Draaman kirjoittaminen, 5 op, lv. 2020 – 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta. Järjestetään etäopetuksena verkossa!

14551021

Aika: 26.10.2020 - 25.11.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Tua Harno

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
26.10.–4.11. ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 9.–23.11. ma klo 17.00–20.15 HUOM! Ma 9.11. opetus poikkeuksellisesti klo 17.15 - 20.30
Ryhmä B: 11.–25.11. ke klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite:Tutustumme luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman historiaan ja näytelmäkirjallisuuden lajien kehitykseen ja ominaispiirteisiin. Kirjoitustehtävien avulla opiskelemme draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Luemme valinnaisen kaunokirjallisen teoksen sekä teoksen/artikkeleita, joista saat käsityksen draaman historiasta.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), Ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus luettavaksi ennen jakson alkua:
Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. toim. Paula Salminen ja Elina Snicker (Like, 2012)
Fundamentalisti. Juha Jokela.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tietokirjoittaminen, 5 op, lv. 2020 – 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551031

Aika: 11.01.2021 - 10.02.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Juha Rautio

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
11.–20.1.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 25.1.–8.2.2021 ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 27.1.–10.2.2021 ke klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite: Opit kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottamaan lajien luonteen. Tutustumme luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin, lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin, rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja portfolio. Harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus:
Vapaavalintainen yleistajuinen (populaari) tietokirja. Esim. kaikki Tieto-Finlandia ehdokkaat sopivat hyvin.
Kurinalaisuutta ja kuvittelua (toim. Emilia Karjula ja Tiina Mahlamäki)

Syventävää luettavaa:
Mitä essee tarkoittaa? (toim. Johanna Venho)
Antti Nylén: Häviö (Kosmos 2018)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lyriikan kirjoittaminen, 5 op, lv. 2020 – 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551041

Aika: 01.03.2021 - 31.03.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
1.–10.3.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 15.–29.3.2021 ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 17.–31.3.2021 ke klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite: Tutustumme luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan historiaan, muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdymme kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin. Luemme valinnaisen kaunokirjallisen teoksen sekä teoksen/artikkeleita, joista saat käsityksen lyriikan historiasta.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus: 
Tommi Parkko: Kirjoita runo - opas aloittelevalle runoilijalle (Avain 2011)
Tommi Parkko: Runosta, rakkaudella (Avain 2019). 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Proosan kirjoittaminen, 5 op, lv. 2020 – 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551051

Aika: 26.04.2021 - 26.05.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Helmi Kekkonen

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
26.4.–5.5.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 10.–24.5. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 12.–26.5. ke klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite: Tutustumme luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Luemme valinnaisen kaunokirjallisen teoksen sekä teoksen/artikkeleita, joista saat käsityksen novellin historiasta. Lisäksi perehdymme prosessikirjoittamisen periaatteeseen, jota harjoittelemme käytännössä. Ymmärrät kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaat hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissäsi. Kurssityönäsi kirjoitat novellin.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Novelli ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus: 
Raija Siekkinen: Novellit (Helsinki: Otava, 2007. ISBN 951-1-24444-2.)
Raymond Carver: Mistä puhumme kun puhumme rakkaudesta (2015, ISBN: 978-952-483-278-6)
Chimamanda Ngozi Adichien: Huominen on liian kaukana. (Otava)
Juha Itkonen: Huolimattomia unelmia. Otava, 2008.

Kirjoista käytetään opetuksessa yksittäisiä novelleja, mutta teoksiin on tärkeä tutustua ennen jakson alkua.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot