Java-ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

28350350 Kurssimaksu: 125,00 €, opiskelija 95,00 €

Aika: 10.08.2020 - 14.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: DI Jukka Juslin

Ilmoittautuminen alkaa: 19.03.2020 10:00

Kurssin tiedot

Aika:
10.–14.8. ma–pe klo 17.00–20.15
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa toteuttaa komentoriviohjelmia monipuolisesti Java-ohjelmointikielen kontrolli- ja oliorakenteita käyttäen.
 
Sisältö:
Opintojaksolla syvennetään ohjelmoinnin perusosaamista ja tutustutaan Java-ohjelmointikielen käyttöön.
- Java-kielen perusrakenne
- Tietotyypit
- Ehtolauseet
- Toistolauseet
- Metodit
- Olio-ohjelmoinnin perusteet
- Taulukon, listan ja mapin käsittely
- Poikkeusten käsittely
- Periytymisen ja rajapintojen käsitteet

Korvaavuus: Kurssi toteutetaan yhteistyössä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun kanssa.
Muiden oppilaitosten opiskelijat varmistavat omasta oppilaitoksestaan hyväksytäänkö kurssi osaksi tutkintoa ja kuinka opintosuoritusten kirjaamismenettely tapahtuu.

Suoritustapa:
Luennot ja harjoitukset, harjoitustyö (palautus 20.9.) ja muu itsenäinen työskentely. Haaga-Helian opiskelijat voivat täydentää kurssin 10 opintopisteeseen lukuvuoden aikana opettajan kanssa sopien.

Oppimateriaali:
Harju & Juslin 2006, Tuloksellinen Java-ohjelmointi tai Harju & Juslin 2009, Java-ohjelmointi, opas ammattimaiseen osaamiseen, sekä kurssilla jaettava materiaali.

HUOM. Tarvitset kurssille mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

HTML5 & CSS perusteet

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

44001020 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 20.08.2020 - 21.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: ICT-kouluttaja Pasi Kainulainen

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 20.–21.8. to–pe klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: HTML5 ja CSS3 ovat tämän hetken kuumimpia web-trendejä. Yhdessä ne tarjoavat monipuolisen tavan rakentaa web-sivustoja ja -palveluja. Elämysrikkaat ja responsiiviset verkkosisällöt voidaan esittää niin tietokoneen näytöillä kuin mobiili- ja tablet-laitteissa. Opimme HTML- ja CSS-kielien perusteet sekä mm. HTML5- ja CSS3-versioiden uudistukset sekä rakennamme toimivan HTML- ja CSS-tekniikoita käyttävän verkkosivun mallin, jota voi itsenäisesti jatkokehittää kurssin jälkeen. Käsittelemme mm. seuraavia asioita: web-tekniikoiden yleinen esittely, sopivan koodieditorin valitseminen, HTML-komentojen kirjoittaminen, uusien rakenteellisten HTML5-elementtien käyttö, Document Outline -malli, audio, video, CSS-kielen perusteet ja uudet ominaisuudet, HTML-sivujen muotoilu CSS-kielen avulla, responsiivisuus (mobiili- ja tablet-laitteet), sivujen testaaminen, optimointi ja vieminen palvelimelle sekä päivittäminen.

Kohderyhmä: Erityisesti web- ja mediadesigner-suunnitelijat, ylläpitäjät, innokkaat harrastajat sekä omien kotisivujen rakentamisesta kiinnostuneet. Kurssi toimii myös yleissivistävänä koulutuksena ylipäänsä moderneista verkkotekniikoista kiinnostuneille ja auttaa ymmärtämään mitä verkkosivujen rakentamisessa tulee ottaa huomioon (web-hotellit, domainit, sivujen julkaiseminen jne.). Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta HTML- ja CSS-kielistä tai verkkosivujen rakentamisesta.

Laitevaatimukset: Oma tietokone. Sinulla tulee olla koneen admin-käyttöoikeus (käyttäjätunnus ja salasana), sillä asennamme ohjatusti koodieditorin ja mahdollisesti muita koodieditoriin tai selaimeen liittyviä lisäosia.

 

Asiasanat: HTML5, CSS3, koodaus, ohjelmointi, web-ohjelmointi, verkkosivut, kotisivut, www-sivut, nettisivut

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

HTML5 & CSS jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

44001025 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 27.08.2020 - 28.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: ICT-kouluttaja Pasi Kainulainen

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 27.–28.8. to–pe klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Opit modernien HTML5- ja CSS3-tekniikoiden käyttöä ja miten JavaScript-kielen avulla verkkosivulle voidaan luoda vuorovaikutteisia toiminnallisuuksia, kuten kuvagallerioita, karuselleja ja navigaatioita. Teemme harjoituksia HTML-, CSS- ja JavaScript-kieliä yhdistelemällä ja syvennämme HTML & CSS perusteet -kurssin taitoja. Sinulla olisi hyvä olla vähintäänkin jonkintasoinen ymmärrys HTML-kielestä, mutta varsinkaan JavaScript-kielestä ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta. Tarvittaessa kertaamme erityisesti HTML- ja CSS-kirjoittamista perusteet-kurssin jäljiltä.

Laitevaatimukset: Oma tietokone. Sinulla tulee olla koneen admin-käyttöoikeus (käyttäjätunnus ja salasana), sillä asennamme ohjatusti koodieditorin ja mahdollisesti muita koodieditoriin tai selaimeen liittyviä lisäosia.

Asiasanat: HTML5, CSS3, koodaus, ohjelmointi, web-ohjelmointi, verkkosivut, nettisivut, kotisivut, ohjelmointikieli, www-sivut

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot