Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, lv. 2020 – 2021

Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

14550000 Kurssimaksu: 850,00 €

Aika: 31.08.2020 - 26.05.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2020 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. 

Tavoite: Opinnot antavat laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot. Opit suhteuttamaan omaa kirjoittamistasi kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehität ymmärrystäsi kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Analysoimme yhdessä tekemiämme kirjoitusharjoituksia, lukemiamme teoksia ja artikkeleita sekä muuta materiaalia. Kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla harjaannut tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Luovan kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. 

Sisältö: Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat jaksot:

  • Johdatus kirjoittamiseen, 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen, 5 op
  • Draaman kirjoittaminen, 5 op
  • Proosan kirjoittaminen, 5 op
  • Tietokirjoittaminen, 5 op

Suoritustapa: Opintojaksot koostuvat lähiopetuksena tapahtuvasta luento (12 t) - ja ryhmäopetuksesta (12 t) sekä itsenäisestä työskentelystä (harjoitustehtävät ja kirjallisuuden lukeminen). Opiskelija laatii opintojen aikana oppimisportfolion.  

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan sen eri osa-alueilla.

Opetus: Perusopinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa. Opinnot alkavat syksyllä 2020 ja päättyvät keväällä 2021. 
Luova kirjoittaminen järjestetään lähiopetuksena, jossa opettajana toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia. Huom. Opinnot voidaan tilanteen vaatiessa järjestää myös etäopetuksena!

Ilmoittautuminen: ti 18.8. mennessä.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 850 €, sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 80 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopstu-rekisteröitymisen yhteydessä. Opinnot suoritetaan kokonaisuutena. Kurssimaksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kahdessa erässä". Ilmoittautuminen on sitova. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus kirjoittamiseen, 5 op, lv. 2020 – 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551010

Aika: 31.08.2020 - 30.09.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
31.8.–23.9. ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 14.–28.9. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 16.–30.9. ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Sisältö: Tutustumme proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Saat käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Annamme ja saamme palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla tutustut luovan kirjoittamisen työtapoihin, saat kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksut yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Osaamistavoitteet:
Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissä tarvittavat tiedot ja taidot. 

Opintosuoritukset:
Luennot (12 t), pienryhmäopetus (12 t) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset ja niiden analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa. 

Kirjallisuus:
Pakollinen lukemisto:
Sana kerrallaan — johdatus luovaan kirjoittamiseen. (Miisa Jääskeläinen) Wsoy 2002.

Valinnainen lukemisto:
Miten kirjani ovat syntyneet, kirjat 1-5 
 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Draaman kirjoittaminen, 5 op, lv. 2020 – 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551021

Aika: 26.10.2020 - 25.11.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Tua Harno

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
26.10.–4.11. ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 9.–23.11. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 11.–25.11. ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Sisältö ja tavoite:Tutustumme luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman historiaan ja näytelmäkirjallisuuden lajien kehitykseen ja ominaispiirteisiin. Kirjoitustehtävien avulla opiskelemme draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Luemme valinnaisen kaunokirjallisen teoksen sekä teoksen/artikkeleita, joista saat käsityksen draaman historiasta.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), Ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus luettavaksi ennen jakson alkua:
Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja.
toim. Paula Salminen ja Elina Snicker (Like, 2012)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tietokirjoittaminen, 5 op, lv. 2020 – 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551031

Aika: 11.01.2021 - 10.02.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Juha Rautio

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
11.–20.1.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 25.1.–8.2.2021 ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 27.1.–10.2.2021 ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Sisältö ja tavoite: Opit kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottamaan lajien luonteen. Tutustumme luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin, lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin, rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja portfolio. Harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus:
Vapaavalintainen yleistajuinen (populaari) tietokirja. Esim. kaikki Tieto-Finlandia ehdokkaat sopivat hyvin.
Kurinalaisuutta ja kuvittelua (toim. Emilia Karjula ja Tiina Mahlamäki)

Syventävää luettavaa:
Mitä essee tarkoittaa? (toim. Johanna Venho)
Antti Nylén: Häviö (Kosmos 2018)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lyriikan kirjoittaminen, 5 op, lv. 2020 – 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551041

Aika: 01.03.2021 - 31.03.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
1.–10.3.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 15.–29.3.2021 ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 17.–31.3.2021 ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Sisältö ja tavoite: Tutustumme luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan historiaan, muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdymme kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin. Luemme valinnaisen kaunokirjallisen teoksen sekä teoksen/artikkeleita, joista saat käsityksen lyriikan historiasta.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus: 
Tommi Parkko: Kirjoita runo - opas aloittelevalle runoilijalle (Avain 2011)
Tommi Parkko: Runosta, rakkaudella (Avain 2019). 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Proosan kirjoittaminen, 5 op, lv. 2020 – 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551051

Aika: 26.04.2021 - 26.05.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Helmi Kekkonen

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
26.4.–5.5.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 10.–24.5. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 12.–26.5. ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Sisältö ja tavoite: Tutustumme luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Luemme valinnaisen kaunokirjallisen teoksen sekä teoksen/artikkeleita, joista saat käsityksen novellin historiasta. Lisäksi perehdymme prosessikirjoittamisen periaatteeseen, jota harjoittelemme käytännössä. Ymmärrät kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaat hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissäsi. Kurssityönäsi kirjoitat novellin.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Novelli ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus: 
Raija Siekkinen: Novellit (Helsinki: Otava, 2007. ISBN 951-1-24444-2.)
Raymond Carver: Mistä puhumme kun puhumme rakkaudesta (2015, ISBN: 978-952-483-278-6)
Chimamanda Ngozi Adichien: Huominen on liian kaukana. (Otava)
Juha Itkonen: Huolimattomia unelmia. Otava, 2008.

Kirjoista käytetään opetuksessa yksittäisiä novelleja, mutta teoksiin on tärkeä tutustua ennen jakson alkua.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot