bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Adobe InDesign CC perusteet, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

42001010 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 28.05.2018 - 29.05.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafikko Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 28.–29.5. ma–ti klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: InDesign-ohjelmalla voi luoda monipuolisia julkaisuja käyntikorteista laajoihin julkaisuihin sekä painotuotantoa että  sähköistä julkaisemista varten. Tutustumme taitto-ohjelman perusominaisuuksiin ja käyttöön ilmoitusten sekä esitteiden valmistuksessa. Harjoitusten avulla opettelemme mm. sivupohjan ja marginaalien asetukset, värien luomien, tekstin tuominen ja muotoilu, kuvien sijoittaminen ja rajaus sekä aineiston viimeistely painoa tai tulostusta varten. 
Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä.

Esitietovaatimukset:
Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä.

 

Asiasanat: Adobe InDesign CC, taitto-ohjelma, kirjataitto, ilmoitusten tekeminen, ilmoitukset, ilmoitus, mainonta, mainos, esite

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Adobe InDesign CC perusteet, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

42001011 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 11.06.2018 - 12.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafikko Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 11.–12.6. ma–ti klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: InDesign-ohjelmalla voi luoda monipuolisia julkaisuja käyntikorteista laajoihin julkaisuihin sekä painotuotantoa että  sähköistä julkaisemista varten. Tutustumme taitto-ohjelman perusominaisuuksiin ja käyttöön ilmoitusten sekä esitteiden valmistuksessa. Harjoitusten avulla opettelemme mm. sivupohjan ja marginaalien asetukset, värien luomien, tekstin tuominen ja muotoilu, kuvien sijoittaminen ja rajaus sekä aineiston viimeistely painoa tai tulostusta varten. 
Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä.

Esitietovaatimukset:
Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä.

 

Asiasanat: Adobe InDesign CC, taitto-ohjelma, kirjataitto, ilmoitusten tekeminen, ilmoitukset, ilmoitus, mainonta, mainos, esite

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Adobe InDesign CC jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt

42001020 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 18.06.2018 - 19.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafikko Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 18.–19.6. ma–ti klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: InDesign-ohjelman monipuoliset ominaisuudet tekevät julkaisujen suunnittelusta ja valmistuksesta sujuvaa ja virheetöntä. Syvennemme InDesign osaamista: sivupohjien käyttö ja ominaisuudet, sivukokojen muuttaminen, kappale- ja merkkityylien hallinta, rivirekisteri, kuvaryhmät, automaattinen sivunumerointi, taulukkojen rakentaminen ja käyttö taittamisen apuna sekä Indl-kirjaston käyttö. Valmistamme painoon ja verkkoympäristöön soveltuvia tuotteita flyer-, ilmoitus- ja esiteharjoitusten avulla. 

Kohderyhmä: Kaikki jo julkaisuja tehneet ja InDesign perusteet -kurssille osallistuneet

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön ja InDesignin käytöstä 

 

Asiasanat: Adobe InDesign CC, taitto-ohjelma, jatkokurssi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Adobe InDesign CC kirjataitto

Tämä kurssi on päättynyt

42001027 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 14.08.2018 - 15.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafikko Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 14.–15.8. ti–ke klo 9.00–15.45

Sisältö ja tavoite: InDesign-ohjelma sisältää monia apuvälineitä laajojen julkaisujen (mm. kirjat, toimintakertomukset, opinnäytetyöt) taittamiseen. Opimme sekä kappale- ja merkkityylien tekemistä, mutta myös niiden hyödyntämistä aikaisemmin tehtyjen töiden pohjalta. Kirjataittoharjoituksen avulla opimme mm.  tekstin juoksuttamisen, rivirekisterin laskemisen, kuvien ankkuroinnin tekstiin, sisällysluettelon ja sivunumeroinnin luomisen, viite- ja referenssi luetteloiden teon. Lopuksi tutustumme kansien valmistukseen. 

Kohderyhmä: Kaikki jo jonkin verran InDesign-ohjelmaa käyttäneet ja InDesign jatkokurssille osallistuneet

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä.

 

Asiasanat: Adobe InDesign CC, kirjataitto

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Adobe Illustrator CC perusteet

Tämä kurssi on päättynyt

42001030 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 18.06.2018 - 19.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Pasi Kainulainen

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 18.–19.6. ma–ti klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Adobe Illustrator -ohjelmalla luodaan monipuolisesti vektorigrafiikkaa liki mitä tahansa tarkoitusta varten (esitteet, mainokset, logot, lehdet, web-grafiikka, animaatiot jne.). Erityisen hyvin Illustrator sopii kuvitusten, logojen ja ns. infografiikan luomiseen. Tutustumme yleisesti vektorigrafiikkaan ja harjoittelemme grafiikan luomista ja muokkaamista. Käsiteltäviä aiheita ovat Illustratorin käyttöliittymä, paneelit ja työkalut, asetukset ja värinhallinnan asetukset, dokumenttien luominen ja hallinta, vektorigrafiikan perusteet, ohjelman tärkeimmät työkalut ja niiden käyttö, värien luominen ja liukuvärien käyttö, tekstin luominen, vektoroiminen, tasojen taitava hallinta, grafiikkatyylit ja grafiikan vieminen muihin ohjelmistoihin. 

Kohderyhmä: Kaikki Illustrator-ohjelmasta ja vektorigrafiikasta kiinnostuneet: suunnittelijat, graafikot ja harrastajat. Ei vaadi aikaisempaa kokemusta vektorigrafiikasta tai Adobe Illustrator -ohjelman käytöstä.

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä.

 

Asiasanat: Adobe Illustrator CC, vektorigrafiikka, kaavio, kuvio, logo, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Adobe Illustrator CC jatkokurssi – informaatiografiikka

Tämä kurssi on peruutettu

42001035 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 04.06.2018 - 05.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafikko Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 4.–5.6. ma–ti klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Antaa sinulle mahdollisuudet astetta vaativamman vektorigrafiikan valmistukseen. Opimme vektorigrafiikan työkalut, hyödynnämme ohjelman monipuolisia kuvitustyökaluja, vektoroimme pikselikuvia, luomme efektejä ja käytämme erityisobjekteja, teemme 3D-grafiikkaa ja tutustumme mm. karttojen piirtämiseen ja diagrammityökalun monipuoliseen käyttöön. Lopuksi tutustumme kuvitusten tallentamiseen sekä verkkoympäristöä että painotuotantoa varten. 

Kohderyhmä: Illustrator-ohjelmaa jonkin verran käyttäneet sekä Illustrator perusteet -kurssille osallistuneet. 

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön ja Adobe Illustratorin käytöstä.
 

Asiasanat: Adobe Illustrator CC, vektorigrafiikka, informaatiografiikka

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Adobe Illustrator CC kuvittajille

Tämä kurssi on peruutettu

42001037 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 09.08.2018 - 10.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Pasi Kainulainen

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 9.–10.8. to–pe klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Tutustumme Adobe Illustrator-ohjelmaan ja erityisesti sen erittäin monipuolisiin piirto- ja kuvitustyökaluihin. Harjoittelemme oman grafiikan monipuolista luomista ja muokkaamista. Opimme miten Illustratorilla luotua grafiikkaa voidaan hyödyntää muissa sovelluksissa. Käsiteltäviä asioita: Adobe Illustrator ja vektorigrafiikka yleisesti, asetukset, piirto- ja kuvitustyökalut, värittäminen, tasojen käyttö, tekstin ja bittikarttakuvan vektoroiminen, grafiikkatyylit, kuviotäytöt ja symboli, tehosteet ja suotimet, 3D-grafiikan perusteet, grafiikan julkaiseminen ja vieminen muihin sovelluksiin. Sisältää monipuolisia piirto- ja kuvitusharjoituksia.

Kohderyhmä: Kaikki kuvituksesta ja vektoripiirtämisestä kiinnostuneet. Ei edellytä Adobe Illustratorin aiempaa kokemusta, mutta aikaisempi kokemus yleisesti vektorigrafiikasta on hyödyksi. 

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä.

 

Asiasanat: Adobe Illustrator CC, vektorigrafiikka, vektoripiirtäminen, kuvitus, kirjakuvitus, kuvittaminen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Illustrator, PhotoShop ja InDesign CC yhteiskäyttö

Tämä kurssi on päättynyt

42001050 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 16.08.2018 - 17.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafikko Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 16.–17.8. to–pe klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Adobe CC -paketti tarjoaa kokonaisuuden, jossa grafiikalle, kuvatuotannolle ja taittamiselle on oma ohjelmansa. Julkaisujen valmistamisessa on tiedettävä kuinka eri ohjelmissa tehdyt elementit tuodaan taitto-ohjelmaan ja kuinka niitä muokataan painokelpoiseksi. Käymme läpi tekstiä, linjoja, grafiikkaa ja kuvia sisältävän esitejulkaisun koostaminen ja valmistaminen painokelpoiseksi. Opettelemme julkaisun valmistamisen prosessin, tarkastelemme tuotujen elementtien painokelpoisuutta ja tuotamme pdf-aineiston sekä paino- että verkkojulkaisemista varten. Tämä toivekurssi onkin hyödyllinen kaikille, jotka tuottavat printti- tai verkkoaineistoja.

Kohderyhmä: Jonkin verran InDesign-ohjelmaa käyttäneet tai InDesign perusteet -kurssille osallistuneet, Illustrator ja Photoshop opetetaan tarvittavin osin koulutuksen aikana. 

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä.

 

Asiasanat: Illustrator, PhtoShop, InDesign CC, yhteiskäyttö, graafinen suunnittelu, kuvittaminen, kuvistus, kirjataitto, taitto, esite, ilmoitus, mainos, mainonta, markkinointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot