Tuppisuusta suupaltiksi – suomen puhekielen kurssi / How to be chatty in Finnish

70401000 Kursavgift: 90,00 €

Tid: 20.07.2020 - 29.07.2020

Plats: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Lärare: FM Hanna Paloneva

Lektioner: 20

Registrering börjar: 16.12.2019 10:00

Registrering slutar: 14.07.2020 23:59

Anmäl dig Kursinformation

Hauska kesäkurssi, jolla keskitytään suulliseen kielitaitoon ja keskusteluun. Kurssilla harjoitellaan sujuvan keskustelun kannalta tärkeitä taitoja ja samalla kerrataan peruskurssien teemoja. Tunnit rakentuvat tutun teeman ympärille, esim. ravintola tai kauppa, johon kaikki oppitunnin harjoitukset linkittyvät. Myös opiskelijoiden omia toiveteemoja on mahdollista huomioida. Muistelemme, minkälaisia keskusteluja esim. ravintolassa käydään ja minkälaiset repliikit ovat siellä tyypillisiä. Ääntämistä harjoitellaan jonkin verran, ja puhumme puhekielen ja kirjoitetun kielen eroista. Opiskelemme myös lyhyitä ilmaisuja, joita suomalaiset käyttävät reagoidessaan keskustelussa (esim. aijaa, kiitos tiedosta!). Puhumme myös vähän työelämästä, työhaastatteluista ja suomalaisesta kulttuurista ylipäätään. Kurssilla luonnollisesti puhutaan paljon suomea ja tehdään pari- ja ryhmätöitä. Oppikirjaa ei ole, vaan kurssilla käytetään opettajan materiaaleja, pelataan pelejä ja keksitään omia dialogeja. Päätavoitteena on rohkaista opiskelijoita käyttämään jo hankittua kielitaitoa ja keskittymään nyt näihin suullisen kielitaidon alueisiin, joihin ei tavallisilla kursseilla ehditä syvällisesti paneutua.

Lähtötaso: A2

Kalender:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Anmäl dig Kursinformation

Suomen kielen perusteiden kertauskurssi / Basic Brush-up course

70402000 Kursavgift: 110,00 €

Tid: 22.06.2020 - 09.07.2020

Plats: Iso Roobertinkatu 20-22 (Eiran aikuislukio)

Lärare: FL Inkeri Jääskeläinen

Lektioner: 52

Registrering börjar: 08.01.2020 00:00

Registrering slutar: 16.06.2020 23:59

Anmäl dig Kursinformation

Tämä kurssi on tarkoitettu kesäyliopistossa perustason kurssit opiskelleille tai vastaavat suomen kielen perustaidot muualla hankkineille, joiden opinnoista on jo aikaa tai jotka muuten vain haluavat kerrata ja vahvistaa aiemmin opittuja asioita. Kurssilla kerrataan mm. aikamuodot, passiivi, partisiipit adjektiiveina, konditionaalin aikamuodot, nominien monikkotaivutus ja objekti sekä kartutetaan sanavarastoa. Lisäksi kurssilla käydään läpi mm. relatiivipronomineja ja lausetyyppejä sekä puhekielelle tyypillisiä sanoja. Kurssiin sisältyy runsaasti kotitehtäviä. Opettajan materiaali.

Lähtötaso: A2.2

Kalender:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Anmäl dig Kursinformation

Tekstejä suomeksi, ryhmä A – luetunymmärtämisen kurssi

70403091A Kursavgift: 90,00 €

Tid: 10.08.2020 - 18.08.2020

Plats: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Lärare: FM Siru Käyhkö

Lektioner: 26

Registrering börjar: 20.01.2020 00:00

Registrering slutar: 04.08.2020 23:59

Anmäl dig Kursinformation

Aika: 10.–13.8. ma–to ja 
17.–18.8. ma–ti klo 9.00–12.45

Kurssilla tutustutaan teksteihin monipuolisista aihealueista, ja tehdään niistä erilaisia luetunymmärtämisharjoituksia sekä harjoitellaan lukutekniikoita. Lisäksi teksteihin liittyen tehdään mm. rakenneharjoituksia, suullisia harjoituksia ja ainakin yksi kirjoitelma.
Lähtötaso: B1.1/B1.2

 

Kalender:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Anmäl dig Kursinformation

Suomen kielioppitreenit / Grammar Practice

70404000 Kursavgift: 110,00 €

Tid: 20.07.2020 - 06.08.2020

Plats: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Lärare: FM Katriina Rapatti

Lektioner: 52

Registrering börjar: 01.01.2020 00:00

Registrering slutar: 14.07.2020 23:59

Anmäl dig Kursinformation

Kurssilla käydään reippaassa tahdissa läpi suomen kielen peruskielioppi (pohjatietona kesäyliopiston peruskurssit 1 - 5 tai vastaavat tiedot), harjoitellaan paljon ja luetaan erilaisia tekstejä kuten sanomalehtiartikkeleita ja satuja. Kurssi sopii esim. kertauskurssiksi. Ne, jotka ymmärtävät ja puhuvat suomea (esimerkiksi toinen vanhemmista on suomalainen), mutta jotka tarvitsevat harjoitusta kielioppiasioissa ovat myös tervetulleita. Kurssiin sisältyy runsaasti kotitehtäviä. 

Oppikirja: Saunela, Harjoitus tekee mestarin 1

Lähtötaso: A2.2/B1.1

Kalender:
Ma 20.07.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 21.07.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ke 22.07.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 23.07.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 27.07.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 28.07.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ke 29.07.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 30.07.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 03.08.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 04.08.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ke 05.08.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
To 06.08.2020 09.00 - 12.45, Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Anmäl dig Kursinformation

Tukea YKI-testiin, Ryhmä B / Getting ready for YKI test, Group B

70408000B Kursavgift: 90,00 €

Tid: 24.04.2020 - 09.05.2020

Plats: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Lärare: FL Inkeri Jääskeläinen

Lektioner: 20

Registrering börjar: 01.01.2020 00:00

Registrering slutar: 14.04.2020 23:59

Anmäl dig Kursinformation

Kurssilla harjoittelemme YKI-kielitutkinnon eri osa-alueita: puhumista, kirjoittamista, tekstien lukemista ja niiden ymmärtämistä. Harjoittelemme myös kuullun ymmärtämistä. Kurssilla on lisäksi paljon etätehtäviä, jotka tehdään itsenäisesti viikonlopputapaamisten välillä. Kurssi sopii erityisesti henkilöille, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja varmuutta testiin valmistautumisessa. Kurssi tähtää YKI-kielitutkinnon keskitason kokeeseen.

Lähtötaso: B1.1

Kalender:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Anmäl dig Kursinformation

Tukea YKI-testiin, Ryhmä C / Getting ready for YKI test, Group C

Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta

70408000C Kursavgift: 90,00 €

Tid: 16.10.2020 - 24.10.2020

Plats: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Lärare: FL Inkeri Jääskeläinen

Lektioner: 20

Registrering börjar: 01.01.2020 00:00

Registrering slutar: 06.10.2020 23:59

Anmäl dig Kursinformation

Kurssilla harjoittelemme YKI-kielitutkinnon eri osa-alueita: puhumista, kirjoittamista, tekstien lukemista ja niiden ymmärtämistä. Harjoittelemme myös kuullun ymmärtämistä. Kurssilla on lisäksi paljon etätehtäviä, jotka tehdään itsenäisesti viikonlopputapaamisten välillä. Kurssi sopii erityisesti henkilöille, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja varmuutta testiin valmistautumisessa. Kurssi tähtää YKI-kielitutkinnon keskitason kokeeseen.

Lähtötaso: B1.1

Kalender:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Anmäl dig Kursinformation