Bli lärare hos oss

Omkring 300 lärare arbetar årligen vid Helsingforsnejdens sommaruniversitet.

Undervisningen är öppen för alla intresserade oberoende ålder, grundutbildning eller övrig studierätt. Du kan läsa mera om sommaruniversitetet här.

Våra kurser är intensiva och de kräver därför engagemang från både lärare och studerande. Vi förutsätter en gedigen undervisningserfarenhet av alla våra lärare.

Om du är intresserad av att undervisa vid sommaruniversitetet kan du skicka in en kort ansökan per brev eller per e-post. Bifoga din CV till ansökan.