Sommaruniversitetets styrelse

Helsingforsnejdens sommaruniversitet upprätthålls av Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet, som grundades av tre kommuner i huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo och Vanda. Dessa städer samt Helsingfors universitet och Grankulla stad har valt sina representanter till stiftelsens administration.

STYRELSELEDAMÖTER 

Den personliga suppleanten anges inom parentes.

Representanter för Helsingfors stad:

Ordförande Laura Nordström (Dolf Assmann)

Övriga medlemmar:

Tarik Ahsanullah (Sanna-Maria Pakkanen)
Risto Kolanen (Pia Lampola)
Marianne Heinonen (Santeri Lampi)

Representanter för Esbo stad:
Vice ordförande Herttaliisa Tuure (Binga Tupamäki, Representant för Grankulla stad)
Marko Kivelä (Leena Alanen)

Representanter för Vanda stad:
Jukka Sailas (Sonja Pääsukene)

Representanter för Helsingfors universitet:
Päivi Palojoki (Ullamaija Seppälä)