Studier vid sommaruniversitetet

Undervisningen vid sommaruniversitetet är öppen för alla intresserade oberoende av utbildning, ålder eller studierätt. Alla som har anmält sig till en kurs och som har betalat kursavgiften beviljas studierätt vid sommaruniversitetet.

  • I undervisningsutbudet finns förutom öppna universitetsstudier och öppna yrkeshögskolestudier också språkkurser, kurser i datateknik, konstkurser, abiturientkurser, yrkesinriktad fortbildning samt öppna evenemang för allmänheten.
  • Kurserna ordnas i huvudsak under sommaren men en del undervisning erbjuds också under vintern. En stor del av undervisningen sker på kvällstid och det är därför möjligt att studera vid sidan om arbetet.
  •  Undervisningsspråket är finska om inget annat nämns i kursbeskrivningen. Om det uppstår frågor kring kursens undervisningsspråk eller tidtabell ska du kontakta vårt kansli innan du anmäler dig.

Effektiv inlärning

  • Studierna vid sommaruniversitetet är intensiva och ur inlärningssynvinkel effektiva. De flesta av kurserna kräver en stor del självständiga studier.
  • En lektion är 45 minuter lång. I kursbeskrivningen anges det totala antalet lektioner för respektive kurs. Om det ordnas ett prov i kursen ingår det i det totala antalet lektioner.
  • Med en studiepoäng (sp/op) avses en genomsnittlig arbetsinsats på 27 timmar som studeranden bör avlägga för att uppnå syftet med studierna. Om kursen ger studiepoäng anges antalet poäng i kursbeskrivningen.

Studerandena får inte en försäkring från sommaruniversitetet, utan deltagarna är själva ansvariga för sitt försäkringsskydd.

Vi informerar om ändringar gällande kurser först och främst per e-post. Kom ihåg att meddela dina aktuella kontaktuppgifter till sommaruniversitetet!