History of Finland, 5 CR

12540020

Aika: 01.06.2020 - 10.06.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Prof. Jason Lavery, Ph.D.

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 15.04.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.06.2020 23:59

Kurssin tiedot

Dates and times: June 1–10,

Mon–Fri 17:15–19:45

Content: This series of lectures will examine questions in Finnish history from prehistory to the present. The emphasis will be placed on the period after 1809. The approach to the course will be thematic, chronological, and focused on the major questions concerning the country’s past. This course is designed to benefit both Finns as well as foreigners who have no previous knowledge of Finnish history.

Credits: HISK-222 & HISK-226, Historian kandiohjelma 5 op (University of Helsinki)

Sisältö: Luentosarjassa tutustutaan Suomen historiaan esihistoriasta nykypäivään. Pääpaino on vuoden 1809 jälkeisessä ajassa. Lähestymistapa on temaattinen ja kronologinen ja keskittyy Suomen menneisyyden tärkeimpiin kysymyksiin. Kurssi sopii sekä suomalaisille että ulkomaalaisille, jotka eivät ole aiemmin perehtyneet Suomen historiaan. Kurssi luennoidaan englanniksi.

Korvaavuus: HISK-222 & HISK-226, Historian kandiohjelma 5 op (Helsingin yliopisto)

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Trumpin jäljillä – yhdysvaltalaisen populismin historiaa sisällissodasta nykypäivään, 5 op

12540050 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 07.04.2020 - 19.05.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FT Pasi Kallio

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 07.11.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 7.4.–19.5. ti klo 16.30–20.00
Tentti viimeisellä kokoontumiskerralla
Uusintakoe ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite ja sisältö: Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald J. Trump herättää kohua ja keskustelua paitsi Yhdysvalloissa myös muualla maailmassa. Tule mukaan löytöretkelle, jossa asetamme Trump-ilmiön laajempaan historialliseen asiayhteyteen. Keskitymme erityisesti aikaan 1800-luvun alusta Yhdysvaltain sisällissotaan (1861–1865), amerikkalaisen identiteetin muotoutumisen kriittisille vuosikymmenille. Opimme amerikkalaisen populismin historiasta ja sisällissotaan johtaneen kehityksen yhteyksistä Yhdysvaltojen nykytilanteeseen. Pyrimme hahmottamaan keskeisiä poliittisia ja kulttuurisia ajatussuuntia ja kiistakysymyksiä Yhdysvalloissa. Pohdimme näiden historiallista muotoutumista itsenäisesti ja ryhmissä ja tutkimme niiden jatkumoa menneisyydestä Trumpin hallintoon. Oppimateriaali ja esimerkit ovat enimmäkseen kirjallisia.

Suoritustapa: Luennot, pohdintatehtävät sekä tentti luennoista ja kirjallisuudesta

Korvaavuus: KUKA-AM502, KUKA-AM503 tai KUKA-AM507 (Pohjois-Amerikan tutkimus)

Kirjallisuus:

  • John Lauritz Larson 2001. Internal Improvement: National Public Works and the Promise of Popular Government in the Early United States (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2001) soveltuvin osin
  • Robert Kelley 1979.The Cultural Pattern in American Politics: The First Century (Boston: Random House) soveltuvin osin
  • Hans-Georg Betz 2013. "A Distant Mirror: Nineteenth-Century Populism, Nativism, and Contemporary Right-Wing Radical Politics." Democracy and Security Vol. 9 (2013) Iss. 3: 200-220.

 

 

Kurssin kalenteri:
Ti 07.04.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 14.04.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 21.04.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 28.04.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 05.05.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 12.05.2020 16.30–20.00, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 19.05.2020 16.30–20.00 , Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittaudu Kurssin tiedot