bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Kolme maata, kolme kulttuuria

Ei ilmoittautumista netin kautta.

19101100 Kurssimaksu: 95,00 €, opiskelijalle 70,00 €

Aika: 05.08.2019 - 15.08.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Dos. Leena Eilittä

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Aika:
5.–15.8. ma–to klo 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö:
Paneudumme Itävallan, Saksan ja Sveitsin ominaispiirteisiin kulttuurihistorian ja kirjallisten tekstien kautta. Näiden kolmen maan kirjallisuutta usein lähestytään yhteisen nimikkeen kautta, mutta niiden piirteet eroavat suurestikin toisistaan. Itävallan kulttuurista on tärkeää tuntea Habsburgien vallan aikaa; Saksan kehityksessä merkittävää on sen pyrkimys oman eurooppalaisen kulttuurin luomiseen sekä toisen maailmansodan aiheuttama katastrofi; Sveitsiä leimaa maan pienuus ja monikielisyys. Tutustumme mm. wieniläiseen ja muihin modernistisiin virtauksiin, saksalaisen romantiikan ja valistuksen aikaan, Wilhelm Tellin perintöön sveitsiläisessä kirjallisuudessa sekä exile- ja monikulttuuriseen kirjallisuuteen. Vierailemme myös Helsingin saksalaisessa kirjastossa tutustuen kokoelmiin ja kirjaston historiaan sekä Suomeen muuttaneisiin saksankielisiin siirtolaisiin kahvihetken aikana. Osallistuminen ei edellytä saksan kielen taitoa.

Suoritustapa:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja essee (8–12 sivua).

Kirjallisuutta:
Carl E. Schorske: Fin de Siècle Vienna: Politics and Culture (1979); Cambridge History of German Literature, toim. Helen Watanabe-O´Kelly (1997); Peter von Matt: Das Kalb von der Gotthardpost. Zur Literatur und Politik in der Schweiz (2012).

Korvaavuus:
5 op, Yleinen kirjallisuustiede: Kir331 tai Kir349 tai
5 op, Saksankielisten maiden kulttuuri ja kirjallisuus: KIM-DE333.

 

Ilmoittautuminen kurssille täällä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot