bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Kuinka viestiä positiivisesti ja vaikuttavasti?

88902000 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 07.06.2019 - 07.06.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Tarja Törmänen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.05.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 7.6. pe klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Jokainen meistä voi olla mestarillinen sanankäyttäjä ja vuorovaikuttaja viestimällä positiivisesti. Saat tietoa informatiivisesta ja inspiroivasta viestinnästä. Aiheeseen syvennytään myös käytännön kautta hyödyntäen NLP:n työkaluja. Käsiteltäviä teemoja:

  • Viestinnän eri muodot: visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen
  • Faktoilla viestiminen
  • Positiivinen viestintä ohjaa jkohti tavoitetta, tavoitetta kohti ohjaava viestintä vaikuttaa, vaikuttaminen saa aikaan tekemistä. Kuinka tämä tapahtuu ja miksi?
  • Millaisia sanoja kannattaa käyttää tai välttää?
  • Millainen rakenne tekstissä toimii?
  • Miten löydän hyödyt lukijalle/viestin vastaanottajalle?

Kohderyhmä: Kaikille, jotka haluavat parantaa vuorovaikutustaitojaan.

Kouluttaja: NLP Coach, NLP Trainer, viestintävalmentaja ja markkinointiviestintäjohtaja Tarja Törmänen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Puhetaidon iltakoulu

Uutta 2019!

88904200 Kurssimaksu: 185,00 €

Aika: 17.09.2019 - 01.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Severi Hämäri

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 17.9.–1.10. ti klo 17.00–20.15

Tavoite ja sisältö: Työelämässä pärjääminen riippuu kiihtyvällä tahdilla siitä, miten viestit ja esiinnyt: esitelmöit, pitchaat, myyt, neuvottelet, opetat. Viestintätaidot ovat kriittisessä roolissa suuressa osassa ammatteja – erityisesti asiantuntija- ja esimiestöissä. Kurssilla opit klassisen retoriikan työkaluja suullisen ja myös kirjallisen viestinnän tehostamiseen, kohdentamiseen – ja vaikuttamiseen. Lisäksi saat itsevarmuutta ja hallitset paremmin esiintymisjännitystä. Saat valmiudet jatkaa opintoja sekä itsenäisesti että muilla kursseilla. Puhetaidon alkeet, jännityksen hallinta ja erityisesti hyvän puhetaidon ydin: perehtyminen vakuuttamisen ja vaikuttamisen psykologiaan. Harjoitellaan puheiden valmistamista ja tehdään pieniä esiintymisharjoitteita. Runsaasti oppimista tehostavia kotiharjoitteita.

Kohderyhmä: Ammatissaan puhuvat, asiantuntijat, esimiehet, johtajat sekä kaikki viestinnän ammattilaiset, jotka haluavat täydentää osaamistaan.

Kouluttaja: FM Severi Hämäri, Kriittisen Korkeakoulun Puhujakoulun vastaava opettaja

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Visuaalinen viestintä

88904950 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 03.06.2019 - 18.06.2019

Paikka: Rautatieläisenkatu 5 (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)

Opettaja: FL, KuM Sirpa Aalto

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 3.–4.6. ma–ti, 6.6. to, 11.6. ti,13.6. to, 17.–18.6. ma–ti klo 17.00–20.15

Sisältö: Haluatko ymmärtää paremmin kuvan voimaa ja merkitystä? Tällä visuaalisen viestinnän analyysi- ja harjoituskurssilla tutkitaan kuvan roolia nyky-yhteiskunnassa visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta sekä perehdytään visuaalisen ilmaisun perusteisiin. Tavoitteena on oppia kuvanlukutaitoa eli ymmärtämään, mitä visuaalisia keinoja käyttämällä on saatu aikaan kuvan synnyttämä vaikutelma. Kurssilla tehdään kuva-analyysiharjoituksia ja tutustutaan keskeisiin visuaalisen ilmaisun keinoihin sekä kuvajournalismin ja mainoskuvan käytäntöihin. Kurssi ei edellytä aiempaa perehtyneisyyttä kuvalliseen ilmaisuun. Luento-opetuksen lisäksi kurssi sisältää ryhmätyöskentelyä ja yhden kuvatehtävän suorittamisen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot