Studieglädje och kvalitativ undervisning

Helsingforsnejdens sommaruniversitet välkomnar alla som vill lära sig något nytt att ta del av undervisningen! Undervisningen är öppen för alla oberoende av ålder, grundutbildning eller övrig studierätt. Vi erbjuder över 700 olika kurser per år och ungefär 8000 studerande tar del av vår undervisning årligen. Det årliga antalet kursregistreringar uppgår till ungefär 13000.

Sommaruniversitetets mångsidiga program omfattar förutom öppen universitetsundervisning och öppen yrkeshögskoleundervisning också ett stort urval av språkkurser, yrkesinriktad fortbildning, konstkurser, kurser i datateknik, abiturientkurser samt öppna evenemang för allmänheten. Kursutbudet varierar från år till år. Sommaruniversitetet strävar efter att hålla kvar fungerande koncept och uppskattat innehåll samtidigt som man årligen tar itu med nya utmaningar.

Det finns 20 sommaruniversitet i Finland som tillsammans erbjuder undervisning på sammanlagt 130 orter. Sommaruniversiteten är läroanstalter vars undervisning sker regionvis. Tyngdpunkten i verksamheten ligger i öppen universitets- och yrkeshögskoleutbildning samt i att bistå andra kunskaps- och utbildningsbehov i regionen. Verksamheten sker, trots namnet, under hela året.

Helsingforsnejdens sommaruniversitet, som grundades år 1966, är en läroanstalt som ger högklassig undervisning på högskolenivå. Sommaruniversitetet gör fritt bildningsarbete och det upprätthålls av stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet som grundades av kommunerna i huvudstadsregionen. De här kommunerna utgör också stiftelsens medlemmar och tillsammans med Helsingfors universitet sköter de stiftelsens förvaltning. Sommaruniversitetet är ett utmärkt exempel på ett välfungerande samarbete mellan kommunerna, som hela huvudstadsregionens befolkning kan dra nytta av.

Den internationella aspekten är en väsentlig del av sommaruniversitetets verksamhet och studerande och lärare från olika delar av världen deltar i våra kurser. Sommaruniversitet har sedan dess grundande kunnat erbjuda en omfattande finskaundervisning av hög kvalitet och i sommarprogrammet ingår mer än 20 främmande språk på olika nivåer, allt från nybörjarkurser till undervisning på universitetsnivå.

Sommaruniversitetet glädjer sig åt att majoriteten av kursdeltagarna har gett undervisningen vitsordet utmärkt. Vi vill tacka våra lärare och våra många samarbetspartners och vi önskar alla välkomna till Helsingforsnejdens sommaruniversitet!

Dataskyddsdeklaration