bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Tilastollinen tietojenkäsittely: SPSS, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

28350800 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 23.07.2018 - 02.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Pasi Ranne

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.07.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aikataulu:
23.7.–2.8. ma–to klo 16.30–19.45
Tentti viimeisellä kerralla
Uusinta 16.8. to klo 16.30–18.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee SPSS-ohjelman perustyötilat ja perustoiminnot. Opiskelija osaa tuoda ohjelmaan muilla ohjelmilla tuotettuja aineistoja ja tehdä tarvittaessa muuttujien uudelleenkoodauksen ja luoda yhdistemuuttujia. Opiskelija osaa käyttää ohjelman ominaisuuksia monipuolisesti tunnuslukujen laskennassa ja estimoinnissa. Opiskelija osaa analysoida aineistoa tekemällä omaan tutkimukseen tarkoituksenmukaisia testejä (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, t-testi, varianssianalyysi, korrelaatioanalyysi, faktorianalyysi jne.). Opiskelija osaa luoda aineistosta monipuolisesti erilaisia graafisia esityksiä ja muokata kaaviot sopivaksi esimerkiksi Word-dokumenttiin liitettäväksi.

Pohjavaatimukset: Tilastomatematiikan peruskäsitteistön tuntemus (esimerkiksi lukion lyhyen oppimäärän tilastomatematiikan kurssi, kesäyliopiston Tilastomatematiikka 5 op tai vastaava)

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen (luennot ja harjoitukset), kotitehtävät, tentti ja harjoitustyö. Harjoitustyön palautus 1.9. mennessä. Tentti viimeisellä kerralla

Oppimateriaali: Verkossa julkaistava oppimateriaali.

Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Excel 2016 taulukkolaskennan jatkokurssi

Tämä kurssi on peruutettu

43001030 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 06.06.2018 - 07.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Pekka Käyhkö

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 6.–7.6. ke–to klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Antaa valmiudet Excel-taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksien laajaan käyttöön, so. funktioiden, tiedon analysoinnin (mm. kaaviot, lajittelu, suodatus) sekä toimintojen automatisoimisen (makrot) käyttöön. Tarkoituksena on opettaa käyttämään Exceliä mahdollisimman tehokkaasti käytännön esimerkkitapauksia käsittelemällä. Ota mukaan muistitikku, niin saat talteen tunnilla käsitellyt asiat. 

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä ja Excel-peruskurssi tai vastaavat taidot (taulukoiden luominen, muokkaaminen ja perusfunktioiden käyttö).

 

Asiasanat: Excel 2016, taulukkolaskenta, jatkokurssi, laskentataulukko, pivot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Laajan tietomäärän analysointi Excelin Pivot-työkalulla

Tämä kurssi on peruutettu

43001060 Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 13.06.2018 - 13.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Pekka Käyhkö

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 13.6. ke klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Antaa valmiudet laajojen tietomäärien dynaamiseen analysointiin Excelin Pivot (versio 2016)- eli ns. yhteenvetotaulukoiden käyttöön. 
Pivot-taulukoiden avulla voit tuottaa vuorovaikutteisen raportin, jossa analysoit tietoa tiivistetysti ja eri näkökulmista katsoen. Käsittelemme Pivot-taulukoiden ja kaavioiden käyttöä esimerkkitapausten avulla. Ota mukaan muistitikku, niin saat talteen tunnilla käsitellyt asiat.

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä ja taulukkolaskennan perustaidot (mm. perusmuotoilujen ja -funktioiden hallinta)

 

Asiasanat: Excel 2016, taulukkolaskenta, jatkokurssi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot