Globalisaation historiaa keskiajalta nykypäivään, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

12540015 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelija 70,00 €

Aika: 02.06.2020 - 11.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FT Petri Talvitie

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 2.-11.6. ti-to klo 16.30–20.00

Tentti: 17.6. ke 17.00–20.00

Uusintatentti: 30.7. to klo 17.00–20.00

Tavoite ja sisältö: Globalisaatio on yksi 2000-luvun suuria muutosvoimia ja poliittisten kiistojen aiheuttajia. Ilmiön juuret ovat kuitenkin kauempana menneisyydessä. Globalisaation historiaa käsittelevällä kurssilla pohditaan, milloin ja missä globalisaatio uusimman tutkimuksen mukaan alkoi? Mitkä poliittiset ja taloudelliset voimat ovat jarruttaneet tai edistäneet globalisaatiota pitkällä tähtäimellä? Mitä globalisaation käsitteellä oikeastaan tarkoitetaan? Minkälaisia vastareaktioita globalisaatio on eri aikoina herättänyt? Ketkä ovat historiallisesti hyötyneet vapaakaupan kasvusta, ketkä ovat kärsineet? Kurssi keskittyy 1800-lukuun, jota pidetään globalisaation ensimmäisenä varsinaisena kukoistuskautena ja oman aikamme tapahtumien lähimpänä vertailukohtana. 2000-luvun tapaan myös 1800-luvulla teknologiset muutokset (lennättimet, höyrylaivat, rautatiet) ja yhteinen rahajärjestelmä (kultakanta) kiihdyttivät ihmisten, ideoiden ja pääomien liikettä maasta ja maanosasta toiseen. Alueellisesti kurssi painottuu Itämeren alueelle ja Suomeen.

Kurssin tavoitteena on, että sen käytyään opiskelija:

  • hahmottaa globalisaation historiaan liittyvät keskeisimmät käsitteet ja tieteelliset keskustelut
  • kykenee soveltamaan kurssilla opittuja käsitteitä kirjallisissa ja suullisissa harjoitustehtävissä
  • osaa asettaa Suomen kehityksen osaksi maailmantalouden suuria murroksia
  • osaa etsiä lisätietoja aineistoista ja menetelmistä, joiden avulla globalisaation historiaa on mahdollista tutkia

Suoritustapa: Luennot sekä tentti luennoista ja kirjallisuudesta

Korvaavuus: HISK-211 (Historian kandiohjelma)

Kirjallisuus Kenwood, G., Lougheed, A. & Graff, M.: Growth of the International Economy, 1820-2010 (2013)

Osterhammel, J. & Petersson, N. P.: Globalization. A short history (2005)

Koponen, J. & Saaritsa, S. (toim.): Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi. Suomi kehityksen kiinniottajana (2019)

sekä opettajan materiaali

Kurssin kalenteri:
Ti 02.06.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ke 03.06.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 04.06.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 09.06.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ke 10.06.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 11.06.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin tiedot

History of Finland, 5 CR

Tämä kurssi on päättynyt

12540020

Aika: 11.06.2019 - 20.06.2019

Paikka: Keskustakirjasto Oodi

Opettaja: Prof. Jason Lavery, Ph.D.

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.06.2019 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: June 11–20, Tue–Fri & Mon–Thu 17:15–19:45

Content: This series of lectures will examine questions in Finnish history from prehistory to the present. The emphasis will be placed on
the period after 1809. The approach to the course will be thematic, chronological, and focused on the major questions concerning the country’s past. This course is designed to benefit both Finns as well as foreigners who have no previous knowledge of Finnish history.
Credits: HISK-222 & HISK-226  , Historian kandiohjelma 5 op (University of Helsinki)
Sisältö: Luentosarjassa tutustutaan Suomen historiaan esihistoriasta nykypäivään. Pääpaino on vuoden 1809 jälkeisessä ajassa. Lähestymistapa on temaattinen ja kronologinen ja keskittyy Suomen menneisyyden tärkeimpiin kysymyksiin. Kurssi sopii sekä suomalaisille että ulkomaalaisille, jotka eivät ole aiemmin perehtyneet Suomen historiaan. Kurssi luennoidaan englanniksi.
Korvaavuus: HISK-222 & HISK-226, Historian kandiohjelma 5 op (Helsingin yliopisto)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

History of Finland, 5 CR

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

12540020

Aika: 01.06.2020 - 11.06.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Prof. Jason Lavery, Ph.D.

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.06.2020 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: June 1–10,

Mon–Fri 17:15–19:45

Content: This series of lectures will examine questions in Finnish history from prehistory to the present. The emphasis will be placed on the period after 1809. The approach to the course will be thematic, chronological, and focused on the major questions concerning the country’s past. This course is designed to benefit both Finns as well as foreigners who have no previous knowledge of Finnish history.

Credits: HISK-222 & HISK-226, Historian kandiohjelma 5 op (University of Helsinki)

Please sign up for the course in order to get the information about regarding the online lessons. 

Sisältö: Luentosarjassa tutustutaan Suomen historiaan esihistoriasta nykypäivään. Pääpaino on vuoden 1809 jälkeisessä ajassa. Lähestymistapa on temaattinen ja kronologinen ja keskittyy Suomen menneisyyden tärkeimpiin kysymyksiin. Kurssi sopii sekä suomalaisille että ulkomaalaisille, jotka eivät ole aiemmin perehtyneet Suomen historiaan. Kurssi luennoidaan englanniksi.

Korvaavuus: HISK-222 & HISK-226, Historian kandiohjelma 5 op (Helsingin yliopisto)

Huom! verkkoluennolle osallistuminen edellyttää ilmoittautumista!

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus holokaustin ymmärtämiseen

Tämä kurssi on päättynyt

58004000 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 09.09.2020 - 08.10.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FT Susanna Kokkonen

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.09.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 9.9. ke ja 17.9.-8.10. to klo 17.30–19.00

Tavoite ja sisältö: Saksan juutalaisvainot, jotka tunnemme holokaustina, tapahtuivat sivistyneen Euroopan sydämessä. Olemme juuri muistaneet niitä 27.1.2020 kun kaikkein tunnetuimman keskitys- ja sittemmin kuolemaleirin eli Auschwitz-Birkenaun vapauttamisesta on kulunut 75 vuotta. Tätä tapahtumaa pidetään niin merkittävänä, että lukuisat valtionmiehet kokoontuivat yhteen sen merkeissä. Kuuden miljoonan juutalaisen kansanmurha on ikään kuin vedenjakaja Euroopan historiassa.

Kurssin aikana pyrimme vastaamaan kysymyksiin, jotka muodostavat holokaustin ytimen. Aloitamme tutustumalla Euroopan juutalaisten asemaan toiseen maailmansotaan saakka tutkimalla nimenomaan Italian ja Saksan juutalaisten kohtaloita. Millainen aika oli maailmansotien välinen kausi? Miten juutalaisvainot itse asiassa lähtivät liikkeelle? Mitkä olivat ensimmäiset askeleet, jotka natsi-Saksa valtiona otti toteuttaakseen tämän valtavia voimavaroja vaatineen operaation? Kuinka tapahtumat etenivät kuolemanleirien perustamiseen saakka? Koskettelemme myös holokaustin vaikutusta omaan aikaamme. Millä tavalla juutalaisvainot ovat vaikuttaneet käsityksiimme ihmisoikeuksista? Millä tavalla ne ovat vaikuttaneet ymmärrykseemme kansanmurhista?

Oppitunnit:

9.9. Euroopan juutalaisyhteisöt valistuksen ja maailmansotien välisellä ajalla: Tässä osassa lähdemme liikkeelle valistuksen aikakaudesta, jolloin juutalaisyhteisöt vapautuivat ghetoista ja saivat kansalaisoikeutensa Länsi-Euroopassa. Tarkastelemme juutalaista vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Saksassa ja Italiassa juutalaisyhteisöillä oli hyvin erityinen yhteiskunnallinen asema maailmansotien välisenä aikana. Millä tavoin fasismin ja natsismin nousu vaikutti juutalaisiin? Entä kuinka ympäröivä yhteiskunta reagoi ensimmäisiin juutalaisvastaisiin tapahtumiin?

17.9. Natsi-Saksa 30-luvulla: Hitlerin valtaan nousu tammikuussa 1933 aloitti muutoksen saksalaisessa yhteiskunnassa. Muutos ulottui eri sektoreihin, kuten esimerkiksi kirkkoihin ja kouluihin. Uudet lait, juutalaisvastaiset mellakat ja huhtikuun 1933 juutalaisvastainen boikotti olivat kaikki hallituksen määrätietoisia askeleita, mutta samalla kuitenkin myös kansalaisten mahdollisuus reagoida yhä järkyttävämpiin tapahtumiin. Kuinka muutokset tapahtuivat? Miten niihin reagoitiin? Ymmärsikö Saksan juutalaisyhteisö uhkaa, jonka alla se nyt eli?

24.9. Toisen maailmasodan aika ja juutalaisten joukkomurha: Toisen maailmansodan alettua syyskuussa 1939 Euroopan suurin juutalaisyhteisö (eli Puola) siirtyi natsien hallinnon alle. Natsimiehityksen vaikutukset juutalaisten asemaan olivat välittömät ja tuhoisat. Yhä uusien maiden joutuessa natsien miehittämiksi juutalaisten joukkomurhaa alettiin toteuttaa tehokkaammalla tavalla. Wannseen konferenssi 1942 oli yksi merkittävä hallinnollinen askel kansamurhan toteuttamiseksi. Kuinka murha organisoitiin? Miten juutalaiset jäljitettiin? Missä murha tapahtui?

1.10. Toisen maailmansodan jälkipyykki 1945-1951: Toisen maailmansodan lopussa liittoutuneet löysivät keskitysleirit ja ymmärsivät ensimmäistä kertaa tuhon laajuuden. Pakkotyöläiset, sotavangit ja natsien väestösiirroissa kotinsa menettäneet vaelsivat kaikki ympäri Eurooppaa etsien tietä kotiin. Juutalaispakolaisten lukumäärä kasvoi jatkuvasti, kun ilmeni, etteivät he enää voineet palata vanhoille asuinsijoilleen. Tämän lisäksi liittoutuneiden tuli voida rangaista ainakin pahimpia natsirikollisia. Mitä pakolaisille tapahtui? Kenen vastuulla he itse asiassa olivat? Millä tavalla Saksasta tehtäisiin demokratia? Kuinka rikolliset voitiin erottaa tavallisista kansalaisista?

8.10. Holokausti ja kansanmurhan käsite: Holokausti muutti myös kansainvälistä oikeutta, sillä sen seurauksena sellaiset käsitteet kuin ’ihmisoikeusrikkomus’ ja ’kansanmurha eli Genocide’ muuttuivat kaikkien ymmärtämiksi käsitteiksi. Mutta mitä ne oikeastaan tarkoittavat? Kuinka holokausti on vaikuttanut ymmärrykseemme kansanmurhista? Miksi juuri holokausti on mittari, jonka avulla tutkimme muita vastaavia rikoksia?     

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Totuus ja paradoksit – johdatus filosofiseen hämmästelyyn

Tämä kurssi on peruutettu

5800600 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 01.09.2020 - 29.09.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: FM Severi Hämäri

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 1.- 29.9.ti klo 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö: Jos olet kiinnostunut pohtimaan ajatuspähkinöitä ja kaipaat filosofista harrastamista, tämä kurssi on sinulle. Perehdymme
länsimaisen filosofian tarkastelemiin paradokseihin, eli yllättäviin ennakkokäsitysten vastaisiin ilmiöihin ja johtopäätöksiin. Samalla tutustut keinoihin, joilla paradokseja on pyritty ratkaisemaan – erityisesti totuuden käsitteen avulla. Opit myös filosofisen keskustelun perinteitä ja ajattelun välineitä.

Kohderyhmä: Kaikki uteliaat ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneet, ei edellytä aiempaa osaamista filosofiasta.

Kouluttaja: FM Severi Hämäri, tohtorikoulutettava, filosofi, matemaatikko ja pedagogi

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Geneettisen sukututkimuksen perusteet

Tämä kurssi on päättynyt Järjestetään etäopetuksena verkossa!

88800200 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 12.05.2020 - 14.05.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FT, MBA Marja Pirttivaara

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.05.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 12.–14.5. ti ja to klo 16.30–20.00

Paikka: Kurssi opetetaan etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen, jossa on äänikortti ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen oma riittää) sekä nettiyhteys.

Tavoite ja sisältö: Geneettisen sukututkimuksen kurssilla käsitellään geneettisen sukututkimuksen biologinen perusta - DNA ja sen periytyminen - sekä erilaiset geneettisen sukututkimuksen testit eli isälinjatesti (Y-DNA), äitilinjatesti (mitokondrioDNA) ja etäserkkutesti (autosomaaliDNA). Kurssi antaa konkreettiset valmiudet ymmärtää, mihin testit perustuvat, miten testi kannattaa valita ja miten tuloksia tulkitaan. Kurssille voi valmistautua lukemalla kirjan Marja Pirttivaara: Juuresi näkyvät (Siltala 2017). Marja Pirttivaaralle voi lähettää ennakkoon kysymyksiä osoitteella etunimi.sukunimi@gmail.com.

Kohderyhmä: Sukututkimuksesta kiinnostuneet.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Geneettisen sukututkimuksen jatkokurssi

Tämä kurssi on päättynyt

88800201 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 18.08.2020 - 20.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FT, MBA Marja Pirttivaara

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 18.–20.8. ti ja to klo 16.30–20.00

Paikka: Kurssi opetetaan etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen, jossa on äänikortti ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen oma riittää) sekä nettiyhteys.

Tavoite ja sisältö: Geneettisen sukututkimuksen jatkokurssilla paneudutaan DNA-tulosten hyödyntämiseen ja käytännön analyyseihin. Käsitellään etäserkkutestejä, isälinjoja ja äitilinjoja sekä raakadatan käyttöä ja erilaisia työkaluja. Marja Pirttivaaralle voi lähettää ennakkoon kysymyksiä osoitteella etunimi.sukunimi@gmail.com.

Tarvittavat välineet: Kurssilla tulee olla mukana oma läppäri opiskelun apuna lähinnä Internetin käyttöä varten.

Kohderyhmä: Sukututkimuksesta kiinnostuneet, geneettisen sukututkimuksen perusteet hallitseville

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Sukututkimusta digitaalisesti

Tämä kurssi on peruutettu

88801000 Kurssimaksu: 155,00 €

Aika: 24.08.2020 - 27.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FT, dos. Kari-Matti Piilahti

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 24.–27.8. ma–to klo 16.30–19.30

Tavoite ja sisältö: Kiinnostaako digitaalinen sukututkimus? Tule tutustumaan sukututkimuksen tekoon Internetin avulla. Tietokoneluokassa järjestettävällä peruskurssilla perehdytään keskeisiin sukututkimussivustoihin ja käytännön tutkimukseen kirkonkirjoista ja henkikirjoista. Lisäksi tutustutaan sukututkimuslainsäädäntöön.

Kohderyhmä: Digitaalisesta sukututkimuksesta kiinnostuneet. Ei edellytä aiempaa kokemusta sukututkimuksesta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot