Tulkin etiikka ja ammatillisuus, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

20350100 Kurssimaksu: 105,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 01.06.2021 - 31.08.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Diakonia-ammattikorkeakoulun opettaja

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Ajankohta: Tulossa kesällä 2021!

Tavoitteet:
-    tunnistaa identiteetin merkityksen osana ammatillista kasvua sekä omien ja yleisten asenteiden, arvojen, kulttuurin ja uskonnon vaikutuksen ammatilliseen työhön
-    osaa eritellä tulkkaukseen liittyvät eettiset ohjeet ja perusperiaatteet sekä niiden merkityksen tulkin työssä
-    osaa tulkin työhön ja tulkkauspalveluihin vaikuttavan lainsäädännön ja tunnistaa niiden vaikutuksen tulkin työhön
-    osaa nimetä alan keskeiset toimijat ja tunnistaa oman roolinsa osana ammattiyhteisöä

Sisältö:
-    identiteetti, ammatillisuus ja ammatillinen kasvu
-    tulkkaukseen liittyvä lainsäädäntö
-    tulkin ammatillinen identiteetti ja kasvu
-    tulkin rooli, alan keskeiset toimijat
-    eettiset ohjeet ja periaatteet
-    asenteet, arvot, kulttuuri ja uskonto tulkin työssä

 

Korvaavuus: TUV0105A19H (5 op), Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulkkauksen perusteet, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

20350150 Kurssimaksu: 105,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 01.06.2021 - 31.08.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Diakonia-ammattikorkeakoulun opettaja

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Ajankohta: Tulossa kesällä 2021!

Tavoitteet:
-    osaa tulkin työn historian pääpiirteet
-    osaa käyttää tulkkauksen ja kääntämisen peruskäsitteistöä
-    tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän vaikutukset vuorovaikutukseen ja tulkin työhön
-    osaa nimetä tulkkauksen perusteorioita

Sisältö:
-    tulkkauksen historia
-    tulkkauksen ja kääntämisen peruskäsitteistö
-    kulttuurien välinen viestintä
-    tulkkauksen perusteoriat

 

Korvaavuus: TUV0205A19H (5 op), Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulkin perustaidot, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

20350250 Kurssimaksu: 105,00 €, opiskelija 85,00 €

Aika: 01.06.2021 - 31.08.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Diakonia-ammattikorkeakoulun opettaja

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Ajankohta: Tulossa kesällä 2021!

Tavoitteet:
-    tunnistaa tulkkaukseen valmistautumisen periaatteet ja toteuttaa niitä käytännössä
-    tunnistaa keskeiset muistitoiminnot ja soveltaa niitä käytännössä perustasolla
-    tunnistaa tulkkausprosessin eri vaiheet ja niihin tarvittavat kognitiiviset prosessit ja soveltaa niitä käytännössä perustasolla

Sisältö:
-    tulkkausprosessi ja sen vaiheet
-    kognitiiviset prosessit ja keskeiset muistitoiminnot
-    valmistautuminen tulkkaukseen

 

Korvaavuus: TUV0305A19H (5 op), Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot