Välkommen att ta del av kursutbudet vid Helsingforsnejdens sommaruniversitet!

Undervisningen i kurserna går i regel på finska. Om undervisningen går på något annat språk står detta angivet i kursbeskrivningen. Observera att du måste betala kursavgiften i samband med nätanmälan. Det lönar sig att anmäla sig till kurserna i god tid eftersom platserna delas ut i anmälningsordning.

Om det uppstår frågor kring kursens innehåll eller kursens tidtabell ska du kontakta sommaruniversitetets kansli före du anmäler dig eftersom kursanmälningarna är bindande.