bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Draaman kirjoittaminen, 4 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551021

Aika: 16.09.2019 - 16.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Asta Honkamaa

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Luennot:
16.–25.9. ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset:
Ryhmä A: 30.9.–14.10. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 2.–16.10. ke klo 17.00–20.15

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman historiaan ja näytelmäkirjallisuuden lajien kehitykseen ja ominaispiirteisiin.

Osaamistavoitteet:
Kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen draaman historiasta.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), Ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus luettavaksi ennen jakson alkua:
Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja.
toim. Paula Salminen ja Elina Snicker (Like,2012)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tietokirjoittaminen, 4 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551031

Aika: 28.10.2019 - 04.12.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Juha Rautio

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
Luento-opetus:

28.10.-6.11. ma ja ke klo 17.00-19.30

Ryhmätapaamiset:
Ryhmä A: 11.11. - 25.11. ma klo 17.00-20.15
Ryhmä B: 13.11. - 27.11. ke klo 17.00-20.15

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja portfolio. Harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus:
Luettavaksi:
Kurinalaisuutta ja kuvittelua (toim. Emilia Karjula ja Tiina Mahlamäki)

Syventävää luettavaa:
Mitä essee tarkoittaa? (toim. Johanna Venho)
Antti Nylén: Häviö (Kosmos 2018)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Proosan kirjoittaminen, 6 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551040

Aika: 02.03.2020 - 08.04.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Helmi Kekkonen

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Luennot:
2.-11.3.2020 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset:
Ryhmä A: 16.3.–30.3. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 18.3.–1.4. ke klo 17.00–20.15

Sisältö:
Tutustumme luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Luemme valinnaisen kaunokirjallisen teoksen sekä teoksen/artikkeleita, joista saat käsityksen novellin historiasta. Lisäksi perehdymme prosessikirjoittamisen periaatteeseen, jota harjoittelemme käytännössä. Ymmärrät kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaat hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissäsi. Kurssityönäsi kirjoitat novellin.

Osaamistavoitteet:
Perehtyminen prosessikirjoittamisen periaatteeseen ja sen harjoitteleminen. Kirjoittaja ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissään.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Novelli ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus: 
Raija Siekkinen: Novellit (Helsinki: Otava, 2007. ISBN 951-1-24444-2.)
Raymond Carver: Mistä puhumme kun puhumme rakkaudesta (2015, ISBN: 978-952-483-278-6)
Taina Latvala: Ennen kuin kaikki muuttuu (2015, ISBN: 9789511289678)
Juha Itkonen: Huolimattomia unelmia. Otava, 2008.

Kirjoista käytetään opetuksessa yksittäisiä novelleja, mutta teoksiin on hyvä tutustua ennen jakson alkua.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lyriikan kirjoittaminen, 4 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551041

Aika: 13.01.2020 - 19.02.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Luennot:
13.–22.1.2020 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset:
Ryhmä A: 27.1.–10.2.2020 ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 29.1.–12.2.2020 ke klo 17.00–20.15

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan historiaan, muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Osaamistavoitteet:
Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikan historiasta.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus:
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arviointi ja koonti, 2 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551060

Aika: 11.05.2020 - 15.05.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 3

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
11.-15.5. ma-pe klo 17.00- noin 20.00 (perjantain seminaari järjestetään tarvittaessa)

Ilmoittautuminen: 
Opiskelija osallistuu yhteen seminaaritapaamiseen. Jokaiseen ryhmään otetaan noin 4–5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaari-iltoihin ilmoittautumiset sähköpostilla satu.kuitunen@kesayliopistohki.fi (maaliskuun loppuun mennessä).

Jokaisella opiskelijalle varataan puoli tuntia aikaa opintojen aikana kokoamansa portfolion esittelyyn. Lisäksi jokainen opiskelija pohtii opiskeluvuottaan, mitä on oppinut, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kirjoittajana sekä kertoo mahdollisista tulevaisuuden tavoitteistaan.

Sisältö:
Kurssilla opiskelijat esittelevät perusopintojen aikana tekemistään töistä kokoamansa oppimisportfoliot ja tiivistävät omat oppinsa ja tavoitteensa.

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsearviointiin ja oman työn tuloksien esittelyyn. Opiskelija pystyy asettamaan kirjoittamiselleen kehittämistavoitteita tulevia opintoja ajatellen.

Opintosuoritukset:
Seminaarityyppinen tapaaminen ja itsenäinen työskentely. Vaadittavat opintosuoritukset: Portfolio ja suullinen esitys.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot