bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Lääkärin tytöstä lääkäri ja duunarin pojasta duunari – ennalta määrätty tulevaisuus? Katso keskustelu SuomiAreena-tallenteena

Suomi on totuttu näkemään hyvinvointiyhteiskuntana ja tasa-arvon mallimaana, jossa ihmisillä on tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja menestyä työelämässä. Pitääkö tämä paikkansa?

Vanhemmiltamme saamme perintönä terveyden, talouden, koulutustason, joskus jopa ammatin. Arviointitulosten mukaan koululaisten vanhempien koulutustausta, koulutuksen arvostus ja huoltajilta saatavan tuen määrä kasvattavat merkittäviä ja huolestuttavia eroja oppilaiden osaamiseen jo perusopetuksessa (Karvi 2018).

Samaan aikaan Osaamisen tulevaisuuspaneelin mukaan perinteinen polku opinnoista työelämään ja sieltä eläkkeelle on rapistumassa. Miten joustavuutta, jatkuvaa oppimista ja uudelleenkouluttautumista voidaan edistää, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin koulutuksen kautta.

Onko tulevaisuutemme siis ennalta määrätty ja miten voimme muuttaa sen suuntaa?

Tätä pohtivat viisi eri alan asiantuntijaa SuomiAreenan sykkeessä perjantaina 20.7.2018. Kiinnostava keskustelu on katsottavissa verkossa.

Mikko Dufva työskentelee Sitrassa tulevaisuustutkijana ja tarkastelee työkseen tulevaisuuden kehityskulkuja, niiden välisiä jännitteitä ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia.
Tapio Huttula on toiminut laajasti eri tehtävissä koulutuksen parissa, muun muassa kansallisen koulutuksen arviointineuvoston puheenjohtajana, korkeakoulun rehtorina sekä opetusneuvoksena opetus- ja kulttuuriministeriössä.
Sonja Kosunen tutkii kuinka koulutuspolitiikka, perheiden tekemät kouluvalinnat ja koulut erityisesti huono-osaisilla alueilla voivat edistää tai estää oppilaidensa tasavertaisia mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä.
Antti Seitamaa vetää #kampus­rau­haa -hanketta, jonka tavoit­tee­na on huoleh­tia siitä, että amma­til­li­nen koulu­tus on kaikil­le hyvä paikka opis­kel­la itsel­leen ammatti.
Minna Vanhala-Harmanen on Baronan toimitusjohtaja ja uudenlaisen työelämän puolestapuhuja.

Keskustelun juonsi toimittaja Renaz Ebrahimi.

 

Järjestäjät: Barona, Helsingin seudun kesäyliopisto, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ja Nordic Centre of Excellence (NCoE) Justice through education (JustEd).