bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Tilastollinen tietojenkäsittely: SPSS, 5 op

28350800 Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 85,00 €

Aika: 22.07.2019 - 01.08.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Pasi Ranne

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.07.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aikataulu:
22.7.–1.8. ma–to klo 16.30–19.45
Tentti viimeisellä kerralla
Uusinta 15.8. to klo 16.30–18.00
Paikka ilm. myöh.

Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee SPSS-ohjelman perustyötilat ja perustoiminnot. Opiskelija osaa tuoda ohjelmaan muilla ohjelmilla tuotettuja aineistoja ja tehdä tarvittaessa muuttujien uudelleenkoodauksen ja luoda yhdistemuuttujia. Opiskelija osaa käyttää ohjelman ominaisuuksia monipuolisesti tunnuslukujen laskennassa ja estimoinnissa. Opiskelija osaa analysoida aineistoa tekemällä omaan tutkimukseen tarkoituksenmukaisia testejä (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, t-testi, varianssianalyysi, korrelaatioanalyysi, faktorianalyysi jne.). Opiskelija osaa luoda aineistosta monipuolisesti erilaisia graafisia esityksiä ja muokata kaaviot sopivaksi esimerkiksi Word-dokumenttiin liitettäväksi.

Pohjavaatimukset: Tilastomatematiikan peruskäsitteistön tuntemus (esimerkiksi lukion lyhyen oppimäärän tilastomatematiikan kurssi tai vastaava)

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen (luennot ja harjoitukset), kotitehtävät, tentti ja harjoitustyö. Harjoitustyön palautus 1.9. mennessä. Tentti viimeisellä kerralla

Oppimateriaali: Verkossa julkaistava oppimateriaali.

Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Excel 2016 taulukkolaskennan peruskurssi

43001010 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 27.05.2019 - 28.05.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Antti Mitronen

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.05.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 27.–28.5. ma–ti klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Tutustumme Excel-taulukkolaskentaohjelmaan ja opimme taulukkolaskennan perusteet kuten taulukoiden luominen, muokkaaminen ja funktioiden käyttö.
 
Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä, ei edellytä aikaisempaa kokemusta taulukkolaskennasta.

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi, jossa Excel-ohjelma.

 

Asiasanat: Excel 2016, taulukkolaskenta, laskentataulukko, laskentafunktiot, funktiot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Enemmän iloa Excelistä

43001020 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 03.06.2019 - 04.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Antti Mitronen

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 3.–4.6. ma–ti klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Osaatko käyttää Excelin perustoimintoja (taulukon luominen, muokkaaminen ja funktioiden käyttö), mutta sinusta tuntuu, että voisit saada taulukkolaskentaohjelmasta enemmänkin irti tai oletko joskus käynyt Excelin peruskurssin, mutta osittain unohtanut asioita? Tämä on kurssi juuri sinulle, joka haluat saada itsellesi Excelistä entistä toimivamman työkalun.

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä ja Excel-peruskurssin taidot 

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi, jossa Excel-ohjelma.

 

Asiasanat: excel, taulukkolaskenta, jatkokurssi, laskentataulukko, pivot, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Etene Excelin tehokäyttäjäksi

43001030 Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 06.06.2019 - 06.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Antti Mitronen

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.05.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 6.6. to klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Antaa valmiudet Excel-taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksien laajaan käyttöön, so. funktioiden, tiedon analysoinnin (mm. kaaviot, lajittelu, suodatus),  toimintojen automatisoimisen (makrot) ja Pivot-taulukoiden käyttöön. Tarkoituksena on opettaa käyttämään Exceliä mahdollisimman tehokkaasti käytännön esimerkkitapauksia käsittelemällä.

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä ja Excel-jatkokurssin taidot 

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi, jossa Excel-ohjelma

 

Asiasanat: excel, taulukkolaskenta, jatkokurssi, laskentataulukko, pivot, 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot