Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op

17901000 Kurssimaksu: 595,00 €

Aika: 08.01.2019 - 31.12.2019

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.12.2018 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.  

Tavoitteet ja sisältö: Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi jne. ovat esimerkkejä aiheista, joita opinnoissa käsitellään. Tavoitteena on saada käsitys tulevaisuuden tutkimuksen tieteellisestä traditiosta sekä perustiedot tulevaisuusajattelusta ja tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä.

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely Helsingissä. Ryhmä kokoontuu yhden lukuvuoden ajan. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. 

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuuteen ilmoittautuminen pe 30.11. mennessä 
    Kokonaisuusmaksu 595 €,  sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 250 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa     Turun  avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä
  • Opinnoista voi valita myös joitakin yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Turun avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla..

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoista sanottua:

"Opinnot auttoivat jäsentämään uudelleen pitkän uran kartuttamaa tietoa ja näkemään asioita, joita on tarpeen opiskella lisää. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden päästä sellaisten tulevaisuustiedon lähteille, joihin ei muutoin olisi helposti osunut. Tulevaisuustutkimuskeskustelun seuraaminen antoi rohkeutta itsekin ottaa esiin kiinnostavia asioita työyhteisössä. Kyllä kannatti."

"Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja niiden käytöstä omassa opiskeluprojektissani... Sain siis konkreettisesti uusia työkaluja, -välineitä ja verkostoja omaan työhöni ja jatko-opintoihini. Lukuvuosi oli työläs, mutta antoisa ja itselleni uusia näkökulmia avautui mielenkiintoisen asiasisällön, uuden oppimisen ja opiskelijaryhmän myötä."

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2020

17901000 Kurssimaksu: 595,00 €

Aika: 07.01.2020 - 31.12.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.11.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.  Opinnot alkavat tammikuussa 2020 ja jatkuvat vuoden 2020 loppupuolelle. Opintojen tarkempi aikataulu varmistuu loppukesän–alkusyksyn aikaina.

Tavoitteet ja sisältö: Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi jne. ovat esimerkkejä aiheista, joita opinnoissa käsitellään. Tavoitteena on saada käsitys tulevaisuuden tutkimuksen tieteellisestä traditiosta sekä perustiedot tulevaisuusajattelusta ja tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä.

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely Helsingissä. Ryhmä kokoontuu yhden lukuvuoden ajan. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. 

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuuteen ilmoittautuminen pe 29.11.2019  mennessä 
    Kokonaisuusmaksu 595 €,  sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 250 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa     Turun  avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoista sanottua:

"Opinnot auttoivat jäsentämään uudelleen pitkän uran kartuttamaa tietoa ja näkemään asioita, joita on tarpeen opiskella lisää. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden päästä sellaisten tulevaisuustiedon lähteille, joihin ei muutoin olisi helposti osunut. Tulevaisuustutkimuskeskustelun seuraaminen antoi rohkeutta itsekin ottaa esiin kiinnostavia asioita työyhteisössä. Kyllä kannatti."

"Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja niiden käytöstä omassa opiskeluprojektissani... Sain siis konkreettisesti uusia työkaluja, -välineitä ja verkostoja omaan työhöni ja jatko-opintoihini. Lukuvuosi oli työläs, mutta antoisa ja itselleni uusia näkökulmia avautui mielenkiintoisen asiasisällön, uuden oppimisen ja opiskelijaryhmän myötä."

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

17901010 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 08.01.2019 - 12.02.2019

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: tutor Risto Lätti

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.12.2018 23:59

Kurssin tiedot

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi.

Aika: Lähiopetus:  8.1.–12.2. tiistaisin klo 17.00–20.30 

Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö: Tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne ja keskeiset käsitteet. Skenaarioajattelun ja tulevaisuustaulukkomenetelmän soveltaminen  tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa ja kehitystrendien arvioinnissa.

Suoritustapa:  Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (21 h), verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Oppimateriaalit:

 1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
2. The Thing from the Future -peli
3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901010

Aika: 07.01.2020 - 11.02.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: VTM, tulevaisuudentutkija Maria Malho

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: 
Lähiopetus Helsingissä 7.1.–11.2. ti klo 17.00–20.30
Paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu), sisäänkäynti Mäkelänkadun puolella

Sisältö: Tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne ja keskeiset käsitteet. Skenaarioajattelun ja tulevaisuustaulukkomenetelmän soveltaminen  tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa ja kehitystrendien arvioinnissa.

Suoritustapa:  Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (21 h), verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Oppimateriaalit:

 1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
2. The Thing from the Future -peli
3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

17901020 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 26.02.2019 - 02.04.2019

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 21

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2019 23:59

Kurssin tiedot

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi.

Aika: Lähiopetus:  26.2.–2.4. tiistaisin klo 17.00–20.30 

Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet ja sisältö: Perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen.  Kykenet arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelminä mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. 

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (21 h), viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun

Oppimateriaalit:

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere

3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901020

Aika: 25.02.2020 - 31.03.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: VTM, tulevaisuudentutkija Maria Malho

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: 
Lähiopetus Helsingissä 25.2.–31.3. ti klo 17.00–20.30

Tavoitteet ja sisältö: Perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen.  Kykenet arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelminä mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. 

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (21 h), viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun

Oppimateriaalit:

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere

3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op

17901030 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 02.09.2019 - 31.12.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.12.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: Verkkokurssi syksyllä 2019 sekä 1-2 tutortapaamista tarpeen mukaan. Verkkokurssin alkamisajankohta tarkentuu tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Osaat soveltaa valitsemaasi tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessasi.

Edeltävät opinnot: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät

Suoritustapa:  Virtuaaliluennot Moodle-oppimisympäristössä , verkko-opetuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö tai parityönä toteutettu harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua)

Oppimateriaalit Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita)

Edeltävät opinnot: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sekä Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen osallistumista opintojaksolle, sillä opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu aiemmin esiteltyjen menetelmien soveltamiseen. 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901030

Aika: 01.09.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Aika: Verkkokurssi syksyllä 2020 sekä mahdollisesti 1-2 tutortapaamista tarpeen mukaan. Verkkokurssin alkamisajankohta tarkentuu tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Osaat soveltaa valitsemaasi tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessasi.

Suoritustapa:  Virtuaaliluennot Moodle-oppimisympäristössä , verkko-opetuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö tai parityönä toteutettu harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua)

Oppimateriaalit Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita)

Edeltävät opinnot: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sekä Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen osallistumista opintojaksolle, sillä opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu aiemmin esiteltyjen menetelmien soveltamiseen. 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op

17901040 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 01.10.2019 - 31.12.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.12.2018 23:59

Kurssin tiedot

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi. 

Aika: Verkkokurssi syksyllä 2019 sekä 1-2 tutortapaamista tarpeen mukaan. Verkkokurssin alkamisajankohta tarkentuu tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Ymmärrät tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistat oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen  hyväksytty suorittaminen.

Suoritustapa:  Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen (10–15 sivua) hyväksytty suorittaminen

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17901040

Aika: 01.10.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

Aika: Verkkokurssi syksyllä 2020 sekä 1-2 tutortapaamista tarpeen mukaan. Verkkokurssin alkamisajankohta tarkentuu tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Ymmärrät tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistat oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen  hyväksytty suorittaminen.

Suoritustapa:  Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen (10–15 sivua) hyväksytty suorittaminen

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

17901050 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 01.05.2019 - 31.08.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.12.2018 23:59

Kurssin tiedot

Mikäli osallistut yksittäiseen opintojaksoon, lisää kurssikoriin tämä kurssi. 

Aika: Keväällä/kesällä 2019. Suoritustapa täsmentyy tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Suoritustapa: Tarkentuu myöhemmin, huomaathan, että opetuskieli voi olla englanti

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901050

Aika: 04.05.2020 - 31.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Aika: Keväällä/kesällä 2020. Suoritustapa ja -aika täsmentyvät tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Suoritustapa: Tarkentuu myöhemmin, huomaathan, että opetuskieli voi olla englanti

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot