Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2020

17901000 Kurssimaksu: 595,00 €

Aika: 07.01.2020 - 31.12.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.12.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.  Opinnot alkavat tammikuussa 2020 ja jatkuvat vuoden 2020 loppupuolelle. Opintojen tarkempi aikataulu varmistuu loppukesän–alkusyksyn aikaina.

Tavoitteet ja sisältö: Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi jne. ovat esimerkkejä aiheista, joita opinnoissa käsitellään. Tavoitteena on saada käsitys tulevaisuuden tutkimuksen tieteellisestä traditiosta sekä perustiedot tulevaisuusajattelusta ja tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä.

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely Helsingissä. Ryhmä kokoontuu yhden lukuvuoden ajan. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. 

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuuteen ilmoittautuminen pe 29.11.2019  mennessä 
    Kokonaisuusmaksu 595 €,  sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 250 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa     Turun  avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoista sanottua:

"Opinnot auttoivat jäsentämään uudelleen pitkän uran kartuttamaa tietoa ja näkemään asioita, joita on tarpeen opiskella lisää. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden päästä sellaisten tulevaisuustiedon lähteille, joihin ei muutoin olisi helposti osunut. Tulevaisuustutkimuskeskustelun seuraaminen antoi rohkeutta itsekin ottaa esiin kiinnostavia asioita työyhteisössä. Kyllä kannatti."

"Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja niiden käytöstä omassa opiskeluprojektissani... Sain siis konkreettisesti uusia työkaluja, -välineitä ja verkostoja omaan työhöni ja jatko-opintoihini. Lukuvuosi oli työläs, mutta antoisa ja itselleni uusia näkökulmia avautui mielenkiintoisen asiasisällön, uuden oppimisen ja opiskelijaryhmän myötä."

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2021

17901000 Kurssimaksu: 595,00 €

Aika: 01.01.2021 - 31.12.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 15.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.11.2020 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.  

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.

Ilmoittautuminen: pe 27.11.2020 mennessä 

Kurssimaksut: Kokonaisuusmaksu 595 €, sisältää Turun yliopiston maksun 250 € (31.12.2020 asti työttömille ja lomautetuille 0€ lisätietoa)

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoista sanottua:

"Opinnot auttoivat jäsentämään uudelleen pitkän uran kartuttamaa tietoa ja näkemään asioita, joita on tarpeen opiskella lisää. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden päästä sellaisten tulevaisuustiedon lähteille, joihin ei muutoin olisi helposti osunut. Tulevaisuustutkimuskeskustelun seuraaminen antoi rohkeutta itsekin ottaa esiin kiinnostavia asioita työyhteisössä. Kyllä kannatti."

"Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja niiden käytöstä omassa opiskeluprojektissani... Sain siis konkreettisesti uusia työkaluja, -välineitä ja verkostoja omaan työhöni ja jatko-opintoihini. Lukuvuosi oli työläs, mutta antoisa ja itselleni uusia näkökulmia avautui mielenkiintoisen asiasisällön, uuden oppimisen ja opiskelijaryhmän myötä."

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901010

Aika: 07.01.2020 - 11.02.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: VTM, tulevaisuudentutkija Maria Malho

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: 
Lähiopetus Helsingissä 7.1.–11.2. ti klo 17.00–20.00
Paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu), sisäänkäynti Mäkelänkadun puolella

Sisältö: Tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne ja keskeiset käsitteet. Skenaarioajattelun ja tulevaisuustaulukkomenetelmän soveltaminen  tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa ja kehitystrendien arvioinnissa.

Suoritustapa:  Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (21 h), verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Oppimateriaalit:

 1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
2. The Thing from the Future -peli
3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901010

Aika: 12.01.2021 - 16.02.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Maria Malho

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Lähiopetus Helsingissä (tai tarvittaessa etäopetus Zoomissa) 12.1.–16.2. ti klo 17.00–20.00

Sisältö: Tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne ja keskeiset käsitteet. Skenaarioajattelun ja tulevaisuustaulukkomenetelmän soveltaminen  tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa ja kehitystrendien arvioinnissa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkko-opetukseen sekä Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä. 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901020

Aika: 25.02.2020 - 31.03.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: VTM, tulevaisuudentutkija Maria Malho

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: 
Lähiopetus Helsingissä 25.2.–31.3. ti klo 17.00–20.00

Tavoitteet ja sisältö: Perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen.  Kykenet arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelminä mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. 

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (21 h), viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun

Oppimateriaalit:

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere

3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901020

Aika: 02.03.2021 - 06.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Maria Malho

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Lähiopetus Helsingissä (tai tarvittaessa etäopetus Zoomissa) 2.3.–6.4. ti klo 17.00–20.00

Tavoitteet ja sisältö: Perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen.  Kykenet arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelminä mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901030

Aika: 01.09.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Aika:

Verkkotapaamiset tuutorin kanssa

22.9. klo 17-19.30

8.10. klo 17-19.30 

15.10. klo 17-19.30

Tavoitteet ja sisältö: Tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Osaat soveltaa valitsemaasi tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessasi.

Suoritustapa:  Virtuaaliluennot Moodle-oppimisympäristössä , verkko-opetuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö tai parityönä toteutettu harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua)

Oppimateriaalit Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita)

Edeltävät opinnot: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sekä Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen osallistumista opintojaksolle, sillä opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu aiemmin esiteltyjen menetelmien soveltamiseen. 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901030

Aika: 01.08.2021 - 31.12.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Aika: Syksy 2022

Tavoitteet ja sisältö: Tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Osaat soveltaa valitsemaasi tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessasi.

Edeltävät opinnot: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät

Suoritustapa: Virtuaaliluennot Moodle-oppimisympäristössä, verkkoharjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö tai parityönä toteutettu harjoitustyö.

 

 

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17901040

Aika: 01.10.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

 Tavoitteet ja sisältö: Ymmärrät tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistat oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen  hyväksytty suorittaminen.

Suoritustapa:  Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen (10–15 sivua) hyväksytty suorittaminen

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901040

Aika: 31.08.2021 - 31.12.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Aika: Syksy 2022

Tavoitteet ja sisältö: Ymmärrät tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistat oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen hyväksytty suorittaminen.

 

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901050

Aika: 04.05.2020 - 31.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Aika: Keväällä/kesällä 2020. Suoritustapa ja -aika täsmentyvät tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Suoritustapa: 

1) Osallistuminen tulevaisuudentutkimuksen kesäkouluun 9.-10.6.2020  ja Learning Futures – Futures of Learning -konferenssiin 10.-12.6.2020 sekä niihin liittyvien tehtävien suorittaminen. Lisätietoja konferenssista: https://futuresconference.fi/2020-2/
tai
2) Muu erikseen sovittava suoritustapa
 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901050

Aika: 01.05.2021 - 31.08.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Aika: Kesä 2021

Sisältö: Tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Edeltävät opinnot: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot ja Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät

Suoritustapa: Tarkentuu myöhemmin, huomaathan, että opetuskieli voi tässä jaksossa olla englanti.

 

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus, 15 op, 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17902000

Aika: 01.01.2021 - 31.12.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.  Suunniteltu alkamisajankohta tammikuu 2021. Opintojen rakenne tarkentuu syksyllä 2020.

Tavoite ja sisältö:

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5 op:n jaksosta, jotka suoritettuaan opiskelija

  • kykenee hahmottamaan yhteiskunnallisia muutosvoimia ja työelämän muutosta
  • tuntee tulevaisuudentutkimuksen perusteet ja tulevaisuusohjauksen teoreettisen taustan
  • osaa integroida tulevaisuusohjauksen menetelmiä omaan ohjaukseensa tai rakentaa ohjausosaamistaan tulevaisuusohjauksen pohjalta

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ohjausosaamista, joka vahvistaa tulevaisuusvalmiuksia: syvempää systeemiymmärrystä, laajemman aikaperspektiivin sekä mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamisen ja ei-lineaarisen ajattelun taitoja Millainen on tulevaisuuden työelämä ja millaista osaamista tarvitaan? Miten ohjata ammatillista ohjausta tarvitsevia tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Kuinka toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä.

Opintojen rakenne:

  • Tulevaisuusohjaus 5 op
  • Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä 5 op
  • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Jaksojen tarkemmat tiedot, ilmoittautuminen, kurssimaksu, opintovaatimukset ym. tarkentuvat myöhemmin.

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot