bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Digitalisaatio ja sen ilmiöt, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

28350200 Kurssimaksu: 90,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 06.08.2018 - 14.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FM Mika Stenberg

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 6.–7.8. ja 13.–14.8. ma–ti klo 17.00–20.15

Opintojakso on orientoiva opintojakso tietojenkäsittelyn tutkintoon Laurea-ammattikorkeakoulussa, mutta soveltuu erinomaisesti kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää syvällisemmin mistä digitalisaatiossa on kysymys ja miten sitä hyödynnetään meillä ja maailmalla.

Sisältö: Jakson aikana osallistuja tutustuu digitalisaatioon tuomiin ilmiöihin yhteiskunnassa eri teemojen kautta: Digitaaliset palvelut ja APIt, informaation koodaus ja tietoverkot, internet ja pilvipalvelut, tietoturva ja yksityisyys verkossa, esineiden internet (IoT) ja Big Data.

Suoritustapa: Lähiopetus ja verkossa pidettävä oppimispäiväkirja, jossa omaa oppimista tuodaan näkyväksi. Laurean opiskelijat voivat opettajan kanssa sopien täydentää jakson syyslukukaudella 5 op laajuiseksi.

Oppimateriaali: Opettajan materiaali sekä opettajan osoittamat aiheeseen liittyvät artikkelit.

Korvaavuus: Yhteistyössä Laurean kanssa.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

WordPress -julkaisualusta perusteet, ryhmä A

Tämä kurssi on päättynyt

44001030 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 04.06.2018 - 05.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Ilkka Olander

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 4.–5.6. ma–ti klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: WordPress on maailman suosituin web-julkaisualusta, jonka avulla kuka tahansa voi luoda edustavan sivuston, jota on helppo päivittää itse. Se on helppokäyttöinen, hakukoneystävällinen ja ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Lisäksi sen ominaisuudet ovat laajennettavissa lähes rajattomasti. Perehdymme WordPressin ominaisuuksiin ja sen mahdollisuuksiin verkkojulkaisijan työkaluna. Käsittelemme mm. seuraavia asioita: Word-Pressin asennus, sisällön julkaiseminen ja päivittäminen, sivuston rakenne, WordPress -teemat (ulkoasu), -lisäosat (toiminnot) ja niiden kustomointi. Perustuu käytännön harjoituksiin ja sillä työstetään omaa WordPress -sivustoa.

 

Asiasanat: WordPress, web-julkaisualusta

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

WordPress -julkaisualusta perusteet, ryhmä B

Tämä kurssi on päättynyt

44001031 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 19.06.2018 - 20.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Ilkka Olander

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 19.–20.6. ti–ke klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: WordPress on maailman suosituin web-julkaisualusta, jonka avulla kuka tahansa voi luoda edustavan sivuston, jota on helppo päivittää itse. Se on helppokäyttöinen, hakukoneystävällinen ja ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Lisäksi sen ominaisuudet ovat laajennettavissa lähes rajattomasti. Perehdymme WordPressin ominaisuuksiin ja sen mahdollisuuksiin verkkojulkaisijan työkaluna. Käsittelemme mm. seuraavia asioita: Word-Pressin asennus, sisällön julkaiseminen ja päivittäminen, sivuston rakenne, WordPress -teemat (ulkoasu), -lisäosat (toiminnot) ja niiden kustomointi. Perustuu käytännön harjoituksiin ja sillä työstetään omaa WordPress -sivustoa.

 

Asiasanat: WordPress, web-julkaisualusta, verkkosivut, www-sivut. nettisivut, kotisivut

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

WordPress -julkaisualusta jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt

44001035 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 08.08.2018 - 09.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Ilkka Olander

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 8.–9.8. ke–to klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Syvennytään WordPress-lisäosien käyttöön ja niiden eri mahdollisuuksiin. Aiheita ovat mm. uutiskirjeet, sosiaalinen media, galleriat/kuvaesitykset ja sliderit, varmuuskopiointi, tietoturva, spam-filtteröinti ja Word-Pressin kääntäminen eri kielille. Ajan salliessa voimme myös tutustua muihin lisäosiin osallistujien tarpeiden mukaan.

 

Asiasanat: WordPress, WordPress-lisäosat, verkkosivut, nettisivut, www-sivut, web

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Sosiaalinen media organisaation viestinnässä

Tämä kurssi on peruutettu

44001050 Kurssimaksu: 85,00 €

Aika: 08.06.2018 - 08.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Ilkka Olander

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 8.6. pe klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Sosiaalinen media on olennainen osa menestyvän organisaation viestintää ja markkinointia. Se tarjoaa paitsi tietoa kuluttajille, myös tietoa kuluttajista ja näiden mieltymyksistä. Some viihdyttää ja mahdollistaa helpon tavan ylläpitää kontakteja, vaikuttaa mielipiteisiin sekä luoda uusia kulutuskohteita ja -tapoja. Lisäksi some voi tehostaa merkittävästi organisaation sisäistä viestintää. Parhaimmillaan se voi olla kasvualusta innovatiiviselle, oppivalle organisaatiolle. Pohdimme, miten sosiaalisten medioiden käyttäjät toimivat, miten ideat leviävät verkostoissa ja verkossa. Kuinka omaa organisaatiota koskevaa tietoa voi seurata ja pyrkiä ohjaamaan verkossa; milloin kritiikkiin kannattaa puuttua ja millä keinoilla? Sosiaalisen median tuntemus ja organisaation yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on tärkeää kaikille, jotka ovat tekemisissä asiakkaiden tai viestinnän kanssa.

 

Asiasanat: sosiaalinen media, organisaation viestintä

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tuloksia verkossa: sosiaalinen media, sisältömarkkinointi ja hakukoneoptimointi

Tämä kurssi on päättynyt

44001070 Kurssimaksu: 125,00 €

Aika: 14.08.2018 - 15.08.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: ICT-kouluttaja Ilkka Olander

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 14.–15.8. ti–ke klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Organisaation omat kotisivut ovat sen verkkoviestinnän ja -markkinoinnin tärkein osa.  Sisällöntuotanto ja sen leviäminen sosiaalisessa mediassa ovat avainasemassa, mikäli sivustolle halutaan kävijöitä. Ihmiset luottavat yhä enemmän vertaissuosituksiin ja yhä vähemmän mainontaan. Sisältömarkkinointi onkin viime vuosina noussut tärkeimmäksi tavaksi luoda asiakassuhteita. Laadukas sisältö pärjää parhaiten myös hakukoneissa. Viime aikoina Googlen algoritmejä on kehitetty niin, että “sosiaaliset signaalit” ovat hakukonenäkyvyyden kannalta yhä tärkeämmässä roolissa. Siksi sisältö tarvitsee seurakseen sosiaalisen median strategian. Perinteistä hakukoneoptimointia ei vielä kuitenkaan voi unohtaa, vaan sisällöntuottajan on tunnettava myös sen perusteet.

Kurssilla opit sisältömarkkinoinnin, hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median perusteita. Se tarjoaa ajatuksia, kuinka Facebookia, uutiskirjeitä, blogeja ja Twitteria voidaan monipuolisesti hyödyntää organisaation toiminnassa.

Kohderyhmä: Soveltuu mm. yritysten tiedotus- ja markkinointitehtävissä toimiville sekä muille sosiaalisesta mediasta kiinnostuneille ja siihen jo tutustuneille sekä kaikille sisällöntuottajille ja asiakaskontaktissa oleville.

 

Asiasanat: sosiaalinen media, sisältömarkkinointi, hakukoneoptimointi, some, some-markkinointi, markkinointi, myynti

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot