Vaikuttajanaiset koulutuspolitiikan äärellä 21.8. klo 17.30

Vaikuttajanaiset luentosarja jatkuu koulutuspolitiikan teemalla.

Vaikuttajanaiset koulutuspolitiikan äärellä

Aika: 21.8.2019 klo 17.30–19.00

Paikka: Rikhardinkadun kirjasto, Rikhardinkatu 3

Sisältö:  Maailmalla suomalainen koulutus tunnetaan korkeatasoisena ja tasa-arvoisena, antaen kaikille mahdollisuudet omaan koulutuspolkuun. Suomalaista osaamista ja yhteiskuntaa on rakennettu mm. peruskoulun ja vapaan sivistystyön avulla. Pystyvätkö koulutus ja koulutuspoliittiset ratkaisut vastaamaan suomalaisiin ja globaaleihin yhteiskunnallisiin haasteisiin?

Keskustelijoina Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.  Haastattelijana Helsingin seudun kesäyliopiston rehtori ja toiminnanjohtaja Raija Meriläinen.

Vapaa pääsy!

Katso myös Vaikuttajanaiset -luentosarja