Ravitsemus ja liikunta, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501060

Aika: 04.01.2021 - 01.03.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: dosentti Jaakko Mursu

Kurssin tiedot

Aika: 4.1.-1.3.2021 (tai 7.9.-2.11.2020)

Tavoite: Opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ra-vitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ra-vitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liitty-vien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmär-tää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: tallenteet, oppimistehtävät

Oppimateriaali: Moodlessa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501065

Aika: 14.01.2021 - 15.02.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FT Niko Wasenius

Oppitunteja: 12

Kurssin tiedot

Aika:
to 14.1. klo 17.00-19.30
ti 19.1. klo 17.00-19.30
to 21.1. klo 17.00-19.30
ti 26.1. klo 17.00-19.30
Tentti ma 15.2.2021 klo 17.00-21.00
Uusintatentti ke 7.4.2021 klo 17.00-21.00
Opetus- ja tenttipaikka ilmoitetaan myöhemmin

Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake

Tavoite: Opiskelija osaa:
▪ tunnistaa merkittävät terveysriskit rasittavan liikunnan aikana
▪ kuvailla harjoitteluun liittyvät eristyskysymykset (mm. anemia,infektio)
▪ ravinnon, palautumisen ja unen merkityksen harjoitusvasteeseen
▪ kuvata rasittavaan liikuntaan liittyvät naisurheilijan erityiskysymykset
▪ kuvailla antidoping-työn perusperiaatteet
▪ arvioida fyysisen ja psyykkisen harjoituskuorman merkityksen suorituskyvyn ja palautumisen kannalta

Sisältö: Kuormittava liikunta ja sairaudet sekä fysiologiset tilat (äkkikuolemat, urheilijan sydän ja anemia), Infektiot ja urheilu (sydänlihastulehdus), Naisurheilijan erityskysymykset (amenorrea, raskaus). Fyysinen ja psyykkinen harjoituskuorma ja sen monitorointi. Uni ja lepo sekä palautuminen. Antidoping. Urheiluvammojen ennaltaehkäisy. Ravitsemusneuvontaan ohjaaminen.

Suoritustapa: luennot 12 t, oppimistehtävä ja tentti.

Oppimateriaali: Kurssilla ilmoitettava materiaali ja mahdollinen oheismateriaali.

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501070

Aika: 16.03.2021 - 19.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FT Niko Wasenius

Oppitunteja: 12

Kurssin tiedot

Aika:
ti 16.3. klo 17.00-19.30
to 18.3. klo 17.00-19.30
ti 23.3. klo 17.00-19.30
to 25.3. klo 17.00-19.30
Tentti ma 19.4.2021 klo 17.00-21.00
Uusintatentti ma 7.6.2021 klo 17.00-21.00
Opetus- ja tenttipaikka ilmoitetaan myöhemmin

Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake

Tavoite: Opiskelija osaa
▪ ymmärtää ja osaa selittää liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja, paranemisprosesseja ja tuntee vammojen ennaltaehkäisyn periaatteita
▪ tiedostaa tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoitomenetelmät
▪ tapaturmiin vaikuttavat tekijät

Sisältö: Urheiluvammat; syntymekanismit, paranemisprosessit, kuntoutus ja ennaltaehkäisy ja vaikutus suorituskykyyn

Suoritustapa: Luennot 12 t, oppimistehtävä ja tentti.

Oppimateriaali: Kurssilla ilmoitettava materiaali ja mahdollinen oheismateriaali.

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501090

Aika: 05.04.2021 - 07.06.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FT Niina Lintu

Kurssin tiedot

Tavoite: Opiskelija osaa
▪ perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
▪ kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
▪ toteuttaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit
▪ tulkita mittaustulokset ja laatia terveyttä edistävän liikuntaohjeistuksen mittaustulosten perusteella
▪ kuvata erilaisia terveysteknologisia sovelluksia ja pohtia niiden merkitystä terveyden edistämisessä kriittisesti

Sisältö: Terveyskunto, terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikunnan ja fyysisen aktivisuuden merkitys terveyden edistämisessä. Liikuntaohjeistuksen laatiminen mittaus tulosten pohjalta. Yleisimmät terveysteknologiset sovellukset.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: luennot, oppimistehtävä, tentti, itsenäinen työskentely

Oppimateriaali: Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit.

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot