Sivistys luonnonvarana uudella vuosikymmenellä

Raijan rapinat

Kulttuuriperintö näkyy voimakkaasti suomalaisessa koulutuspolitiikassa, on näkynyt koko suomalaisen itsenäisyyden ajan. Alkaneella uudella vuosikymmenellä tarvitaan laajempia osaamisen välineitä kuin itsenäisyytemme alkumetreillä. Pohja, jolle jokaisen osaaminen rakentuu, lähtee koulutuksesta ja sen kulttuuritaustasta, kulloisestakin lainsäädännöstä sekä maailman poliittisesta tilanteesta laajasti yleistettynä.

Huoli ilmastosta on meille yhteinen nyt ja tulevaisuudessa. Ongelman selättäminen vaatii tekoja meiltä jokaiselta niin yksilöinä, kuin osana eri organisaatioita. Helpoin tapa ottaa ensiaskeleet ilmastonmuutostaistelussa on muuttaa omaa käytöstään ja toimintaansa ja vasta sen jälkeen ”auttaa kanssamatkustajia”. Uskon vahvasti siihen, että Suomella ja suomalaisilla on hyvät edellytykset olla ilmastonmuutostaistelun edelläkävijöitä, koska meillä on valtava määrä tieteellistä tietoa aiheesta, sekä näkemys tarvittavista toimenpiteistä, joilla ilmatonmuutoksen kehitykseen voidaan vaikuttaa.

Jokainen voi vaikuttaa teoillaan

Mitä itse tein viime vuonna ilmaston eteen? Siirryin työmatkojen osalta aktiiviseksi metronkäyttäjäksi ja olen päätökseeni tyytyväinen. Matka Espoosta sujuu vaivatta käyttäen bussia ja metroa. Helsingin seudun kesäyliopistossa teimme yhdessä ison muutoksen siirtyessämme uusiin kustannustehokkaisiin tiloihin, jolloin koko henkilöstö luopui omista huoneistaan. Tilalle saimme valoisat, yhteisölliset tilat Sörnäisissä, missä meillä on ensimmäistä kertaa historiassa oma opetustila toimiston yhteydessä.

Helsingin seudun kesäyliopistossa vuoden 2019 aikana kestävä kehitys ja huoli ilmastonmuutoksesta näkyivät ilmaisissa yleisöluennoissa sekä kurssitarjonnassa. Näitä jatkamme myös nyt alkaneella vuosikymmenellä. Toteuttamiseen tarvitaan mielenkiintoisia puhujia, opettajia ja tietenkin opiskelijoita kursseille. Olemme avoimia uusille ajatuksille ja otamme matalalla kynnyksellä vastaan uusia ideoita omilta opiskelijoitamme sekä muilta sidosryhmiltä.

Vapaan sivistystyön merkitys

Vuonna 2019 Helsingin seudun kesäyliopisto teki historiansa parhaan tuloksen järjestettyjen opetustuntien osalta. Opetustunnit ovat perusta vapaan sivistystyön valtionavulle. Huolimatta erinomaisesta tuloksesta, emme saavuta vielä tälläkään tuloksella ennen leikkauksia ollutta valtionosuustasoa. Tarvitaan siis koulutuspoliittista tahtotilaa ja päätöksentekoa asian korjaamiseksi.

Helsingin seudun kesäyliopisto haluaa tuoda sivistystä ja työelämässä tarvittavaa osaamisen vahvistamista joustavasti ja opiskelijaa kuunnellen. Aikuiskoulutuksen keinoin Suomea on rakennettu niin taantumien kuin noususuhdanteidenkin aikana. Laadukkaan ja ajantasaisen aikuiskoulutuksen rakentaminen vaatii Helsingin seudun kesäyliopistossa vahvaa taloudellista panostusta.

Sivistys luonnonvarana

Helsingin seudun kesäyliopiston tämän vuoden teema on ”Sivistys luonnonvarana”, joka mielestäni kuvaa osuvasti koulutuksemme sivistyksellistä taustaa ja sitä, että kielet, kulttuuri ja yliopistollinen koulutus ovat säilyneet kantavana teemana seitsemän vuosikymmenemme aikana. Samalla on syytä todeta, että vahva suomalainen yleissivistys muodostaa peruskiven uusien tietojen ja taitojen oppimiselle sekä omaksumiselle, johon sisältyy kriittinen kyky pohtia myös kulloisenkin uuden tiedon oikeellisuutta.

Oppiminen on aina mahdollisuus, mikä onnistuakseen tarvitsee työtä ja oivalluksia. Ne ovat mukana, kun Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustarjontaa rakennetaan opiskelijoille niin Suomen kielellä kuin muulla laajalla kielitarjonnalla.

Poimi siis sivistyksen omenoita Helsingin seudun kesäyliopiston tarjonnasta myös vuonna 2020!

Hyvää alkanutta oppimisen vuosikymmentä!

Raija Meriläinen

Raija Meriläinen

Helsingin seudun kesäyliopiston sapattivapaata Singaporessa viettävä rehtori, joka kirjoittaa blogiin kuulumisia ajankohtaisista aiheista Suomessa ja maailmalla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *