Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op

Tämä kurssi on peruutettu

14901000

Aika: 01.09.2020 - 31.07.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op järjestetään kesäyliopistossa Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintokokonaisuus on Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sekä Siirtolaisuusinstituutin yhteinen opintokokonaisuus. Opintokokonaisuuden tiedot päivitetään kesäyliopiston verkkosivuille kevään aikana.  HUOM. Aikatauluihin saattaa tulla muutoksia.

Sisältö ja tavoite: Opintokokonaisuuden tarkoituksena on

 • Opintokokonaisuuden tarkoituksena on

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä

 • perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin

 • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin

 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaaleihin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin

 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin

Opintokokonaisuuden rakenne:

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (P)
 • Siirtolaisuus 5 op (P)
 • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op (P)
 • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op
 • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
 • Rasismin historia 3 op
 • Kulttuurien kohtaamisen historiaa 3 op
 • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op

P = pakollinen opintokokonaisuuden (25 op) suorittajille, muut jaksot valinnaisia.

Lisätietoja: Opintokokonaisuuden rakenne tarkentuu loppusyksyn aikana. Opinnot alkavat syksyllä 2020 ja päättyvät kesällä 2021. Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Kohderyhmä: Monikulttuurisuuden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esimerkiksi opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Huom. Opintokokonaisuuden osallistujat ilmoittautuvat vielä myös Turun avoimen yliopiston Nettiopsu-palveluun kesäyliopistosta lähetettävien ohjeiden mukaisesti.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot