Kursavgifter och avanmälning

Tänk på detta innan du anmäler dig

 • För att försäkra dig om att få en plats på kursen lönar det sig att anmäla sig i tid.
 • Är du inte säker om kursens innehåll motsvarar dina inlärningsbehov, ta vänligen kontakt med kontoret innan du anmäler dig. Anmälningarna är bindande.
 • Om det ingår kursböcker i kursmaterialet bör studenten själv skaffa dem innan kursen börjar.
 • Bekanta dig med villkoren för avanmälan innan du anmäler dig. Anmälan är bindande.
 • Frånvaro på grund av korona- och koronatestning behandlas i enlighet med den vanliga avanmälningsvillkor.

Nätanmälan och anmälan på sommaruniversitetets kansli

 • För att kunna få plats på kursen förutsätts att kursavgiften är betald. Efter att ha betalat avgiften får du ett bekräftelsemeddelande. Ta med meddelandet till kursens första lektion.
 • På nätet kan du betala med nätbankskoder eller med kreditkort (Visa, MasterCard, Visa Electron, Eurocard och Maestro) via Paytrail. Betalning med de ovan nämnda korten kan också göras på sommaruniversitets kansli. Sommaruniversitetet tar inte emot kontanter.
 • Om kursen redan är fullsatt kan du göra en icke-bindande anmälan till reservlistan. Om det uppstår lediga platser tar sommaruniversitetets kansli kontakt med dig. Lärarna får inte ge ut kursplatser åt studerande som finns på reservlistan.
 • Du kan inte delta i en kurs om du inte betalt kursavgiften eller inte fått bekräftelsekvitto. Vänligen notera att kursavgiften gäller för endast den kurs och grupp du anmält dig till. Vid deltagande i undervisningen utan att ha anmält sig på förhand debiteras kursavgift samt administrationsavgift (40 €).
 • Sommaruniversitetet uppbär en avgift på 5 € per räkning för hanterande av räkningar om kursen betalas av en arbetsgivare/ett företag. Om din arbetsgivare/företaget inte betalar din kursavgift, uppbärs kursavgiften av deltagaren.
 • Anmälan kan inte återtas genom att inte betala kursavgiften. Kursavgifter är indrivbara (Lag nr 706/2007).
 • Sommaruniversitetet kommer inte att påminna dig om kursens startdatum. Var vänlig och kontrollera kursens startdatum samt andra kursuppgifter innan kursstart på vår nätsida.

Studeranderabatt

 • Om en kurs erbjuder studeranderabatt finns priset för studerande utskrivet efter normalpriset. Rabatten gäller vissa kurser.
 • Sommaruniversitetet beviljar studeranderabatt för studerande som avlägger sin grundexamen vid ett finländskt universitet eller vid en finländsk yrkeshögskola och som har anmält sig som närvarande vid sitt universitet eller vid sin yrkeshögskola. För att berättigas studeranderabatt ska du vid anmälan via nätet fylla i ditt studentnummer och namnet på den läroanstalt du är inskriven i. Om du anmäler dig vid sommaruniversitetets kansli ska du kunna uppvisa studentkort eller annat bevis på att du är studerande.
 • Bered dig också på att uppvisa studentkort eller närvarointyg vid kurstillfället.
 • Observera att studeranderabatten är personlig och att det inte går att få studeranderabatt om en organisation betalar kursavgiften.

Avanmälningsvillkor

 • Anmälningarna är alltid bindande. Detta gäller såväl enskilda kurser som kurshelheter.
 • Om du inte har möjlighet att påbörja dina studier ska du genast kontakta sommaruniversitetet skriftligen på info[at]kesayliopistohki.fi eller fyll i blanketten direkt på nätet.
  • Om du avanmäler dig från en kurs eller en kurshelhet senast 14 dygn före kursstart debiteras en expeditionsavgift på 20 % av kursavgiften. Avgiften är dock minst 20 euro.
  • Vid avanmälan senare än 14 dygn före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Studeranden har förhindrats att delta i undervisning eller förhör på grund av sjukdom (I det här fallet ska läkarintyg bifogas till ansökan om återbetalning)
  • Fram till kursens/kurshelhetens startdatum debiteras 50% av kursavgiften.
  • Fram till halva kursen/kurshelheten debiteras 25% av kursavgiften.
  • Efter halva kursen/kurshelheten debiteras kursavgiften inte.
 • Sommaruniversitetet innehar rätten att inhibera en kurs om den har för få deltagare.
 • Frånvaro på grund av korona- och koronatestning behandlas i enlighet med den vanliga avanmälningsvillkor.
 • Avgiften återbetalas till betalarens konto som SEPA-betalning.