Vuoden kesäyliopistolainen Leena Taavitsainen-Petäjä

Tänä vuonna 6.6.2019 kesäyliopistopäivänä valittiin ensimmäistä kertaa vuoden kesäyliopistolainen, joka edistää sivistystä ja koulutuksen arvostusta, innostaa elinikäiseen oppimiseen ja henkiseen kasvuun, levittää oppimisen iloa, henkii avoimuutta ja avarakatseisuutta sekä edistää toiminnallaan kesäyliopistoarvoja pitkäjänteisesti tai muutoin merkittävällä tavalla.

Vuoden kesäyliopisto-lainen on kääntäjä ja kesäyliopiston pitkäaikainen italian opettaja Leena Taavitsainen-Petäjä, joka tunnetaan innostavana, kannustavana ja rohkaisevana opettajana. Opiskelijat palaavatkin vuodesta toiseen hänen rikkaan ja monipuolisen opetuksensa pariin. Leena henkii syvällistä paneutumista italian kieleen ja kulttuuriin lisäten niiden arvostusta sekä edistäen yleissivistystä myös opetuksen ulkopuolella. Hänestä välittyy elämänmyönteinen ja iloinen asenne.

Onneksi olkoon Leena!