Opinnäytteen tekijöiden intensiivinen kirjoituspaja

85600300 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 09.06.2020 - 18.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Tiina Airaksinen

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.06.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 9.–18.6. ti-to klo 13.00–16.15 

Tavoite ja sisältö: Keskittyä kirjoittamaan ja versioimaan oman opinnäytetekstin jotakin osaa tai joitakin osia. Opinnäyte voi olla lähes valmis, tekeillä tai alkuvaiheissaan. Kirjoituspaja tarjoaa ajan, paikan ja tekstinohjausta opinnäytetekstin tavoitteelliseen edistämiseen. Voit kirjoittaa työsi alku- tai tekstiosaa tai pohdintalukua. Pajassa tehdään pieniä harjoituksia, kootaan olennaisia asioita tietoiskuiksi, annetaan vertaispalautetta. Kokeillaan kirjoittamisen vauhditustekniikoita, Suurimmaksi osaksi kirjoitetaan, Lukemistoksi suositellaan Kniivilän ym. Tiede ja teksti (2017) Kimmo Svinhufvudin kirjoja Gradutakuu ja Kokonaisvaltainen kirjoittaminen sekä Hanna Vilkan uutuuskirjaa Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen taito. Osallistujia pyydetään ottamaan työskentelyä varten mukaan oma tietokone.

Kohderyhmä:  Akateemista opinnäytettä (kandidaatintyötä tai pro gradu -työtä) tekevät, joiden ajankohtaisena tavoitteena on saada kirjoittamiseen vauhtia ja tekstiä eteenpäin.

Kouluttaja: FM Tiina Airaksinen, jolla on Tekstitaivas-yritys ja joka opettaa kirjoitusviestintää Tampereen yliopistossa.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Juttuja mediaan – Tuntumaa journalistisiin teksteihin

85600800 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 13.08.2020 - 13.08.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: FM Tiina Airaksinen

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 13.8. to klo 8.30–15.45

Tavoite ja sisältö: Oppia jutun kirjoittamisen prosessi, keskeisiä journalistisia tekstilajeja ja harjoitella jutun kirjoittamista. Kouluttaja antaa jutuista palautetta. Käsiteltäviä aiheita:

 • Kirjoitusprosessi, miten juttu syntyy?
 • Mediavalinta: printtiin vai verkkoon – perinteiseen lehteen vai digijulkaisuun?
 • Journalistisia tekstilajeja: uutinen, henkilöjuttu, haastattelu, kolumni, artikkeli, reportaasi
 • Jutun havainnollistaminen
 • Jutun editointi ja viimeistely
 • Näkökulmia journalistiseen asiatyyliin
 • Puheesta tekstiksi
 • Eettiset näkökohdat

Lisäksi esimerkkejä, harjoituksia ja harjoitusten ratkaisuja. Lisälukemistoksi suositellaan Uimosen opasta Taitoa tekijälle, tehoa teksteihin (2003), Kankaanpään ja Piehlin julkaisua Tekstintekijän käsikirja (2011), Kielitoimiston kielioppiopasta, Kielitoimiston oikeinkirjoitusopasta, Kortesuon julkaisua Tekstiä ruudulla (2009, 2012) sekä Kortesuon & Patjaksen kirjaa Pilkun paikka (2012). Osallistujia pyydetään ottamaan työskentelyä varten mukaan oma tietokone.

Kohderyhmä: Journalistisesta kirjoittamisesta kiinnostuneet ja esim. yhdistys-, järjestö-, henkilöstö-, ammatti- tai harrastusmediaan kirjoittaville, jotka haluavat tekstinteolleen tietoperustaa ja harjoitusta.

Kouluttaja: FM Tiina Airaksinen, jolla on Tekstitaivas-yritys ja joka opettaa kirjoitusviestintää Tampereen yliopistossa

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kielenhuoltosprintti-kokonaisuus

85600999 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 05.08.2020 - 12.08.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: FM Tiina Airaksinen

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

”Kielenhuoltosprintti: Oikeinkirjoitus” ja ”Kielenhuoltosprintti: Rakenne ja ymmärrettävyys” muodostavat kokonaisuuden. Koulutuspäivien yhteishinta on 110 €. Päiviin voi osallistua myös yksittäin hintaan 65 €. Mikäli ilmoittaudut kumpaankin koulutuspäivään, valitse ostoskoriin tämä kurssi.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kielenhuoltosprintti: Oikeinkirjoitus

85601000 Kurssimaksu: 65,00 €

Aika: 05.08.2020 - 05.08.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: FM Tiina Airaksinen

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 5.8. ke klo 9.00–12.15

Tavoite ja sisältö: Kerrata kirjoitetun yleiskielen keskeisiä normeja ja suosituksia sekä päivittää niitä koskevia tietoja. Käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Yhdyssanat ja sanaliitot: tilintarkastus vai tilin tarkastus?
 • Pilkku ja muita välimerkkejä
 • Alkukirjain
 • Numerot ja lyhenteet: viisi vai 5, Kela:ssa vai Kelassa?

Lisäksi esimerkkejä, harjoituksia ja harjoitusten ratkaisuja. Lisälukemistoksi suositellaan Kielitoimiston oikeinkirjoitusopasta sekä Kortesuon & Patjaksen kirjaa Pilkun paikka (2012). Osallistujia pyydetään ottamaan työskentelyä varten mukaan oma tietokone.

Kohderyhmä: Asiatekstejä työssään tai opinnoissaan kirjoittaville sekä kaikille, jotka haluavat varmuutta kirjoitetun yleiskielen normien hallintaan. Kielenhuoltosprintin osallistujilta edellytetään äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa.

Kouluttaja: FM Tiina Airaksinen, jolla on Tekstitaivas-yritys ja joka opettaa kirjoitusviestintää Tampereen yliopistossa.

Kurssimaksu: ”Kielenhuoltosprintti: Oikeinkirjoitus” ja ”Kielenhuoltosprintti: Rakenne ja ymmärrettävyys” muodostavat kokonaisuuden. Koulutuspäivien yhteishinta on 110 €. Päiviin voi osallistua myös yksittäin hintaan 65 €.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kielenhuoltosprintti: Rakenne ja ymmärrettävyys

85601001 Kurssimaksu: 65,00 €

Aika: 12.08.2020 - 12.08.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: FM Tiina Airaksinen

Oppitunteja: 4

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 12.8. ke klo 9.00–12.15

Tavoite ja sisältö: Kerrata kirjoitetun yleiskielen keskeisiä normeja ja suosituksia sekä päivittää niitä koskevia tietoja. Käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Tekstikudos selkeäksi: kappaleet, virkkeet ja lauseet
 • Näkökulmia asiatyyliin
 • Tekstin havainnollistaminen
 • Tekstin editointi ja viimeistely

Lisäksi esimerkkejä, harjoituksia ja harjoitusten ratkaisuja. Lisälukemistoksi suositellaan Kielitoimiston oikeinkirjoitusopasta sekä Kortesuon & Patjaksen kirjaa Pilkun paikka (2012). Osallistujia pyydetään ottamaan työskentelyä varten mukaan oma tietokone.

Kohderyhmä: Asiatekstejä työssään tai opinnoissaan kirjoittaville sekä kaikille, jotka haluavat varmuutta kirjoitetun yleiskielen normien hallintaan. Kielenhuoltosprintin osallistujilta edellytetään äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa.

Kouluttaja: FM Tiina Airaksinen, jolla on Tekstitaivas-yritys ja joka opettaa kirjoitusviestintää Tampereen yliopistossa.

Kurssimaksu: ”Kielenhuoltosprintti: Oikeinkirjoitus” ja ”Kielenhuoltosprintti: Rakenne ja ymmärrettävyys” muodostavat kokonaisuuden. Koulutuspäivien yhteishinta on 110 €. Päiviin voi osallistua myös yksittäin hintaan 65 €.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Luovan työelämäkirjoittamisen seitsemän salaisuutta

85603504 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 11.06.2020 - 11.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM, tietokirjailija Mertzi Bergman

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.06.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 11.6. ke klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Haluatko oppia kirjoittamaan työssäsi luovemmin, kiinnostavammin ja merkityksellisemmin? Kiinnostaako sinua oman tyylin tunnistaminen sekä kiinnostava ja vaikuttava kieli? Entä miten parhaiten saat toteutettua luovaa kirjoittamisprosessia organisaation arjessa? Koulutuksessa opit:

1. Ideoiden salaisuuden
2. Rohkeuden salaisuuden
3. Keskittymisen salaisuuden
4. Kiinnostavuuden salaisuuden
5. Vaikuttavuuden salaisuuden
6. Tarinoiden salaisuuden
7. Palautteen salaisuuden.

Hyödynnetään konkreettisia työkaluja, tehdään tiiviitä harjoituksia ja herätetään kirjoittajien luovuus. Perustuu uusimpien luovuus- ja aivotutkimuksien tuloksiin sekä ikiaikaisten muusien voimaan.

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat luovuutta ja uusia näkökulmia työelämäkirjoittamiseensa.

Kouluttaja: kirjailija, FM Mertzi Bergman. Hän on yli 15 vuoden aikana valmentanut yli 1000 kirjoittajaa luovemmiksi ja omaäänisemmiksi. Bergmanin omat julkaisut käsittelevät luovuutta ja inspiroitumista ja kirjoittamista. Hän on myös tuottanut myös noin sata artikkelia aikakausi- ja ammattilehtiin. Lue lisää www.braindrops.fi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot