Positiivinen psykologia ja merkityksen voima -ilmaisluento 7.10.2019

Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää yhtistyössä Joyllan kanssa ilmaisluennon aiheesta Positiivinen psykologia ja merkityksen voima.

Moni meistä pohtii elämänsä merkitystä. Onko elämäni merkityksellistä? Oliko tämä nyt tässä? Mitä todella haluaisin tehdä – työssä ja muussa elämässäni?

Merkityksen kokeminen ja elämän merkityksellisyys ovat toden totta pohtimisen arvoisia asioita. Kaikille meille on tärkeää kokea olevamme tarpeellisia, tehdä merkityksellistä työtä ja tuntea, että elämällämme ylipäätään on merkitystä.

Merkitys on yksi kokonaisvaltaisen hyvinvointimme tärkeimpiä tekijöitä. Se vaikuttaa esimerkiksi itsetuntoon, elämäntyytyväisyyteen, rakkauden ja ilon kokemiseen sekä optimismiin ja toiveikkuuteen. Tutkimusten mukaan myös työelämässä tehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät huomattavasti, kun työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi.

Myös fyysiset vaikutukset ovat huomattavia. Merkityksen kokemisella on tutkitusti yhteys parempaan unenlaatuun, madaltuneeseen sydän- ja verisuonitapahtumien riskiin sekä alentuneeseen dementian riskiin. Yksi vaikuttavimmista tutkimustuloksista kertoo, että ihmisillä, jotka osoittavat elämällään olevan tarkoitusta, on 15 prosenttia pienempi aikaisen kuoleman riski.

Positiivinen psykologia ja siihen liittyvä koulutus perustuvat niin sanottuun Kukoistuksen kehykseen. Sen osa-alueita ovat – merkityksen rinnalla – myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Merkitys näyttäisi olevan toiseksi tärkein hyvinvointia lisäävä osa-alue heti hyvien ihmissuhteiden jälkeen.

Helsingissä pidettävässä ilmaisseminaarissa keskitymme ennen kaikkea merkityksen voimaan ja merkitykselliseen elämään. Mitä merkitys tarkoittaa positiivisessa psykologiassa, mistä tekijöistä se muodostuu ja miten itse kukin voisi lisätä sitä omassa elämässään?

Kaikille avoin ilmaisluento pidetään Helsingissä maanantaina 7. lokakuuta 2019 kello 18.00 – 19.30 Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksessa (sali PI), Yliopistonkatu 3.

Merkityksestä ja sen vaikutuksista hyvinvointiimme luennoivat soveltavan positiivisen psykologian maisterit Netta Lehtonen ja Paulina Piippo.

Lisätiedot tilaisuudesta  ja ilmoittautuminen:
https://www.joylla.com/blogi/merkityksen-voima-ilmaisluento-helsinki

HUOM! TILAISUUTEEN EI VOIDA OTTAA ENÄÄ UUSIA OSALLISTUJIA, KOSKA TILAISUUS ON TÄYNNÄ.

Sinulla on kuitenkin mahdollisuus osallistua vielä tilaisuuteen Verkossa 22. lokakuuta kello 19 – 20.30 – ilmoittaudu tästä.

 

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO