Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2021

17901000 Kurssimaksu: 595,00 €

Aika: 01.01.2021 - 31.12.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 15.04.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.11.2020 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.  

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.

Ilmoittautuminen: pe 27.11.2020 mennessä 

Kurssimaksut: Kokonaisuusmaksu 595 €, sisältää Turun yliopiston maksun 250 € (31.12.2020 asti työttömille ja lomautetuille 0€ lisätietoa)

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoista sanottua:

"Opinnot auttoivat jäsentämään uudelleen pitkän uran kartuttamaa tietoa ja näkemään asioita, joita on tarpeen opiskella lisää. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden päästä sellaisten tulevaisuustiedon lähteille, joihin ei muutoin olisi helposti osunut. Tulevaisuustutkimuskeskustelun seuraaminen antoi rohkeutta itsekin ottaa esiin kiinnostavia asioita työyhteisössä. Kyllä kannatti."

"Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja niiden käytöstä omassa opiskeluprojektissani... Sain siis konkreettisesti uusia työkaluja, -välineitä ja verkostoja omaan työhöni ja jatko-opintoihini. Lukuvuosi oli työläs, mutta antoisa ja itselleni uusia näkökulmia avautui mielenkiintoisen asiasisällön, uuden oppimisen ja opiskelijaryhmän myötä."

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901010

Aika: 12.01.2021 - 16.02.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Maria Malho

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Lähiopetus Helsingissä (tai tarvittaessa etäopetus Zoomissa) 12.1.–16.2. ti klo 17.00–20.00

Sisältö: Tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne ja keskeiset käsitteet. Skenaarioajattelun ja tulevaisuustaulukkomenetelmän soveltaminen  tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa ja kehitystrendien arvioinnissa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkko-opetukseen sekä Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä. 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901020

Aika: 02.03.2021 - 06.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Maria Malho

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Lähiopetus Helsingissä (tai tarvittaessa etäopetus Zoomissa) 2.3.–6.4. ti klo 17.00–20.00

Tavoitteet ja sisältö: Perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen.  Kykenet arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelminä mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901030

Aika: 01.08.2021 - 31.12.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Aika: Syksy 2022

Tavoitteet ja sisältö: Tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Osaat soveltaa valitsemaasi tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessasi.

Edeltävät opinnot: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät

Suoritustapa: Virtuaaliluennot Moodle-oppimisympäristössä, verkkoharjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö tai parityönä toteutettu harjoitustyö.

 

 

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17901040

Aika: 01.10.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

 Tavoitteet ja sisältö: Ymmärrät tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistat oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen  hyväksytty suorittaminen.

Suoritustapa:  Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen (10–15 sivua) hyväksytty suorittaminen

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901040

Aika: 31.08.2021 - 31.12.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Aika: Syksy 2022

Tavoitteet ja sisältö: Ymmärrät tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistat oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen hyväksytty suorittaminen.

 

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901050

Aika: 01.05.2021 - 31.08.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Aika: Kesä 2021

Sisältö: Tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Edeltävät opinnot: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot ja Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät

Suoritustapa: Tarkentuu myöhemmin, huomaathan, että opetuskieli voi tässä jaksossa olla englanti.

 

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus, 15 op, 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17902000

Aika: 01.01.2021 - 31.12.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.  Suunniteltu alkamisajankohta tammikuu 2021. Opintojen rakenne tarkentuu syksyllä 2020.

Tavoite ja sisältö:

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5 op:n jaksosta, jotka suoritettuaan opiskelija

  • kykenee hahmottamaan yhteiskunnallisia muutosvoimia ja työelämän muutosta
  • tuntee tulevaisuudentutkimuksen perusteet ja tulevaisuusohjauksen teoreettisen taustan
  • osaa integroida tulevaisuusohjauksen menetelmiä omaan ohjaukseensa tai rakentaa ohjausosaamistaan tulevaisuusohjauksen pohjalta

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ohjausosaamista, joka vahvistaa tulevaisuusvalmiuksia: syvempää systeemiymmärrystä, laajemman aikaperspektiivin sekä mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamisen ja ei-lineaarisen ajattelun taitoja Millainen on tulevaisuuden työelämä ja millaista osaamista tarvitaan? Miten ohjata ammatillista ohjausta tarvitsevia tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Kuinka toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä.

Opintojen rakenne:

  • Tulevaisuusohjaus 5 op
  • Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä 5 op
  • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Jaksojen tarkemmat tiedot, ilmoittautuminen, kurssimaksu, opintovaatimukset ym. tarkentuvat myöhemmin.

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot