Johdatus holokaustin ymmärtämiseen

58004000 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 09.09.2020 - 08.10.2020

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: FT Susanna Kokkonen

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 26.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 9.9. ke ja 17.9.-8.10. to klo 17.30–19.00

Tavoite ja sisältö: Saksan juutalaisvainot, jotka tunnemme holokaustina, tapahtuivat sivistyneen Euroopan sydämessä. Olemme juuri muistaneet niitä 27.1.2020 kun kaikkein tunnetuimman keskitys- ja sittemmin kuolemaleirin eli Auschwitz-Birkenaun vapauttamisesta on kulunut 75 vuotta. Tätä tapahtumaa pidetään niin merkittävänä, että lukuisat valtionmiehet kokoontuivat yhteen sen merkeissä. Kuuden miljoonan juutalaisen kansanmurha on ikään kuin vedenjakaja Euroopan historiassa.

Kurssin aikana pyrimme vastaamaan kysymyksiin, jotka muodostavat holokaustin ytimen. Aloitamme tutustumalla Euroopan juutalaisten asemaan toiseen maailmansotaan saakka tutkimalla nimenomaan Italian ja Saksan juutalaisten kohtaloita. Millainen aika oli maailmansotien välinen kausi? Miten juutalaisvainot itse asiassa lähtivät liikkeelle? Mitkä olivat ensimmäiset askeleet, jotka natsi-Saksa valtiona otti toteuttaakseen tämän valtavia voimavaroja vaatineen operaation? Kuinka tapahtumat etenivät kuolemanleirien perustamiseen saakka? Koskettelemme myös holokaustin vaikutusta omaan aikaamme. Millä tavalla juutalaisvainot ovat vaikuttaneet käsityksiimme ihmisoikeuksista? Millä tavalla ne ovat vaikuttaneet ymmärrykseemme kansanmurhista?

Oppitunnit:

10.9. Euroopan juutalaisyhteisöt valistuksen ja maailmansotien välisellä ajalla: Tässä osassa lähdemme liikkeelle valistuksen aikakaudesta, jolloin juutalaisyhteisöt vapautuivat ghetoista ja saivat kansalaisoikeutensa Länsi-Euroopassa. Tarkastelemme juutalaista vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Saksassa ja Italiassa juutalaisyhteisöillä oli hyvin erityinen yhteiskunnallinen asema maailmansotien välisenä aikana. Millä tavoin fasismin ja natsismin nousu vaikutti juutalaisiin? Entä kuinka ympäröivä yhteiskunta reagoi ensimmäisiin juutalaisvastaisiin tapahtumiin?

17.9. Natsi-Saksa 30-luvulla: Hitlerin valtaan nousu tammikuussa 1933 aloitti muutoksen saksalaisessa yhteiskunnassa. Muutos ulottui eri sektoreihin, kuten esimerkiksi kirkkoihin ja kouluihin. Uudet lait, juutalaisvastaiset mellakat ja huhtikuun 1933 juutalaisvastainen boikotti olivat kaikki hallituksen määrätietoisia askeleita, mutta samalla kuitenkin myös kansalaisten mahdollisuus reagoida yhä järkyttävämpiin tapahtumiin. Kuinka muutokset tapahtuivat? Miten niihin reagoitiin? Ymmärsikö Saksan juutalaisyhteisö uhkaa, jonka alla se nyt eli?

24.9. Toisen maailmasodan aika ja juutalaisten joukkomurha: Toisen maailmansodan alettua syyskuussa 1939 Euroopan suurin juutalaisyhteisö (eli Puola) siirtyi natsien hallinnon alle. Natsimiehityksen vaikutukset juutalaisten asemaan olivat välittömät ja tuhoisat. Yhä uusien maiden joutuessa natsien miehittämiksi juutalaisten joukkomurhaa alettiin toteuttaa tehokkaammalla tavalla. Wannseen konferenssi 1942 oli yksi merkittävä hallinnollinen askel kansamurhan toteuttamiseksi. Kuinka murha organisoitiin? Miten juutalaiset jäljitettiin? Missä murha tapahtui?

1.10. Toisen maailmansodan jälkipyykki 1945-1951: Toisen maailmansodan lopussa liittoutuneet löysivät keskitysleirit ja ymmärsivät ensimmäistä kertaa tuhon laajuuden. Pakkotyöläiset, sotavangit ja natsien väestösiirroissa kotinsa menettäneet vaelsivat kaikki ympäri Eurooppaa etsien tietä kotiin. Juutalaispakolaisten lukumäärä kasvoi jatkuvasti, kun ilmeni, etteivät he enää voineet palata vanhoille asuinsijoilleen. Tämän lisäksi liittoutuneiden tuli voida rangaista ainakin pahimpia natsirikollisia. Mitä pakolaisille tapahtui? Kenen vastuulla he itse asiassa olivat? Millä tavalla Saksasta tehtäisiin demokratia? Kuinka rikolliset voitiin erottaa tavallisista kansalaisista?

8.10. Holokausti ja kansanmurhan käsite: Holokausti muutti myös kansainvälistä oikeutta, sillä sen seurauksena sellaiset käsitteet kuin ’ihmisoikeusrikkomus’ ja ’kansanmurha eli Genocide’ muuttuivat kaikkien ymmärtämiksi käsitteiksi. Mutta mitä ne oikeastaan tarkoittavat? Kuinka holokausti on vaikuttanut ymmärrykseemme kansanmurhista? Miksi juuri holokausti on mittari, jonka avulla tutkimme muita vastaavia rikoksia?     

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Totuus ja paradoksit – johdatus filosofiseen hämmästelyyn

5800600 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 01.09.2020 - 29.09.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: FM Severi Hämäri

Oppitunteja: 15

Ilmoittautuminen alkaa: 08.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 1.- 29.9.ti klo 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö: Jos olet kiinnostunut pohtimaan ajatuspähkinöitä ja kaipaat filosofista harrastamista, tämä kurssi on sinulle. Perehdymme
länsimaisen filosofian tarkastelemiin paradokseihin, eli yllättäviin ennakkokäsitysten vastaisiin ilmiöihin ja johtopäätöksiin. Samalla tutustut keinoihin, joilla paradokseja on pyritty ratkaisemaan – erityisesti totuuden käsitteen avulla. Opit myös filosofisen keskustelun perinteitä ja ajattelun välineitä.

Kohderyhmä: Kaikki uteliaat ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneet, ei edellytä aiempaa osaamista filosofiasta.

Kouluttaja: FM Severi Hämäri, tohtorikoulutettava, filosofi, matemaatikko ja pedagogi

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Geneettisen sukututkimuksen jatkokurssi

88800201 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 18.08.2020 - 20.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FT, MBA Marja Pirttivaara

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 18.–20.8. ti ja to klo 16.30–20.00

Paikka: Kurssi opetetaan etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen, jossa on äänikortti ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen oma riittää) sekä nettiyhteys.

Tavoite ja sisältö: Geneettisen sukututkimuksen jatkokurssilla paneudutaan DNA-tulosten hyödyntämiseen ja käytännön analyyseihin. Käsitellään etäserkkutestejä, isälinjoja ja äitilinjoja sekä raakadatan käyttöä ja erilaisia työkaluja. Marja Pirttivaaralle voi lähettää ennakkoon kysymyksiä osoitteella etunimi.sukunimi@gmail.com.

Tarvittavat välineet: Kurssilla tulee olla mukana oma läppäri opiskelun apuna lähinnä Internetin käyttöä varten.

Kohderyhmä: Sukututkimuksesta kiinnostuneet, geneettisen sukututkimuksen perusteet hallitseville

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sukututkimusta digitaalisesti

Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta

88801000 Kurssimaksu: 155,00 €

Aika: 24.08.2020 - 27.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FT, dos. Kari-Matti Piilahti

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 24.–27.8. ma–to klo 16.30–19.30

Tavoite ja sisältö: Kiinnostaako digitaalinen sukututkimus? Tule tutustumaan sukututkimuksen tekoon Internetin avulla. Tietokoneluokassa järjestettävällä peruskurssilla perehdytään keskeisiin sukututkimussivustoihin ja käytännön tutkimukseen kirkonkirjoista ja henkikirjoista. Lisäksi tutustutaan sukututkimuslainsäädäntöön.

Kohderyhmä: Digitaalisesta sukututkimuksesta kiinnostuneet. Ei edellytä aiempaa kokemusta sukututkimuksesta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot