bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Tietokirjoittaminen, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551050

Aika: 04.03.2019 - 03.04.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FM Juha Rautio

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
Luento-opetus:

4.-13.3. ma ja ke klo 17.00-19.30

Ryhmätapaamiset:
Ryhmä A: 18.3. - 1.4. ma klo 17.00-20.15
Ryhmä B: 20.3. - 3.4. ke klo 17.00-20.15

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus ( 12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja portfolio. Harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus:
Luettavaksi: Kurinalaisuutta ja kuvittelua (toim. Emilia Karjula ja TIina Mahlamäki)

Syventävää luettavaa: Mitä essee tarkoittaa? (toim. Johanna Venho)
Antti Nylén: Häviö (Kosmos 2018)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arviointi ja koonti, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551060

Aika: 13.05.2019 - 17.05.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 3

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
13.-17.5. ma-pe klo 17.00- noin 20.00

Ilmoittautuminen: 
Opiskelija osallistuu yhteen seminaaritapaamiseen. Jokaiseen ryhmään otetaan noin 4–5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaari-iltoihin ilmoittautumiset sähköpostilla sallamari.hyle@kesayliopistohki.fi tai satu.kuitunen@kesayliopistohki.fi (maaliskuun loppuun mennessä).

Jokaisella opiskelijalle varataan puoli tuntia aikaa opintojen aikana kokoamansa portfolion esittelyyn. Lisäksi jokainen opiskelija pohtii opiskeluvuottaan, mitä on oppinut, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kirjoittajana sekä kertoo mahdollisista tulevaisuuden tavoitteistaan.

Sisältö:
Kurssilla opiskelijat esittelevät perusopintojen aikana tekemistään töistä kokoamansa oppimisportfoliot ja tiivistävät omat oppinsa ja tavoitteensa.

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsearviointiin ja oman työn tuloksien esittelyyn. Opiskelija pystyy asettamaan kirjoittamiselleen kehittämistavoitteita tulevia opintoja ajatellen.

Opintosuoritukset:
Seminaarityyppinen tapaaminen ja itsenäinen työskentely. Vaadittavat opintosuoritukset: Portfolio ja suullinen esitys.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot