Adobe InDesign CC perusteet, ryhmä C

42001012 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 14.09.2020 - 22.09.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafinen suunnittelija Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 14.–22.9. ma–ti klo 17.00–20.15

Tavoite ja sisältö: InDesign-ohjelmalla voi luoda monipuolisia julkaisuja käyntikorteista laajoihin julkaisuihin sekä painotuotantoa että sähköistä julkaisemista varten. Tutustumme perusominaisuuksiin ja käyttöön ilmoitusten sekä esitteiden valmistuksessa. Opettelemme mm. sivupohjan ja marginaalien asetukset, värien luomisen, tekstin tuomisen ja muotoilun, kuvien sijoittamisen ja rajauksen sekä aineiston viimeistelyn painoa tai tulostusta varten.

Laitevaatimukset: Ota mukaasi oma kannettavasi. Mikäli sinulla ei ole Adobe InDesign CC -ohjelmaa entuudestaan, asenna ennakkoon 7 pv:n kokeiluversio. Tarkista, että ohjelma aukeaa koneellasi.

 

Asiasanat: Adobe InDesign CC, taitto-ohjelma, kirjataitto, ilmoitusten tekeminen, ilmoitukset, ilmoitus, mainonta, mainos, esite, laptop

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Adobe InDesign CC jatkokurssi, Ryhmä B

42001021 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 28.09.2020 - 06.10.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafinen suunnittelija Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 29.9.–6.10. ma–ti klo 17.00–20.15

Tavoite ja sisältö: Sivupohjien käyttö ja ominaisuudet, sivukokojen muuttaminen, kappale- ja merkkityylien hallinta, rivirekisteri, kuvaryhmät, automaattinen sivunumerointi, taulukoiden rakentaminen ja käyttö taittamisen apuna sekä Indl-kirjaston käyttö. Taittopohjien tallentaminen ja käyttö uusien julkaisujen valmistuksessa. Lehtien/kirjapainojen asettamiin vaatimuksiin tutustuminen ja painon tulostusasetuksien käyttöönotto painokelpoisen pdf-tiedoston valmistuksessa. Linkkien luominen ja interaktiivisen pdf-tiedoston tallentaminen verkkojulkaisua varten.

Esitietovaatimukset: InDesign perusteet -kurssin taidot ja InDesign-julkaisujen parissa työskentely

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Mikäli sinulla ei ole Adobe InDesign CC -ohjelmaa entuudestaan, asenna ennakkoon 7 pv:n kokeiluversio. Tarkista, että ohjelma aukeaa koneellasi.

 

Asiasanat: Adobe InDesign CC, taitto-ohjelma, jatkokurssi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Adobe InDesign CC kirjataitto

42001027 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 03.08.2020 - 04.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafinen suunnittelija Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 3.–4.8. ma–ti klo 9.00–15.45

Sisältö ja tavoite: InDesign-ohjelma sisältää monia apuvälineitä laajojen julkaisujen (mm. kirjat, toimintakertomukset, opinnäytetyöt) taittamiseen. Opimme kappale- ja merkkityylien tekemistä sekä niiden hyödyntämistä aikaisemmin tehtyjen töiden pohjalta. Kirjataittoharjoituksen avulla opimme mm. tekstin juoksuttamisen, rivirekisterin laskemisen, kuvien ankkuroinnin tekstiin, sisällysluettelon ja sivunumeroinnin luomisen, viite- ja referenssi luetteloiden teon. Lopuksi tutustumme kansien valmistukseen.

Kohderyhmä: InDesign-ohjelmalla työskennelleet tai InDesign-jatkokurssille osallistuneet ja monisivuisten julkaisujen tuotannosta kiinnostuneet

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Mikäli sinulla ei ole Adobe InDesign CC -ohjelmaa entuudestaan, asenna ennakkoon 7 pv:n kokeiluversio. Tarkista, että ohjelma aukeaa koneellasi.

Asiasanat: Adobe InDesign CC, kirjataitto

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Adobe Illustrator CC jatkokurssi

42001035 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 10.08.2020 - 11.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafinen suunnittelija Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 10.–11.8. ma–ti klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Antaa sinulle mahdollisuudet astetta vaativamman vektorigrafiikan valmistukseen. Opimme vektorigrafiikan työkalut, hyödynnämme ohjelman monipuolisia kuvitustyökaluja, vektoroimme pikselikuvia, luomme efektejä ja käytämme erityisobjekteja, teemme 3D-grafiikkaa ja tutustumme mm. karttojen piirtämiseen ja diagrammityökalun monipuoliseen käyttöön. Lopuksi tutustumme kuvitusten tallentamiseen sekä verkkoympäristöä että painotuotantoa varten.

Kohderyhmä: Illustrator-ohjelmaa jonkin verran käyttäneet sekä Illustrator perusteet -kurssille osallistuneet.

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Mikäli sinulla ei ole Adobe Illustrator CC -ohjelmaa entuudestaan, asenna ennakkoon 7 pv:n kokeiluversio. Tarkista, että ohjelma aukeaa koneellasi.

Asiasanat: Adobe Illustrator CC, vektorigrafiikka, informaatiografiikka

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Illustrator, PhotoShop ja InDesign CC yhteiskäyttö

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

42001050 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 17.08.2020 - 18.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafinen suunnittelija Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 17.–18.8. ma–ti klo 9.00–15.45
Järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä!

Tavoite ja sisältö: Adobe CC -paketti tarjoaa kokonaisuuden, jossa grafiikalle, kuvatuotannolle ja taittamiselle on oma ohjelmansa. Julkaisujen valmistamisessa on tiedettävä, kuinka eri ohjelmissa tehdyt elementit tuodaan taitto-ohjelmaan ja kuinka niitä muokataan painokelpoisiksi. Käymme läpi tekstiä, linjoja, grafiikkaa ja kuvia sisältävän esitejulkaisun koostamisen ja valmistamisen painokelpoiseksi. Opettelemme julkaisun valmistamisen prosessin, tarkastelemme tuotujen elementtien painokelpoisuutta ja tuotamme pdf-aineiston sekä paino- että verkkojulkaisemista varten. Tämä toivekurssi onkin hyödyllinen kaikille, jotka tuottavat printti- tai verkkoaineistoja.

Kohderyhmä: Jonkin verran InDesign-ohjelmaa käyttäneet tai InDesign perusteet -kurssille osallistuneet, Illustrator ja Photoshop opetetaan tarvittavin osin koulutuksen aikana.

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Mikäli sinulla ei ole ohjelmia entuudestaan, asenna niiden kokeiluversiot ennakkoon. Tarkista, että ne aukeavat koneellasi.

Asiasanat: Illustrator, PhtoShop, InDesign CC, yhteiskäyttö, graafinen suunnittelu, kuvittaminen, kuvistus, kirjataitto, taitto, esite, ilmoitus, mainos, mainonta, markkinointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Graafisen suunnittelun perusteet

42001060 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 06.08.2020 - 07.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafinen suunnittelija Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 6-7.8. to–pe klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Antaa perustiedot graafisesta suunnittelusta ja sen vaikutuksesta viestin vastaanottajaan. Perehdymme kuvailmaisuun, sommitteluun, värien käyttöön ja valintaan sekä typografian suunnitteluun. Saat myös materiaalin, joka ohjaa sekä kaupallisten että ilmaisten kuva- ja kirjasinpankkien käyttöön. Pohdimme harjoitusten ja analyysien avulla graafisten elementtien valintoja sekä niiden vaikutusta mielikuviin. Opimme julkaisun suunnittelun perussäännöt ja kuvien rajaamisen sekä syväämisen InDesign-ohjelmalla tehtävien harjoitusten avulla.

Kohderyhmä: Graafisen suunnittelun perustaitoja tarvitsevat sekä graafiselle alalle aikovat tai alasta kiinnostuneet. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa osaamista graafisista ohjelmista.

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Käytämme InDesign-ohjelmaa, jonka kokeiluversioiden asennuksessa saat opastus

 

Asiasanat: Adobe InDesign CC, visuaalinen ilme, graafinen suunnittelu, brändi, fontti, yritysilme, brandi, mielikuva, graafinen ala

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Graafisen suunnittelun jatkokurssi

42001065 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 13.08.2020 - 14.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafinen suunnittelija Pirkko Linkola

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 13.–14.8. to–pe klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Syvennämme kuvailmaisun, sommittelun, värien käytön ja valinnan sekä typografian taitojamme Adobe CC-paketin ohjelmissa. Pohdimme edelleen harjoitusten ja analyysien avulla mm. kuvien rajausta sekä niiden vaikutusta mielikuviin. Tutustumme tyyli- ja elementtitiedostojen hyödyntämiseen Illustratorissa ja Photoshopissa.
 
Kohderyhmä: Graafisen suunnittelun perusteet -kurssin käyneet tai muutoin perusteisiin tutustuneet. Jonkin verran InDesign-ohjelmaa käyttäneet tai InDesign perusteet -kurssille osallistuneet, Illustrator ja Photoshop opetetaan tarvittavin osin koulutuksen aikana. 

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Käytämme InDesign-ohjelmaa, jonka kokeiluversioiden asennuksessa saat opastusta.

 

Asiasanat: Adobe InDesign CC, visuaalinen ilme, graafinen suunnittelu, brändi, fontti, yritysilme, brandi, mielikuva, graafinen ala

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Julkaisujen saavutettavuus, Ryhmä A

4200107A Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 12.08.2020 - 12.08.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafinen suunnittelija Pirkko Linkola

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 12.8. ke klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: EU direktiivin velvoittamana tuli 2018 syyskuussa voimaan laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Lainsäädännössä saavutettavuus on liitetty verkkojulkaisuihin, mutta se voidaan laajentaa koskemaan kaikkea julkaisutoimintaa. Saavutettavuusvaatimukset velvoittavat mm. julkisen hallinnon organisaatioita sekä osaa järjestöistä ja yrityksistä. Käymme läpi peruskäsitteet saavutettavasta julkaisemisesta, opimme luomaan saavutettavia dokumentteja InDesignilla ja Wordilla sekä tutustutaan Acrobatin ominaisuuksiin saavutettavien julkaisujen viimeistelyssä.

Kohderyhmä: Kaikki viestinnän parissa työskentelevät. Edellyttää Word- ja InDesigin ohjelmien perusteiden hallintaa sekä kokemusta pdf-tiedostojen valmistuksesta.

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Tarkasta että koneellasi on Word-, InDesign- ja Acrobat Pro -ohjelmat.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Julkaisujen saavutettavuus, Ryhmä B

4200107B Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 09.09.2020 - 10.09.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja, graafinen suunnittelija Pirkko Linkola

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 9.–10.9. ke–to klo 17.00–20.15

Tavoite ja sisältö: EU direktiivin velvoittamana tuli 2018 syyskuussa voimaan laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Lainsäädännössä saavutettavuus on liitetty verkkojulkaisuihin, mutta se voidaan laajentaa koskemaan kaikkea julkaisutoimintaa. Saavutettavuusvaatimukset velvoittavat mm. julkisen hallinnon organisaatioita sekä osaa järjestöistä ja yrityksistä. Käymme läpi peruskäsitteet saavutettavasta julkaisemisesta, opimme luomaan saavutettavia dokumentteja InDesignilla ja Wordilla sekä tutustutaan Acrobatin ominaisuuksiin saavutettavien julkaisujen viimeistelyssä.

Kohderyhmä: Kaikki viestinnän parissa työskentelevät. Edellyttää Word- ja InDesigin ohjelmien perusteiden hallintaa sekä kokemusta pdf-tiedostojen valmistuksesta.

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Tarkasta että koneellasi on Word-, InDesign- ja Acrobat Pro -ohjelmat.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot