Tule tutuiksi hahmoterapian kanssa la 13.4. klo 9 -17

Koulutuspäivän aikana tutustumme teoreettisesti ja kokemuksellisesti hahmoterapian perustan muodostavaan kokonaisvaltaiseen kokemuksellis-fenomenologiseen työtapaan ja siihen liittyvään käsitejärjestelmään. Hahmoterapia on kokonaisvaltainen ja kokemuksellinen psykoterapian suuntaus, jolla on vahvoja yhteyksiä mm. mindfulnessiin, mentalisaatioterapiaan ja kehollisiin psykoterapioihin. Hahmoterapia painottaa yksilön kokemusta nykyhetkessä ja tukee asiakkaan intentionaalisuutta. Asiakas nähdään aina osana ympäristöään, osana laajempaa systeemiä. Kyse on prosessista, jossa asiakasta autetaan tiedostamaan suhdetta itseensä ja toisiin sekä terapiatilanteessa että sen ulkopuolella. Vastavuoroisuus ja kokonaisvaltaisuus palauttavat kehon ja mielen joustavuuden.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen hahmoterapia ry:n kanssa.

Koulutus toimii johdantona myöhemmin mahdollisesti järjestettävälle koulutukselle The Power of Relational Approach in Professional Work – Basics of Gestalt Therapy.

Kohderyhmä: Kohtaamistyön ammattilaiset. Ei edellytä aiempaa tietoa hahmoterapia

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.