Työharjoittelulla kohti kasvatustieteilijän asiantuntijuutta

Aloitin kasvatustieteen opintoihin sisältyvän kolmen kuukauden pituisen harjoittelujakson viime vuoden lokakuun alussa Helsingin seudun kesäyliopistossa. Kesäyliopisto oli minulle entuudestaan tuttu työpaikka, sillä olin työskennellyt samassa paikassa kurssisihteerinä edeltävän vuoden kesänä. Harjoittelussa pääsin tutustumaan koulutussuunnittelijan työtehtäviin, joista kiinnostuin jo aikaisemmin kurssisihteerinä ollessani. Vaikka työpaikka sekä suurin osa työkavereista oli minulle jo tuttuja, niin minulla ei ollut kuitenkaan kovin selkeää kuvaa koulutussuunnittelijan työstä, kuin se mitä olin päässyt seuraamaan sivusta. Odotinkin innoissani harjoittelun alkamista ja sitä, että pääsisin oppimaan uutta ja harjoittelemaan käytännössä opiskeluissa oppimiani asioita.

Pääsin heti harjoittelun alusta alkaen tutustumaan koulutussuunnittelijan työtehtäviin ja päivittäisiin rutiineihin kokonaisvaltaisesti ja oma-aloitteisesti. Tätä voidaankin pitää harjoittelun ydinjuttuna; opiskelija pääsee lyhyessä ajassa opettelemaan ja omaksumaan uutta tietoa sekä oppimaan uusia työelämätaitoja mahdollisimman monipuolisesti oman alansa työpaikassa. Minut otettiin heti ensimmäisellä harjoitteluviikolla mukaan uuden kurssiohjelman suunnittelupalaveriin. Ohjelmasuunnittelupalaveri oli ajatuksia herättävä, ja se johdatteli hyvin tuleviin työtehtäviin.

Harjoittelun alussa ohjaajani Katja perehdytti minut koulutussuunnistelijan tehtäviin. Hän esitteli keskeisimpiä koulutussuunnittelijan työtehtäviä, sekä kertoi kurssiohjelman suunnitteluun ja laadintaan liittyvistä yksityiskohdista. Koulutussuunnittelijan työtehtävät kesäyliopistolla sisältävät kurssien ja opintokokonaisuuksien kokonaissuunnittelun, joka käsittää muun muassa kurssien aikataulutuksen, sekä niiden budjetoinnin, kurssikuvauksien ja oppiainekokonaisuuksien kuvauksien laatimisen, opettajien ja kouluttajien rekrytoinnin sekä heidän ja opiskelijoiden neuvomisen. Tässä vaiheessa tehtävät tuntuivat vielä vierailta, mutta odotin innolla pääseväni tekemään ja harjoittelemaan koulutussuunnittelijan työtehtäviä käytännössä. Tein päivittäin töitä koulutussuunnittelijana työskentelevän Suvin kanssa, ja hän tutustutti minut työtehtäviinsä, jotka siirtyivät vastuulleni Suvin jäädessä äitiyslomalle joulun aikaan. Olin yllättynyt siitä, miten laaja yhden koulutussuunnittelijan vastuulla oleva alue onkaan, ja pohdinkin, miten ikinä muistan kaikki kurssit ja niiden opettajat. Työskentely Suvin kanssa oli antoisaa sekä opettavaista, ja sain hänen opeissaan hyvän startin koulutussuunnittelijan työhön.

Heti harjoittelun alusta alkaen minut huomioitiin tasavertaisena työntekijänä muiden rinnalla. Sain harjoittelun aikana erilaisia tehtäviä vastuulleni. Tämä tuntui mukavalta ja sain vaikutelman, että työlläni on todella merkitystä ja sitä myös arvostetaan. Sain myös vapautta suunnitella omaa toimintaani työtehtävien teossa. Pääsin mukaan erilaisiin yhteistyökumppaneiden tapaamisiin, haastattelemaan opettajia sekä tekemään käytännössä päivittäisiä koulutussuunnittelijan vastuulla olevia työtehtäviä. Harjoittelun aikana huomasin ylittäneeni useampaan kertaan oman mukavuusalueeni ja ottaneeni pieniä riskejäkin omassa toiminnassani. Jakson aikana kohtasin myös joitakin epäonnistumisia sekä huomasin sen, että joissakin asioissa oppiminen vei enemmän aikaa kuin olin ajatellut. Nämä tilanteet olivat kuitenkin merkittäviä niin oppimisen kuin oman ammattikuvan kehittymisen kannalta. Koska työyhteisö on avoin, ja kaikki työntekijät helposti lähestyttäviä, minun oli helppo pyytää apua tilanteissa, joissa olin epävarma. Harjoittelun aikana sain myös palautetta omasta toiminnastani, mikä auttoi itseäni huomaamaan ne asiat, jotka olivat menneet hyvin, ja joissa olisi vielä opittavaa.

Koen, että harjoittelusta on ollut itselleni suunnattoman paljon hyötyä osaamisen eri osa-alueilla. Se antoi minulle paljon oppimismahdollisuuksia, ja pääsin soveltamaan opinnoissa saamiani tietoja ja taitoja käytännössä. Olen myös oppinut ja kehittänyt edelleen erilaisia työelämätaitoja, kuten oma-aloitteellisuutta, vastuunottoa, täsmällisyyttä, työnjaon suunnittelua sekä raportointia niin kirjallisesti kuin suullisestikin omasta työstään. Vaikka vielä on varmasti paljon asioita, joita en osaa tai tiedä koulutussuunnittelijan työtehtävissä, niin lyhyessä ajassa onnistuin vahvistamaan ammatti-identiteettiäni sitä kohti, mitä toivoisin sen olevan. Ennen kaikkea sain runsaasti lisää itseluottamusta sekä luottamusta tekemiseeni.

Harjoittelun myötä sain kosketuksen yhteen oman alan työpaikkaani, ja käsityksen siitä, minkälaisia koulutussuunnittelijan kiinnostavat ja monipuoliset työtehtävät voivat olla. Harjoittelu antoi minulle paljon kokemusta käytännön työelämästä kasvatustieteilijän työkentällä, ja se avasi myös uusia näkökulmia omaan mahdolliseen tulevaan työuraani. Koska harjoittelupaikkoja on tarjolla hyvin rajallisesti opiskelijamäärään nähden, voinkin omasta kokemuksestani suositella opiskelijoita tiedustelemaan mahdollisia harjoittelupaikkoja aiemmista työpaikoistaan. Myös työnantaja hyötyy monella tapaa harjoittelijan palkkaamisesta, sillä opiskelija voi tuoda työpaikalla paljon uusia näkemyksiä sekä päivityksiä työskentelytapoihin.

Yllätyin, miten nopeasti kolme kuukautta vierähti ohi, paljon nopeammin kuin osasin odottaa! Syksyn aikana opin valtavan paljon uutta niin itsestäni ja omasta osaamisestani kuin työelämästä ja ennen kaikkea koulutussuunnittelijan työstä. Sain monipuolisen perehdytyksen koulutussuunnittelijan työhön, jonka pohjalta on ollut hyvä jatkaa työskentelyä kesäyliopistossa, ja syventää osaamistani sekä tietämystäni työtehtävissä. Olen viihtynyt kesäyliopistolla hyvin, ja nauttinut työskentelystä koko toimistoväen kanssa. Haluan kiittää koko kesäyliopiston henkilökuntaa lämpimästä vastaanotosta mukaan työyhteisöön!

Profilbild

Laura Tuomi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *