sillä tavalla kuin omassa työssä on tarkoituksenmukaista. Soveltamisen opetus: kehittämistehtävien avulla kuvamenetelmiä voi ottaa työssään käyttöön jo koulutuksen aikana. Lähiopetuspäivinä on mahdollisuus käsitellä asiakastyön tapauksia työnohjauksellisesti kuvamenetelmiä hyödyntäen. Itsereflektiotehtäviä myös lähiopetuksen ulkopuolella omaan työhön liittyen, soveltamisen opettelua ohjatusti.

Koulutus vastaa työmäärältään 3 opintopisteen laajuutta sisältäen 24 t lähiopetusta, 10 t etäopetusta, lisäksi omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä (47 t). Jonkun kerran voi olla poissa ja suorittaa sen lisätehtävillä.

Referenssejä vastaavan kurssin käyneiltä:

”Hakeuduin Kuvan käyttö asiakastyössä- koulutukseen löytääkseni ja oppiakseni uusia luovia, toiminnallisia ja kuvallisia työmenetelmiä auttaakseni perheitä ja perheenjäseniä löytämään tapoja ilmaista mm. tunteita ja ajatuksia, joita he eivät välttämättä tavoita sanallisella tasolla. Kuvallinen työskentely syvensi asiakastyötä ja sen kautta löytyi käsittelyyn sellaisia asioita, joita pelkästään sanallisella tasolla ei olisi voinut tavoittaa. Yllätyin kuvien voimasta omakohtaisesti lähiopetuspäivinä ja asiakastyössä, kuinka ne nostivat myös sellaisia asioita käsittelyyn, jotka olivat vasta sisäisenä hahmona. Koulutuksen aikana ymmärsin, kuinka kuvan kautta työskentely onnistuu ilman että ohjaaja ja/tai ohjattava on taiteellisesti lahjakas. Sain teoreettista ja käytännöllistä tietoa kuvallisten menetelmien käytöstä. Johannan laaja koulutus- ja osaamistausta antoivat mahdollisuuden käsitellä kuvallisia asioita monipuolisesti ja joustavasti. Johannan avoin ja innostava ohjaamistyyli loi luovan oppimisympäristön. Olen erittäin tyytyväinen, että osallistuin tähän koulutukseen, jossa opin todella paljon luovista, toiminnallisista ja kuvallisista työmenetelmistä, joita olen rohkeampi käyttämään jatkossa työssäni.” Diakoninen perhetyöntekijä

”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti

”Voin lämpimästi suositella Johannan kuvamenetelmien koulutusta. Sain uusia työvälineitä omaan työhöni ja ajatteluuni. Johannan pirskahteleva ja asiantunteva tapa kouluttaa sai ryhmän innostumaan ja oppimaan.” Taru, Viestintäkonsultti

”Haikein mielin koulutuksen päätyttyä. Oli kyllä niin ihana ryhmä ja opettaja. En muista, olisko koskaan ollut mitään vastaavaa. Antoisa ja monipuolinen prosessi monella tapaa!” "Matka itseen kuvallisin menetelmin auttaa ymmärtämään asiakasta vastaavassa harjoituksessa. Tällä kurssilla koettiin itse!" Työnohjaaja

"Koulutus innosti ja rohkaisi käyttämään kuvaa uudella tavalla omassa työssäni. Sain runsaasti uusia näkökulmia asiakastyöhön." Pari- ja perhepsykoterapeutti

"Looginen oppimista ja prosessia tukeva ammattitaitoinen monipuolinen eteneminen aloituksesta päätökseen. Rohkaisi monipuoliseen kuvallisten menetelmien käyttöön asiakastyössä. Motivointi kuvalliseen tekemiseen."

Kohderyhmä: Neuvonta-, ohjaus-, hoito- ja muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekevät erityisesti terapeutit sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskentelevät, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekevät.

Kouluttaja: Kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM), tohtorikoulutettava (taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto) Johanna Wahlbeck, ks. kotisivu www.oivallamme.fi  ja jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä, ota yhteyttä johanna@oivallamme.fi / 040 410 1270. Kouluttaja on erityisesti kuvataidemenetelmiä soveltava työnohjaaja ja kuvataideterapeutti, ja neuvoo myös miten tapauskohtainen soveltaminen omaan työhön tapahtuu.

Kurssimaksu: 625 € (lisäksi tarvittavat taidetarvikkeet, jotka ohjeistetaan hankkimaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla. Ensimmäiselle kerralle tuodaan mukana pari sivellintä, A3-kokoista ainakin 150-200 grammaista paperia sekä akvarellivärit ja liidut tai puuvärit).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, syksy 2020

Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

88003002 Kurssimaksu: 2700,00 €

Aika: 07.10.2020 - 20.04.2021

Paikka: Gate8, Business Park, Äyritie 12 C, 01510 Vantaa (käynti Presto-rakennuksen ovesta)

Opettaja: KM Jenni Kallio

Oppitunteja: 96

Ilmoittautuminen alkaa: 23.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.10.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 7.–8.10. ke–to, 4.–5.11. ke–to, 2.–3.12. ke–to, 18.–19.1.2021 ma–ti, 3.–4.3.2021 ke–to ja 19.–20.4.2021 ma–ti klo 9.00–16.00

Sisältö: Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.
Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä. Keskeiset sisältöalueet:

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä tietous autismikirjon häiriöistä
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä

Lähiopiskelujaksojen lisäksi on itsenäistä opiskelua etäjaksoilla, jotka sisältävät käytäntöön soveltamista, välitehtäviä, perehtymistä alan kirjallisuuteen, reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä ja harjoittelua.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 op:n työmäärää. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.
Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Kouluttajat:
Pääkouluttaja: KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, luovan taide- ja kehotyöskentelyn asiantuntija, työnohjaaja, tohtorikoulutettava Jenni Kallio.
Vierailevat asiantuntijat:
• Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
• Sh AMK, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeutti Niko Wass sekä sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja Samuli Juutilainen (nepsy-valmennus lastensuojelussa ja päihdekuntoutuksessa)
• Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia
• ADD-aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, kevät 2021

Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

88003002 Kurssimaksu: 2700,00 €

Aika: 07.04.2021 - 03.11.2021

Paikka: Gate8, Business Park, Äyritie 12 C, 01510 Vantaa (käynti Presto-rakennuksen ovesta)

Opettaja: KM Anne-Mari Kuusimäki

Oppitunteja: 96

Ilmoittautuminen alkaa: 20.08.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.03.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 7.–8.4.2021 ke–to, 5.–6.5.2021 ke–to, 9.–10.6.2021 ke–to, 24.–25.8.2021 ti–ke, 20.–21.9.2021 ma–ti ja 2.–3.11.2021 ti–ke klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.
Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä. Keskeiset sisältöalueet:

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä tietous autismikirjon häiriöistä
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä

Lähiopiskelujaksojen lisäksi on itsenäistä opiskelua etäjaksoilla, jotka sisältävät käytäntöön soveltamista, välitehtäviä, perehtymistä alan kirjallisuuteen, reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä ja harjoittelua.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 op:n työmäärää. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.
Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Kouluttajat:
Pääkouluttaja: KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki.
Vierailevat asiantuntijat:
•    Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
•    Sh AMK, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeutti Niko Wass sekä sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja Samuli Juutilainen (nepsy-valmennus lastensuojelussa ja päihdekuntoutuksessa)
•    Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia
•    ADD-aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet, 10 op

88006000 Kurssimaksu: 1670,00 €

Aika: 31.01.2020 - 03.12.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: TaM Miina Savolainen

Ilmoittautuminen alkaa: 17.01.2020 12:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.02.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:

pe 31.1.2020

ti–ke 10.–11.3.2020

ke 1.4.2020 

to–pe 28.–29.5.2020 

ke–to 16.–17.9.2020 

ke–to 2.–3.12.2020

Tavoite ja sisältö: Koulutus antaa perustason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Kaikkien opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja löytää henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta jo koulutuksen aikana.

Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät ovat sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen kolmevuotiseen erikoistumiskoulutukseen (40 op), joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä.

Kohderyhmä: Pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijät, varhaiskasvattajat, nuoriso-ohjaajat, seurakuntien työntekijät, työnohjaajat, yhteisötaiteilijat jne.

Osallistumisen edellytykset: Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltuvalta pedagogiselta tai hoidolliselta alalta. Läsnäolo jokaisella opintojaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa.

Kouluttaja: Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja, TaM Miina Savolainen

Ilmoittautuminen: Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö. Hakija kertoo lisäksi, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti. Vapaamuotoinen hakemus ja todiste(kopio) pohjatietovaatimuksista toimitetaan perjantaihin 17.1.2020 mennessä sähköpostitse: info@kesayliopistohki.fi. Sitova ilmoittautuminen vahvistetaan valinnan jälkeen.

Kurssimaksu: 1670 €

Mikäli haluat maksaa neljässä erässä, kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Jos haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet, 10 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

88006000 Kurssimaksu: 1850,00 €

Aika: 17.02.2021 - 21.12.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: TaM Miina Savolainen

Kurssin tiedot

Aika:

1. ke 17.2.2021

2. ma-ti 19.-20.4.2021

3. ke 2.6.2021

4. ti-ke 24.-25.8.2021

5. to-pe 14.-15.10.2021

6. ma-ti 20.-21.12.2021

Tavoite ja sisältö: Koulutus antaa perustason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Kaikkien opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja löytää henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta jo koulutuksen aikana.

Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät ovat sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen kolmevuotiseen erikoistumiskoulutukseen (40 op), joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä.

Kohderyhmä: Pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijät, varhaiskasvattajat, nuoriso-ohjaajat, seurakuntien työntekijät, työnohjaajat, yhteisötaiteilijat jne.

Osallistumisen edellytykset: Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltuvalta pedagogiselta tai hoidolliselta alalta. Läsnäolo jokaisella opintojaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa.

Kouluttaja: Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja, TaM Miina Savolainen

Ilmoittautuminen: Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö. Hakija kertoo lisäksi, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti. Vapaamuotoinen hakemus ja todiste(kopio) pohjatietovaatimuksista toimitetaan perjantaihin 17.1.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella täällä.  Sitova ilmoittautuminen vahvistetaan valinnan jälkeen.

Kurssimaksu: 1850 €

Mikäli haluat maksaa neljässä erässä, kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Jos haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Huom! Voimauttavan valokuvan -koulutusten koronakevään parhaat etäkokemukset hyödynnetään alkavissa ammatillisissa perusteet -koulutuksissa. Perusteet-koulutukseen lisätään voimauttavan valokuvan tunneherkkiä, dialogisia ja kasvokkaisia etävälineitä, avuksi kohtaamistyöntekijöille mahdollisia tulevia pandemiarajoituksia sekä jo käynnissä olevaa digiloikkaa varten.

Myös riskiryhmäläiset voivat osallistua – jokaiselle etsitään joustavat tavat myös niille mahdollisille jaksoille, jolloin fyysinen kokoontuminen ei ole mahdollista.

Riippuen koronapandemian tilanteesta, alkavien työpajojen lähijaksoja tullaan toteuttamaan tarvittaessa etäyhteyksien välityksellä, jolloin etäkokoontumisia hyödynnetään menetelmän työotteen siirtämiseksi myös oman arkityön etätilanteisiin, emotionaalisesti merkityksellisellä tavalla. Tarvittaessa myös kontaktiopetuksessa toteutuvat lähijaksot voidaan toteuttaa siten, että osa ryhmästä voi olla kasvokkain yhteydessä muun ryhmän kanssa kotoaan käsin. Jokaiselle opiskelijalle löydetään joustavat tavat osallistua siten, että etänäkin osallistuva opiskelija saa koulutuksesta kokemuksellisesti yhtä rikkaan kokonaisuuden, kuin lähijaksoihinkin mukaan pääsevät osallistujat.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot